Игра "Дипломатическа криза"
стадий: бетатест


   Ход I


Италия


Италия тегли и играе световно събитие:


Италия тегли и играе национално събитие:


Италия има 3 действия:
1. Повишаване дипломатическа сфера с едно. Заплаща 5 лири и 1 от политическата сфера.
2. Повишаване индустриална сфера с две. Заплаща 10 лири и 2 от ресурсната сфера.
3. Теглене на карта с национално събитие.


Австро-Унгария

Австро-Унгария не изиграва своя ход.


Русия


Русия тегли и играе национално събитие:


Русия има 3 действия:
1. Използва 4 дипломация за 2 влияние в Румъния.
2. Изтегляне на 1 игрова карта. Карта 18.
3. Изтегляне на 1 игрова карта. Карта 60.


Османска империя


Османската империя тегли и играе национално събитие:


Османската империя има 3 действия:
1. Изиграва игрова карта "Подобряване на отношения с друга Велика сила", пада се зар: 5, подобряване +2.


2. Повишаване на индустриалната сфера с 1 (-5 лири, -1 ресурс).
3. Политическа сфера +1 (-5 лири).


Германия


Германия тегли и играе национално събитие:


Германия има 4 действия:
1. Повишаване на Дипломатическа сфера с +2 точки: (-10 лири и -2 политика).
2. Изтегляне на нова игрова карта: номер 40.
3. Повишаване влиянието в Холандия: -2 дипломация.
4. Връща игрова карта срещу 5 лири:Великобритания


Великобритания тегли и играе национално събитие:


Великобритания има 3 действия:
1. Великобритания използва 4 точки дипломация и повишава влиянието си в Португалия с 2.
2. Великобритания премества флот от ВБ06 в ВБ09.
3. Великобритания премества 2 флота от М35-34-31-в М27.


Франция


Франция тегли и играе национално събитие:


1. Франция изиграва карта:


2. Теглене на игрова карта. Изтеглена е карта номер 76.
3. Финансова сфера +2 (-10 лири).