Игра "Дипломатическа криза"
стадий: бетатест

   Франция
Карта:


Столица: Париж (провинция ФР01)
Доход на ход: 10 лири.
Стартов капитал: 15 лири

Морска сила:
4 флота разположени в провинция ФР05.
Сухопътна армия:
1ва армия, 1 щаб, 5 пехотни корпуса, разположение: ФР01.
2ра армия, 1 щаб, 5 пехотни корпуса, разположение: ФР02.
3та армия, 1 щаб, 4 пехотни корпуса, разположение: ФР05.
4та армия, 1 щаб, 2 пехотни корпуса, разположение: ФР04.
5та армия, 1 щаб, 2 пехотни корпуса, разположение: ФР03.
Мобилизационен резерв: 59 пехотни корпуса.