Игра "Дипломатическа криза"
стадий: бетатест

   Германия
Карта:


Столица: Берлин (провинция ГЕ01)
Доход на ход: 10 лири.
Стартов капитал: 15 лири

Морска сила:
3 флота разположени в провинция ГЕ09.
1 флот разположен в провинция ГЕ02.
Сухопътна армия:
1ва армия, 1 щаб, 6 пехотни корпуса, разположение: ГЕ01.
2ра армия, 1 щаб, 5 пехотни корпуса, разположение: ГЕ08.
3та армия, 1 щаб, 6 пехотни корпуса, разположение: ГЕ03.
4та армия, 1 щаб, 2 пехотни корпуса, разположение: ГЕ07.
5та армия, 1 щаб, 1 пехотен корпус, разположение: ГЕ06.
Мобилизационен резерв: 64 пехотни корпуса.