Игра "Дипломатическа криза"
стадий: бетатест

   Описание на играта.
   Всеки играч управлява една от Великите сили. Управлението представлява контрол върху политико-икономическото развитие на страната, върху дипломацията и по време на война - над въоръжените сили на страната.

Целите на играта идват под формата на карти за всеки играч. Главните цели винаги са за доминация над малки сили и изключително дипломатическо-политическо влияние в тях. Тези цели могат да се постигнат както с мирните средства на икономиката и дипломацията, така и с военни действия.

Всеки играч има определено количество действия на ход, към които се добавят още в зависимост от количеството индустрия.

   Протичане на ходовете и примерно развитие на един ход. Правилата описани тук са съобразени с протичането на теста във форума, за настолната игра ще бъдат по-различни. Тук всеки играч ще получава преди старта на хода картите си и след това ще изпраща на Водещия всичките си действия.

   Възможни действия през един ход:
   - изтегляне на 1 национална или 1 игрова карта;
   - изиграване на 1 карта;
   - инвестиране на пари в повишаване на някоя от сферите на държавата (без значение точно колко точки ще бъдат закупени). Закупуване в 1 сфера се смята за 1 действие, закупуване в две различни сфери за 2 действия и т.н.
   - използване на точки от сфера на контрол за постигане на някакъв резултат, например на точки от дипломатическата сфера, за повишаване на влиянието в малка държава. Използването на точки от 1 сфера се смята за 1 действие, без значение колко точки се изхарчват.
   - преместване на група кораби от една локация в друга (без значение колко точно кораба са, стига да тръгват от една локация);
Преместване на армията или обявяване на мобилизация са възможни само при война.

След като всички играчи направят всичките си действия, ходът приключва. Обявяват се изпълнени карти с цели, ако има такива. На мястото на изпълнените цели се теглят нови. Ако е изпълнена цел, която приключва играта, това се обявява, играта приключва и се броят точките.

След изчерпване на действията, действието преминава към следващия ход.

Тъй като това е форумна игра, всеки играч за началото на хода си ще получава информация какви карти му се падат и след това ще изпраща на Водещия всичките си действия за хода.

В края на хода всеки играч получава доходи от държавата и от малките държави, в които има влияние от 5 или 6. Ако две Велики сили имат равно влияние, нито една от тях не получава доход от малката държава.Примерно развитие на 1 ход.
За този пример ще имаме 3 държави: Франция (играч №1) с 3 действия, Германия с 2 действия и Италия с 2 действия. Кой ще бъде играч №1 се определя в началото на играта и след това редът минава по часовниковата стрелка към следващите играчи.

Начало.
1. Франция тегли и изиграва едно световно събитие (на следващият ход световното събитие ще бъде изтеглено от играч №2 и т.н. по ред). Пада се:


"Крал Карлос I Португалски е убит. Изтеглилият картата може да намали влиянието на Велика сила по избор в Португалия с 2 степени.". Играчът с Франция намалява с 2 степени влиянието на Италия в Португалия.

2. Всеки играч изтегля по 1 карта с национално събитие и след това изиграва едно (по начало играчите имат такива карти, за да има избор).

Франция изтегля: "Всеобщи избори във Франция: политика +1.". Повишава нивото на политическата си сфера с 1.

Германия изтегля: "Кайзерът произнася известната си реч за хуните при изпращането на експедиционен корпус в Китай. Германия: дипломация -1, политика +1.". Германия увеличава политическата си сфера с 1 и намалява дипломатическата с 1.

Италия изтегля: "Мафията убива Емануеле Нотарбартоло, директор на Сицилианската банка и депутат. Италия: финанси -1.". Италия намалява финансовата си сфера с 1.

3. От този момент започват да се броят действията.

Франция има 3 действия:
1. Тегли една игрова карта, пада се "Търговски съюз с малка държава, дипломация и финанси +1.".
2. Франция изиграва картата и повишава дипломатическата и финансовата си сфера с 1.
3. Франция използва 2 точки дипломация за повишаване на влиянието си с 1 в Белгия.

Германия има 2 действия:
1. Германия обявява налична игрова карта "Избори: смяна на управляващата партия (+1 политическа сфера)": сменя управляващата военната партия с мирна и повишава с 1 политическата си сфера;
2. Обявява налична национална карта "Феликс Хофман патентова аспирина. Германия: финансова сфера +2.": повишава финансовата си сфера с 2 единици.

Италия има 2 действия:
1. Повишава финансовата си сфера с 1 единица, заплащайки 5 лири.
2. Повишава политическата си сфера с 2 единици, заплащайки 10 лири и 2 единици от финансовата си сфера.
   Сфери на контрол:

   Описание на сферите на контрол:

   1. Дипломатическа сфера. Дипломацията представлява силата и престижа на държавата на международната арена. Може да се харчи за влияние в малки държави, като 2 единици дипломация могат да се използват за 1 единица влияние. Ако две Велики сили имат влияние със стойност "5" в някоя малка държава и искат едновременно да го направят "6", то печели тази, която има по-голяма стойност в дипломатическата сфера.
Повишаването на 1 единица в дипломатическата сфера струва 5 лири и 1 точка от политическата сфера.

   2. Политическа сфера. Политическата сфера представлява вътрешната сила и сплотеност на нацията. Падането на тази сфера под нулата означава, че всеки ход играчът ще губи финанси и/или дипломация. Пример: играчът има политическа сфера със стойност "-2". Това означава, че всеки ход държава му ще губи по 2 единици в една от двете сфери – дипломация или финанси. Ако и тези две сфери са също на нулата, то играчът ще губи всеки ход от останалите сфери + от армията, която е в резерв, по 1 корпус за всяка -1 точка. В многонационалните империи, като Османската, Руската и Австро-Унгарската, постигането на политическа сфера под 0 точки може да доведе и до бунт с последвало откъсване на провинция.
Повишаването на 1 единица в политическата сфера струва 5 лири и 1 единица от финансовата сфера.

   3. Финансова сфера и икономика. Всяка държава има някакъв базов доход в лири. Той идва от контролираната територия. Този доход не се променя с течение на времето или с развитие на територията. Финансовата сфера влияе в процентна промяна на този доход. Всяка единица във финансовата сфера носи 5% допълнителен или отрицателен доход. Пример: Държавата Япония има доход от 12 лири. Финансовата й сфера е със стойност 10, което означава увеличение: 12 х 1.5= 18 лири.
Малките държави, които са под контрола на Великите сили, независимо дали са превзети или под политическо-икономически контрол не носят финансов доход. Единственият доход, който се получава от тях е в някоя от сферите на развитие на Великата сила. Същото е и при търговските договори, малката държава дава на съответната Велика сила ресурсът, който е заложен. Пример: при търговия, ако е завладяна или под политически контрол, Белгия дава индустрия, Норвегия дава икономика и т.н.
Повишаването на 1 единица във финансовата сфера струва 5 лири.

   4. Индустриална сфера. От тази сфера зависят както количеството кораби, които могат да се построят, така и колко действия за ход ще бъдат добавяни. Всяка Велика сила има 1 допълнително действие за всеки 3 единици индустрия, като закръгляването е надолу.
Пример: Италия има 8 индустрия, а Османската империя 5. Това означава, че Италия ще има 2 допълнителни действия, а Османската империя 1.
Повишаването на 1 единица в индустриалната сфера струва 5 лири и 1 единица от ресурсната сфера.

   5. Ресурсна сфера. Тя е допълнение към индустриалната сфера. Представлява достъпа на Великата сила до необработени ресурси като въглища, дърво, желязо и т.н.
Повишаването на 1 единица в ресурсната сфера струва 5 лири.

   6. Военна сфера. Представлява комбиниран показател за военната организация на страната, логистиката, бойния дух на армията и флота. Пример за влиянието на тази сфера: при сблъсък на 2 равностойни по сила армии, разлика във военната сфера може да даде победа на едната страна.
Повишаването на 1 единица в тази сфера струва 5 лири и по 1 единица от финансовата и индустриалната сфери.

   Отношения между Великите сили. За отношенията между тях има готова таблица. Максималните отношения са със стойност 6, минималните със стойност 0. Тази таблица влияе по различен начин върху различните по отношение на политическо устройство Велики сили.

   Демокрации (изцяло или частично): Франция, Великобритания, Италия. Влиянието на скалата на отношенията в тези държави е абсолютно, при достигане на стойност 1 дипломатическите отношения се прекъсват и всяка среща на кораби в морето или сблъсък на интереси може да доведе до война. При достигане на 0 войната се обявява автоматично.

   Самодържавните и абсолютни монархии и тези близо до тях: Османската империя и Руската империя. Таблицата тук няма голямо значение, но опити за съюзнически отношения при отношения между 0 или 1 могат да доведат до загуба на политическа стабилност. Пример: Руската империя поддържа съюз с Великобритания, с която има отношения със стойност "1". Това означава, че всеки ход Русия ще губи 1 единица политическа стабилност. От друга страна, обявяването на война е работа само и единствено на монарха/императора.
От друга страна, обявяването на война на държава (малка или голяма), с която отношенията са добри (4-6) означава загуба на съответното количество политическа стабилност. Пример: Османската империя обявява война на Персия, с която има отношения със стойност "4": това означава, че османците ще загубят 4 единици политическа стабилност.

   Държавите по средата: Германска империя. Положението е сходно с това в абсолютните монархии, но минусите по отношение на политическата стабилност са двойни.

   Таблица на отношенията на Великите сили с малките държави. В тази таблица е отразено влиянието на всяка Велика сила във всички малки държави. Влиянието е със 7 степени, от нула (липса на влияние) до 6 – стойност, означаваща, че малката държава е изцяло под контрола на съотвената Велика сила. В една малка държава не може да има две Велики сили, които имат максималното влияние 6.


Карта на ресурсите, които малките държави дават.   Описание на военните единици. Тъй като ударението в играта не е върху военната част, военните единици са сравнително малко.

   Пехотен корпус. Основната сухопътна военна единица. Всеки пехотен корпус трябва да бъде зачислен към армейски щаб, за да може да се движи по картата, в противен случай той може да изпълнява само отбранителни задачи или да се движи на собствена територия. Сила: 1, движение: 1, цена: 5 лири.

   Армейски щаб. Може да съдържа до 10 пехотни корпуса, които корпуси трябва да са в една и съща провинция с щаба. Само в рамките на армейски щаб пехотните корпуси могат да атакуват. Сам по себе си няма военна стойност. Скорост на придвижване: 1, цена: 10 лири.

   Флот. Флотите са единствените морски единици в играта. Имат 3 действия на ход. Те могат да бъдат комбинация от движение и/или прехвърляне на военни единици през море. Всеки флот може да превозва до 1 корпус, а при прехвърляне между две сухопътни провинции с 1 морска между тях, може да прехвърли до 3 пехотни корпуса за ход. Цена: 10 лири, 1 единица индустриален капацитет.


След военните единици логично идват и картите.


За пълен размер на картата: тук


Какви карти ще има в играта:

Карти със световни събития. Тегли се по една на ход и само от първия за съответния ход играч.

Карти с национални събития. Всеки играч ще има такава карта по начало и всеки ход ще тегли по 1 допълнителна карта - за да има някакъв контрол над събитията. Тегленето на нови такива карти ще струва по 1 действие.

Игрови карти за всяка държава. Пак преди старта всеки ще има по 1 такава. Тегленето на нови такива карти ще струва по 1 действие. Събитията от тази колода са по-положителни.