Сили на страните kъм началото на играта.

Албания: 2 ПД, 1 МотД, 2 ТР.

Белгия: 2 ПД, 2 ТДА, 1 ИВД, 1 КР, 2 ПВ, 10 ТР. Забележка: 7 транспорта са ангажирани за снабдителни маршрути.

България: 7 ПД, 2 КЩ, 1 ТР.

Великобритания:
армия: 10 ПД, 2 МотД, 2 ТДА.
авиация: 2 ИВД, 2 БВД.
флот: 2 ЛК, 2 КР, 2 МН, 5 ПВ, 41 ТР. Забележка: 26 транспорта са ангажирани за снабдителни маршрути.

Германия:
армия: 10 ПД, 4 ТДА, 4 ТДБ, 1 АЩ, 2 КЩ.
авиация: 4 ИВД, 2 СБВД.
флот: 1 КР, 2 ПВ, 2 ТР.

Гърция: 4 ПД, 2 ТДА, 2 КЩ, 2 ТР.

Дания: 1 ПД, 23 ТР. Забележка: 3 транспорта са ангажирани за снабдителни маршрути.

Естония: 1 ПД, 13 ТР.

Ирландия: 2 ПД, 1 ТДБ, 4 ТР.

Испания: 3 КД, 2 МотД, 5 ТДБ, 2 ПВ, 4 ТР.

Италия:
армия: 2 ПД, 1 МотД, 3 ТДБ.
авиация: 2 ИВД.
флот: 4 ПВ, 76 ТР. Забележка: 4 транспорта са ангажирани за снабдителни маршрути.

Латвия: 1 ПД, 1 ТР.

Литва: 3 ПД, 1 КД, 5 ТР.

Норвегия: 1 ПД, 1 ТДБ, 11 ТР.

Полша: 2 ПД, 7 ТДБ, 2 ТР.

Португалия: 8 ПД, 1 МотД, 2 МН, 1 ПВ, 8 ТР. Забележка: 5 транспорта са ангажирани за снабдителни маршрути.

Румъния: 7 ПД, 1 МотД, 1 ТДБ, 2 КЩ, 4 ТР.

Словакия: 1 ПД, 1 МотД, 1 ТДА, 1 ТР.

СССР:
армия: 5 ПД, 16 ТДБ.
авиация: 5 ИВД, 3 БВД.
флот: 2 ПВ, 3 ТР.

Турция: 9 ПД, 2 КД, 2 ТДБ, 5 КЩ, 2 ТР.

Унгария: 3 ПД, 1 КД, 18 ТР.

Финландия: 5 ПД, 2 МотД, 2 ТДБ, 1 ИВД, 1 ТР.

Франция:
армия: 3 ПД, 2 МотД, 5 ТДБ.
авиация: 4 ИВД, 1 МБВД.
флот: 1 ЛК, 1 КР, 5 ПВ, 12 ТР. Забележка: 8 транспорта са ангажирани за снабдителни маршрути.

Холандия: 6 ПД, 2 МотД, 3 КЩ, 16 ТР. Забележка: 9 транспорта са ангажирани за снабдителни маршрути.

Швейцария: 3 ПД, 1 МотД, 1 КЩ, 11 ТР.

Швеция: 6 ПД, 1 МотД, 1 ТДА, 1 ТДБ, 2 КЩ, 2 ИВД, 10 ТР.

Югославия: 3 ПД, 1 МотД, 2 ИВД, 1 КР, 3 ТР.


Пояснения: не съм включил оставащите единици индустриален капацитет, снабдяването и технологиите. Тук е описана само армията. Щабовете са оцветени в друг цвят, защото са много важни за ефективността на военните единици.
Морските снабдителни маршрути отговарят за преноса на индустриален капацитет от колониите към метрополията. Ангажираните в тази дейност транспорти не могат да се използват за други цели. Тези снабдителни маршрути водят или към територии на картата, или към колонии, които се намират извън нея.
Сходни по сила страни имат твърде различни армии. Причината най-често е, че някои са инвестирали в технологии, или са искали да им остане свободен ресурс за други цели. Пример: Латвия и Литва.
Някои страни имат твърде много транспорти (Италия): целта на играча е била да има големи доходи от търговия и след това, с тези доходи, да може да напредне по-бързо в икономически план.
Много страни избират странни конфигурации, пренебрегват изцяло пехотата за сметка на останалите видове въоръжения. Това е следствие от решения на съответните играчи. Например най-често се избират почти само тежки танкови дивизии, защото имат добри показатели. Пренебрегват се изцяло щабовете, пренебрегва се пехотата и в резултат, когато се стигне до сражения, най-често танковете се сражават сами срещу превъзхождаш като количество противник, който наистина няма тежки танкове, затова пък има щабове. Лично аз предполагам, че щабните единици бяха пренебрегнати от повечето големи играчи, заради причината, че те нямат директна бойна стойност и "не могат да се бият сами по себе си". Например това са Полша и СССР, които залагат почти само на танкове. В резултат не могат да създадат стабилен фронт и им се налага непрекъснато да взимат трудни решения.
Страните, които нямат достъп до море (Словакия, Унгария, Швейцария), държат транспортите си в пристанишата на държави, с които имат търговски договори. Словакия имаше такъв договор, ако не греша, с Литва и Латвия, Унгария - с България и Румъния, а Швейцария - с Гърция и Турция.


Легенда:
ПД - пехотна дивизия;
КД - кавалерийска дивизия;
МотД - моторизирана пехотна дивизия;
ТДА - лека танкова дивизия (тип "А");
ТДБ - тежка танкова дивизия (тип "Б");

ЛК - линеен кораб;
СН - самолетоносач;
КР - крайцер;
МН - миноносец;
ПВ - подводница;
ТР - транспорт;

ИВД - изтребителна въздушна дивизия;
БВД - бомбардировъчна въздушна дивизия (тактически бомбардировачи);
СБВД - бомбардировъчна въздушна дивизия (стратегически бомбардировачи);
МБВД - бомбардировъчна въздушна дивизия (морски бомбардировачи);
ТВД - транспортна въздушна дивизия;

Щабове:
КЩ - корпусен;
АЩ - армейски.