К А Р Т И

Начална:


Карта на съюзите:

В червено са държавите от СМД, в синьо - тези от Оста, в зелено - Балканският пакт. В сиво са неутралните. Тъмночервените/тъмносините са държави, по-късно присъединили се съответно към СМД/Оста.

Следват военните карти. На тях са изобразени само държавите, които непосредствено участват в сраженията за дадения ход. Морските единици в повечето случаи са показани само там, където имат роля или биха могли да имат потенциална такава.

В края на август, преди началото на ход 1 (1939 г.):

За по-голяма версия натисни тук.
Легенда, обозначение на военните единици и страните, натисни тук.
Обозначение на видовете движение/атака, натисни тук.
Нанесени са всички военни единици, без транспортните кораби.
За повече подробности и пълно описание на силите на страните, виж раздела "сили на страните" (горе).


Ход 1 (септември, 1939 г.):

На картата са показани сраженията през септември, 1939 г. За хода има 3 сражения - 1 в Норвегия и 2 в СССР, провинции SU45 и SU47. Освен това са окупирани Сирия и Югославия.

Ход 2 (октомври, 1939 г.):

Указани са придвижванията на войски и сраженията. За хода има едно по-голямо сражение, в провинция SU10. Има и няколко по-малки сблъсъка, като пленяването на полските танкови дивизии, придвижващи се по жп линия, на заета от БП територия (провинции SU11, SU04, SU40), рейдерски действия на португалският флот (морска провинция М43).
Има и няколко по-големи жп придвижвания:
СССР: 5 танкови и 8 въздушни дивизии се придвижват от Норвегия в обща посока към Москва.
Полша: 2 танкови дивизии , се придвижват от Варшава към Воронеж.
Турция/Великобритания: 3 пехотни дивизии се придвижват от Ирак към СССР (дивизиите са оформени в отделен британски корпус и са под турско командване, за използване на съветския фронт).
България: 2 пехотни корпуса (7 дивизии) се придвижват от Югославия към СССР.
Гърция: 2 пехотни корпуса (6 дивизии) и 1 моторизиран корпус (1 моторизирана и 2 танкови дивизии) се придвижват от Югославия към СССР.
Промяна на баланса на руския фронт:
Началото и в течение на месец октомври:
СССР: 5 пехотни дивизии, 11 танкови дивизии, 8 въздушни дивизии. В обкръжение: 2 танкови дивизии. Добавени: 2 полски танкови дивизии.
БП: 16 пехотни, 2 кавалерийски, 3 мотопехотни, 3 танкови дивизии. В течение на месеца са добавени 3 танкови дивизии, сформирани от пленена руска техника.
Към началото на ноември:
СССР: 9 танкови дивизии, 3 пехотни дивизии, 8 въздушни дивизии.
БП: 32 пехотни, 2 кавалерийски, 4 мотопехотни, 10 танкови (към началото на месеца, от техниката на пленените полски танкови дивизии са сформирани 2 нови - по една румънска и една турска танкови дивизии).
Забележки:
- новосформираните танкови дивизии, използващи руска и полска техника не са в пълен състав, нито в добра кондиция, но самото им съществуване променя значително баланса на силите в региона.
- полските сили, разположени на територията на самата Полша, не са включени в списъка, защото те си имат друг противник и цели.
- не са включени също и силите на БП, които се намират на териториите на Гърция и Югославия (1 крайцер, 2 въздушни дивизии, 6 пехотни дивизии и 1 мотопехотна дивизия).
Други действия: в провинция М43 са потопени френски транспорти. Атакуваща страна: Португалия, рейдери без флаг, действат като пирати.

Положението към началото на ход 3 (ноември, 1939 г.):

Дадено е разположението на силите, преди началото на военните действия. Във войната се включват Германия, Франция и Полша.
Към горните данни прибавям армиите на страните, които се включват в конфликта:
Германия: 10 пехотни, 8 танкови дивизии (4 леки, 4 тежки), 6 въздушни дивизии (4 изтребителни, 2 бомбардировъчни), 1 крайцер, 2 подводници.
Полша: 2 пехотни, 5 танкови дивизии.
Франция: 12 пехотни дивизии, 2 моторизирани дивизии, 5 танкови дивизии, 5 въздушни дивизии (4 изтребителни, 1 бомбардировъчна), линеен кораб, крайцер, 5 подводници.

Ход 3 (ноември, 1939 г.):

Сраженията на този ход са в много провинции едновременно. Затова ще ги разгледам на групи, започвайки от запад на изток.
Франция атакува Германия (провинция DE14), с 3 пехотни дивизии и 1 въздушна дивизия (изтребители). Заповедта е: форсиран марш към Берлин, т.е. походни колони, съпротива от немска страна не се очаква. От немската страна на границата има общо 5 пехотни дивизии, от които в първата фаза на сражението участват 2, а във втората - 5. Във въздушното сражение участват 2 немски изтребителни въздушни дивизии. Атаката е отбита, френската въздушна дивизия е унищожена.

Полша. Сраженията са в три провинции: PO08, PO09+PO11 и PO04. В 8ма и 9та провинция сраженията са общо взето насрещни, а полските части, намиращи се в провинция 11 са атакувани в тил.
PO08. Полска страна: 1 пехотна, 2 танкови дивизии. Немска страна: 3 пехотни, 4 танкови дивизии. Резултат: полската пехотна дивизия е унищожена, 2 танкови дивизии отстъпват в PO07, а провинцията е превзета от немците.
PO09+PO11. Полски сили: 2 танкови дивизии, заповед: атака към PO11 и последваща атака към DE23. Немски сили: 1 пехотна, 4 танкови дивизии. Полските танкови дивизии са задържани за кратко при сражение в PO11 и след това тилът им е отрязан от настъпващите немски 4 танкови дивизии. Резултат: двете полски дивизии са унищожени.
Немските части действат по план (fall Weiss), разработен детайлно значително време преди нападението. Немската авиация (2 въздушни бомбардировъчани дивизии) бомбардират комуникациите на полските части, редуцирайки скоростта и ефективността на танковите части. Разположението на полските части е предварително разузнато. Немската танкова армия (1 армейски танков щаб, 2 танкови корпусни щаба, 2х4 танкови дивизии), се придвижва по жп до PO10 и оттам атакува PO08 и PO09.
PO04. Съветски сили: две танкови дивизии, всяка попълнена на 75%, със заповед: движение от SU11, през PO04 към PO01. Сили на БП (гръцки) 1 моторизирана, 2 танкови дивизии, със заповед: последователни атаки към PO05/PO04, а моторизираната продължава след това към PO03. Тилът на съветските части, придвижващи се от SU11 към PO01 е отрязан от настъпващата пехота на БП, а самите те са ударени във фланг от настъпващите танкови части на гърците. И двете дивизии се предават. В атаката към полските провинции PO05 и PO06 участват 2 гръцки пехотни корпуса (6 пехотни дивизии).
И единственият успех на полските части: 1 полска пехотна дивизия атакува и превзима немската провинция DE24.
Общо в полската кампания участват:
СМД (Полша и СССР): 2 пехотни, 7 танкови дивизии.
Оста (Германия) и БП (Гърция): 10 пехотни, 10 танкови, 1 моторизирана дивизия и 2 въздушни (бомбардировъчни) дивизии.

СССР. В Съветският съюз на този ход сражения няма, но и двете страни в конфликта маневрират. БП настъпва, с цел да заеме повече пространство, преди финалната схватка, а СССР - с цел по-добра конфигурация на силите.
Съветските сили са: 9 танкови и 10 пехотни дивизии и още една танкова дивизия, обградена в SU10. Съдбата на две от тях е описана в раздела за Полша и няма да се спирам на тях (движение SU11-PO04-PO01). От останалите:
- 2 танкови и 3 пехотни дивизии, остатъкът от южната армия, отстъпват към Крим SU07 и са загубили съприкосновение с противника;
- 3 танкови дивизии се придвижват от SU23 към SU19 с намерение да се закрепят там и да се отбраняват;
- 2 танкови дивизии се придвижват от SU20 към SU01 с намерение да се закрепят там и да се отбраняват;
- 4 пехотни (новосформирани) дивизии са разположени в SU37;
- 3 пехотни (новосформирани) дивизии са разположени в SU36;
- съветската авиация се изнася от провинция SU02 към провинция SU29. Причина: на предишната позиция е уязвима за турските настъпващия турски фронт, за чийто състав руснаците нямат особено точни данни.
Силите на БП настъпват множество провинции, главно с пехота: SU08, SU09, SU11, с мотопехота (румънска): SU13, SU15 и SU17. Турската пехота завзема провинция SU03, а кавалерията: SU14 и SU16. Фактически на този ход СССР губи още 9 провинции.
Турските сили, заедно с българско-румънските части уплътняват обръча около остатъците на южната руска армия, а северната турска група се готви за генерално сражение около Москва.