име   атака отбрана   дв/е supply цена сила РР време
    ( дивизии ) озна-чение Soft Hard Air Soft Hard Air брой атаки ход/ пров. const. move battle IC (НР) пров. Н. Ел. Б.
  пехота пехотна InfD 4 1 1 4 2 3 1 1 1 1 1 10 10 0 3 6 1
  кавалерия CavD 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 12 10 0 2 4 1
  моторизирана MotD 4 2 1 4 3 2 2 2 2 2 1 16 10 0 5 9 3
  танкова тип А TDA 5 2 1 5 3 2 2 3 3 2 2 18 10 0 5 9 3
  танкова тип Б TDB 6 6 1 5 6 2 2 2 4 3 2 22 8 0 6 10 4
  парашутна ParD 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 11 8 0 4 7 2
  морска пехота MarD 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 10 8 0 4 7 2
        земя вода въздух земя вода въздух                      
  ВВС изтребители FI 0 0 4 2 2 4 2 5 2 2 1 12 8 0 5 8 3
  тактически б. TB 2 0 0 2 2 3 2 4 2 3 2 14 9 0 5 8 2
  стратегически б. SB 1 2 0 3 2 3 1 7 3 4 3 19 8 1 5 8 2
  морски б. NB 0 4 0 2 3 3 2 5 2 3 3 17 9 0 6 9 3
  транспортни TR 0 0 0 2 2 2 0 4 2 4 0 9 8 0 4 7 2
        земя вода въздух земя вода въздух                      
  флот линеен BB 2 7 1 4 7 2 1 3 4 2 2 33 13 0 10 13 8
  самолетоносач CV 0 0 0 4 3 2 0 2 5 2 0 22 8 0 9 12 7
  крайцер CA 1 5 2 4 4 3 1 4 3 1 1 21 10 0 6 9 5
  миноносец DD 0 3 2 4 2 3 1 4 3 1 1 13 8 1 4 6 3
  подводница SS 0 4 0 4 2 1 1 2 2 1 1 11 6 0 4 6 2
  транспорт TP 0 0 0 4 1 1 0 2 2 1 0 5 5 0 3 3 1
                                         
    Легенда:  
    атака и отбрана  
    Soft Атака / отбрана срещу небронирани цели  
    Hard Атака / отбрана срещу бронирани цели  
    Air Атака / отбрана срещу въздушни цели  
    supply (боеприпаси/гориво)  
    const. постоянна поддръжка на частта (за всеки ход)  
    move само при движение, по  толкова на измината првинция  
    battle само при сражение, толкова се харчи за всяка атака  
    сила  
    това е един вид "живота" на частта.  
    РР  
    разузнавателен радиус  
    Време за производство  
    Н. нормална част   стандартна военна част  
    Ел. елитна част   елитна военна част  
    Б. бързо производство новобранци и запасняци  
    Типът на вече произведената военна част не може да се сменя.  
     
    Ако дадена военна част бъде разпусната, могат да се вънат следните ресурси:  
    а.) 50% от стойността на частта.  
    б.) ако частта е с намален състав, възвърнатия IC е съответно намален.