обратно в началото

Въвеждане на желаната армия

пиконосци:

мечоносци:

рицари:

жандарми:

лъконосци:

арбалетчии:

сапьори:

скорпиони:

онагери:

цена на армията:

>

издръжка на ход:

>

обсадна сила на армията:

>