инициализация на сражението
Щурмуваща армия Гарнизон
последно сражение (предишния ход): ниво на крепост:
пиконосци: население на провинцията:
мечоносци: наличие на Имперски пограничен вал:
лъконосци: конструктивни точки (КТ):

0

0

0

арбалетчии: КТ за стени:

нач.: 0

сапьори: КТ за бастион:

нач.: 0

скорпиони: Брой кули (КТ):
онагери: Брой разрушени кули:
Повреди по стените:
Повреди по бастионите:

начало на щурма

боен дух:

боен дух:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

стени: 0

бастион: 0

кули: 0

Задайте цели за скорпионите
скорпиони:

цел: стражниците по стените на замъка
цел: стрелците по бастиона на замъка
Задайте цели за онагерите
онагери:

цел: стените на замъка
цел: бастиона на замъка
цел: кулите на замъка
цел: бойният дух на гарнизона
Задайте цели на катапултните кули
кули:

цел: обсадната секция
цел: стрелковата секция
цел: щурмовата секция