Сметало за полеви сражения за игра Феод

Задаване на армиите на двете страни

Разполагане на "синята" армия

диспозиция:тип войска:количество:
обща информация страна:
модификатор на БД:
сапьори:
обсадна секция скорпиони:
онагери:
ляво крило, бойна линия
ляво крило, стрелци
център, бойна линия
център, стрелци
дясно крило, бойна линия
дясно крило, стрелци
засада
резерв пиконосци:
мечоносци:
рицари:
жандарми:
лъкаджии:
арбалетиери:
скорпиони:
онагери:
разполагане:
укрепления за синята армия
налични сапьори / заети сапьори:

0

0

здравина на укрепленията:
секция на бойното поле: сапьори за задачата: ниво на укрепление/здравина:
ляво крило:
център:
дясно крило:
обсадна секция:

Разполагане на "жълтата" армия

диспозиция:тип войска:количество:
обща информация страна:
модификатор на БД:
сапьори:
обсадна секция скорпиони:
онагери:
ляво крило, бойна линия
ляво крило, стрелци
център, бойна линия
център, стрелци
дясно крило, бойна линия
дясно крило, стрелци
засада
резерв пиконосци:
мечоносци:
рицари:
жандарми:
лъкаджии:
арбалетиери:
скорпиони:
онагери:
разполагане:
укрепления за жълтата армия
общо налични сапьори / използвани сапьори:

0

0

здравина на укрепленията:
секция на бойното поле: сапьори за задачата: ниво на укрепление/здравина:
ляво крило:
център:
дясно крило:
обсадна секция:

Бойно поле

скриване на панели за скрийншот: показване на състояние на бойното поле към:

(опцията е достъпна едва след приключване на сражението
показва числеността на отрядите към края на избрания ход)

управление на сражението: текущ ход:

0

"Синя" армия

обсадна секция

лява секция: стрелци

лява секция: бойци

0

0

0

0

обсадна секция

център: стрелци

център: бойци

0

0

0

0

0

засада

дясна секция: стрелци

дясна секция: бойци

0

0

0

0

Резерви на "синята" армия
0 0 0 0 0 0 0 0
"Жълта" армия

дясна секция: бойци

дясна секция: стрелци

обсадна секция

0

0

0

0

център: бойци

център: стрелци

обсадна секция

0

0

0

0

0

лява секция: бойци

лява секция: стрелци

засада

0

0

0

0

Резерви на "жълтата" армия
0 0 0 0 0 0 0 0
Описание на събитията в сражението:
Цели за "сините" скорпиони
обстрел на дясното крило на противника:
обстрел на центъра на противника:
обстрел на лявото крило на противника:
обстрел на укрепленията на дясното крило на противника:
обстрел на укрепленията на центъра на противника:
обстрел на укрепленията на лявото крило на противника:
Цели за "сините" онагери
обстрел на дясното крило на противника:
обстрел на центъра на противника:
обстрел на лявото крило на противника:
обстрел на укрепленията на дясното крило на противника:
обстрел на укрепленията на центъра на противника:
обстрел на укрепленията на лявото крило на противника:
Цели за "жълтите" скорпиони
обстрел на лявото крило на противника:
обстрел на центъра на противника:
обстрел на дясното крило на противника:
обстрел на укрепленията на лявото крило на противника:
обстрел на укрепленията на центъра на противника:
обстрел на укрепленията на дясното крило на противника:
Цели за "жълтите" онагери
обстрел на лявото крило на противника:
обстрел на центъра на противника:
обстрел на дясното крило на противника:
обстрел на укрепленията на лявото крило на противника:
обстрел на укрепленията на центъра на противника:
обстрел на укрепленията на дясното крило на противника: