Връзки за отделните елементи, които се разработват за играта "Феод"