обратно в началото

Описание на обсадената провинция, крепостта и обсаждащата армия

обсаждаща армия крепост
състав на обсаждащата армия описание на обсадената провинция:
пиконосци брой: брой гранични провинции на същия собственик:
мечоносци брой: ниво на крепостта:
рицари брой:
жандарми брой:
лъконосци брой: гарнизон:
арбалетчии брой: край на въвеждането на данните за обсадената крепост:
сапьори брой:
скорпиони брой:
онагери брой:
разполагане на обсаждащата армия:
сила на обсаждащата армия:

тази стойност определя размера на щетата, която обсаждащата армия ще нанася на бойния дух на гарнизона на обсадената крепост.
намаляване на бойният дух на гарнизон на ход:

щетата се нанася за един стратегически ход. Когато стойността на бойният дух на гарнизона падне под 50% от началната, има 25% шанс гарнизонът да се предаде на този или всеки следващ ход (Водещият на играта хвърля зар12 и при резултат 1-3 гранизонът отваря вратите и се предава). Когато слезе под 20% гарнизонът се предава безусловно.
съотношение между силата на обсаждащата армия и бойният дух на гарнизона:

Тази стойност има значение за повредата, която бойният дух ще понася. Първо, за да има обсада, силата на обсаждащата армия трябва да е по-голяма от бойният дух на гарнизона. Ако това правило е изпълнено, обсаждащата армия ще нанася всеки ход от първият включително 10% от силата си като щета на бойният дух на гарнизона. За всяка десета, с която надхвърля силата на гарнизона (до пет пъти, след което повредата няма да се увеличава) обсаждащата армия нанася допърнителено 1% вреда.
боен дух на гарнизона:

показателят е основен за определянето на продължителността на обсадата. Определя се на базата на нивото на крепостта, броя провинции, с които тази граничи, които са във владение на същия собственик и размера на гарнизона.
граница, под която гранизонът се предава:

"очаквана", защото тук могат да се намесят външни фактори, като деблокираща армия.
очаквана продължителност на обсадата:

"очаквана", защото тук могат да се намесят външни фактори, като деблокираща армияи след минаването на 50% от началната стойност има шанс гарнизонът да се предаде.