историческа работилница (знак) връзка към сайта Голъмово ъгълче

Оперативно-тактически форумни игри

В "НОВИНИ" ще намерите обяви за започващи или провеждащи се в момента стратегически форумни игри (най-често набиране на (допълнителни) участници).

В секция "ГОТОВИ ИГРИ" ще намерите описание на всички вече завършени игорви системи, по които могат да се провеждат игри в момента или в бъдеще. Всяка такава система получава собствена под-страница в "Историческа работилница". В секцията са изброени имената на игровите проекти, кратка иформация за същността им и връзка към страницата им.

В секция "ИГРИ В РАЗРАБОТКА" ще намерите описание на всички игрови системи, по които се работи активно в момента. Това са системите, които са минали етапа на първоначална идея и вече са навлезли в тестова фаза. Всеки от тези проекти също има собствена страница. По някои от тях е възможно и ограничено тестване с участие на играчи (обикновено на конкретна под-система). Обячи във връзак с това ще намерите в секция "НОВИНИ" на този раздел.

Накрая, в секция "ИГРИ В ПРОЕКТ" ще намерите кратко описание на проектите, които се обмислят в момента. На този етап от жиота на една игра (тя все още не е нищо повече от набор от идеи) не е сигурно дали ще успеем да преминем от проект към реална разработка (и най-вече кога ще стане това), затова все още игрите си нямат собствена страница. С времето, ако проекта се придвижва успешно, той ще премине в категория "ИГРИ В РАЗРАБОТКА".

Ако имате собствена идея или смятате, че можете да допринесете към конкретен проект (или да дадете мнение по него), то можете да сторите това било то на адреса ни за връзка (посочен в долния край на страницата) или във форум "Бойна слава" (раздел за игри и алтернативна история).


Базови игрови системи

"ПЪЛКОВОДЕЦ": базова система за симулация на оперативни бойни действия в рамките на единно бойно пространство, т.е. единна карта, по която придвижването и отбелязването е в реални мерни единици. Съчетание на оперативни и тактически елементи в едно. Цялата механична част остава скрита под "шапката" на играта и акцента е върху решенията, които играчите трябав да вземат: накъде да насочат силите си, как да ги разперделят и в какъв режим да действат. Използва две нива на игра: командно (или щабно) и полево. Играчите, които работят на първото са главнокомандващи и определят дневните задачи на играчите от второ ниво, какот и разпределят всички сили между играчите на следващо ниво. Занимават с и с общото снабдяване и логистика. Играчите на второ ниво са полеви командири, които изпълняват оперативните предписания и цели на своя главнокомандващ и "водят" реалните сражения. Малко или повеч, игрите по тази система имат ролеви елемент, т.е. играчите се вживяват в ролята си. Удобна е за симулация на псевдо-исторически и исторически сценарий.
Системата е подходяща за симулации с "реалистично усещане" на щабна игра по карта. Недостатък е сложността й.

Статус: в разработка ~20%.

"КАМПАНИЯ": базова система за симулация на оперативни бойни действия със самостоятелен и опростен тактически елемент (и свързаните с него решения на играчите). В системата се използва една основна карта, разделена на разнообразни по форма региони, като оперативните параметри са обобщени за всеки регион. Тактическият елемент е ограничен до зоните на всеки регион (всеки регион има гарнични зони със съседните и централна зона, всяка от тях обобщава тактическите характеристики на мястото). Мерните единици и разстоянията са повече или по-малко абтракция.
Ккакто и при "Пълководец" се използват отбори от играчи, разделени на две нива: главнокомандващ и полеви командири.
Положителната страна на системата е сравнителната й простота. Възможно е да се използва както за форумна, така и за настолни игри. Във втория случай има известни преработки най-вече по отношение на сритостта на информацията и "мъглата на войната". Затова ще намерите вариант на тази система и в раздела за настолни оперативно-тактически игри. Удобна е за симулация на всякакъв вид конфликти: псевдо-исторически, реално-исторически, фантастични и приказни.

Статус: в разработка ~80%.


НОВИНИ:


ГОТОВИ ИГРИ:


ИГРИ В РАЗРАБОТКА:

"(Кампания:) Далечни Звезди - Първа Годанска кампания" - оперативно-тактическа космическа игра, симулираща междузвезден конфликт. Първият сценарий, който разработвам в момента, се разглежда първата кампания от битката за Годанския звезден сектор - една от отдалечените периферни зони на контакт между Тован (империя, обединяваща стотици звездни системи) и Солано (между-звездна република). Сценарият започва през 16-ти ден от 5-тия месец, 5312-та от стандартния галактически календар.

Играта е за два отбора, всеки по петима души. За империя Тован играят грос-адмирал Фридрих Томзен, командващ флотска група "12Г" (главнокомандващ на тованските сили в звезден регион Годан), контра-адмирал Владимир Грач, контра-адмирал Петер Зенгер, вице-адмирал Вилхелм Люнд и генерал от космическата инфантерия Антон Морел. Соланския ХХХIV-ти флот се командван от адмирал Пол Персанто. Под негово командване са разпределени контра-адмирал Ксавие Гравиер, вице-адмирал Армадо Дория, вице-адмирал Антонио Басан и бригаден генерал Акуелито Брагано. Всеки от персонажите се управлява от един играч.

Звезден сектор Годан е съставен от 12 звездни системи: Лоран, Бурга, Кандрул, Рестуро, Арпант, Канан, Лугано, Бургос, Мирмидон, Нан и Селун и Килея. Конфигурацията на системите е подобна на вретено, в двата края на което се намират Лоран и Килея, а в центъра е Арпант. Основната военна база на Солано в региона е разположена в звездна система Лоран, а за тованската империя това е Килея. Двете системи са свързани с по една преходна линия, водеща към обитаемите системи на всяка от двете междузвездни държави (от Лоран има междузвездна преходна линия към обитаемата система на републиката Арпадор, а от Килея към Гендо и Дрегун; и трите не са отбелязани на картата, защото остават извън театъра на военни космически действия). Самия сектор е на практика необитаем, като се изключат малки бази миньорски колонии и предсдтавлява интерес главно заради стратегическите ресурси, намерени сравнително наскоро в звездни системи Арпант и Лугано (разположени в центъра на сектора), за овладяването на които се водят няколко оспорвани и тежки кампании. Конкретният сценарий ще разглежда първата кампания от войната.

Играта се играе на основна оперативна карта, разделена на сегменти. На нея са нанесени всички обекти (звезди, планети, астероиди и прочее), играчите разполагат с набор от космически кораби и наземни сили, котио организират в ескадри и придвижват по оперативната карта. Корабите могат да се движат в обикновеното пространство или да "скачат" по него (действие, което съкращава разсотянията, но изисква много енергия и издава позицията). Самите кораби се делят на междузвездни, които разполагат със скокови двигатели (корвети, фрегати, кръстосвачи и дреднаути) и системни, които не могат да извършват сококве самостоятелно (катери и совалки). Освен това има специализиран клас кораби, екипирани с мелхиоров генератор, които могат да се "плъзгат" през Пранк-Мелхиоровото пространство и да се "гмуркат" в различните му нива. Такива кораби се наричат ПМ-кораби. Основната им отличителна способност е скритостта. За поддържка ескадрите имат нужда от логистични кораби - кораби, които носят снабдяване и боеприпаси и са оборудвани с производствени възможности, котио им позволяват да превръщат енергията в снабдяване и да произвеждат боеприпаси.

Времето се измерва на стандартни галактически микро-периоди, всеки трае 20 стандартни галактически часа (СГЧ) или само "часа". Всеки ход на играта е с продължителност един микро-период или "галактически ден". Сражение започва, когато две ескадри се окажат в един и същи квадрант на оперативната карта. Сраженията се провеждат на фази, в рамките на отделно тактическо "табло", което позволява на играчите да разпределят цели на корабите и да им дават заповеди, макар и с известни ограничения. Вида на таблото зависи от формацията на ескадрата: тя задава различно групиране.

Допълнителни подробности ще кача на страницата на играта, когато стане готова.

В играта има и ограничено симулирани планетни бойни действия, т.е. отделин сражения за повърхността на планетите. ЗА целта има отделна сравнително малка оперативна карта за всеки небесен обект, който може да стане арена на бойни десйтвия. Количеството им е ограничено, а самите карти са малки.

Статус графично оформление: ~0% | игрова система: ~80% | информация:~80% | страница:~0%

"Кампания: Хоризонталия"- оперативно-тактическа игра по системата "Кампания" в дизел-пънк сетинг, подобен на този от Вертикалия, но се симулира наземни сражения и операции. Два отбора от по четирима души.

Статус графично оформление: ~0% | игрова система: ~20% | информация:~0% | страница:~0%

"Кампания: Вертикалия"- дизелпънк оперативно-тактическа игра, в която се използва хибрид между двете ми основни системи за оперативно-тактически игри. Оперативната част се развива на карта от тип "Пълководец", а тактическата на отделни карти с шестоъгълници. Сетинга е напълно фантастичен: операциите от война между две измислени империи в един дизелпънков свят с летящи бронирани кораби и крачещи бойни механизми. Ще е интересно съчетанието между наводни бойни кораби, подводници и летящи бойни кораби, плюс ограничени наземни тактически сражения.
Предвижда се за два отбора от по 5-6 човека.

Статус графично оформление: ~20% | игрова система: ~40% | информация:~40% | страница:~0%

"Пълководец: Танкове!"- оперативно-тактическа игра по системата "Пълководец", сетинг - като технология ~40-те години на ХХ век, но с измислени държави и конфликт. Две страни, два отбора по петима души - един главнокомандващ и четирима подчинени.

Статус графично оформление: ~0% | игрова система: ~40% | информация:~0% | страница:~0%


ПРОЕКТИ:

"Кхъм или Битката за Средната земя"- оперативно-тактическа игра по системата "Кампания" в донякъде измикслен сетинг, базиран на "Властелина на пръстените". Вдъхновението идва от темата "*Кхъм*" от форум "Бойна слава". Всеки играч ще контролира един или два персонажа от книгата и подчинените им сили.

"Кампания: Стоманен шлем"- оперативно-тактическа игра по системата "Кампания", сетинг - като технология ПСВ, но с измислени държави и конфликт. Две страни, два отбора по четирима души - един главнокомандващ и трима подчинени. Този вариант на системата би бил подходящ за симулиране и на исторически операции или кампании от първите три десетилетия на ХХ век.


За контакти с екипа на Историческа работилница: vvpeev@gmail.com

"Историческа работилница" © 2007 г.