Сражения, ход XVIII
Сражение в Шампан
Атакуващи немски сили: 4та армия (5КК), 3та армия (4ПК) и подкрепящи атаката немски сили: 6та армия (1ПК, 1КК), 12та армия (2КК), 3ПК от 7ма армия, общо сила: 56
Отбраняващи се френски сили: 1ва армия (2ПК, 3КК), 6та армия (1ПК, 1КК), общо сила: 26
Загуби и резултати: Шампан е превзет от немските сили, загубите са както следва:
Германия: 1КК от 12та армия, 1ПК от 7ма армия.
Франция: 1ПК и 1КК от 1ва армия.
Френските 1ва и 6та армия отстъпват към Париж.

Сражение в Брюксел
Атакуващи немски сили: 5та армия (5ПК), сила: 20
Отбраняващи се френски сили: 3та армия (3ПК), 2ра армия (3ПК), общо сила: 27
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1ПК от 5та немска армия, 1ПК от 2ра френска армия.

Сражение в Рим
Атакуващи сили: 1ва испанска армия (4КК), сила: 12
Отбраняващи се сили: 3та италианска армия (4ПК), сила: 18
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 испански КК, 1 италиански ПК.

Сражение в Бохемия
Атакуващи сили: 1 османски КК от състава на 4та руска армия, сила: 3
Отбраняващи се сили: 9та немска армия (3 немски, 2 шведски ПК), общо сила: 21
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 османски КК, 1 шведски ПК.

Сражение в Тирол/Каринтия
Атакуващи османски сили: 2 КК от 5та армия, сила: 6
Атакуващи немско-австрийски сили: 5та армия (3КК), сила: 9
Загуби и резултати: насрещната атака е без резултат, загубите са по 1 КК от всяка страна.

Сражение в Щирия
Атакуващи немско-австрийски сили: 11та армия (3КК), сила: 9
Отбраняващи се османски сили: 1ва армия (3ПК), 3та армия (3ПК), общо сила: 27
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 немски КК, 1 османски ПК от 3та армия.

Сражение в Силезия
Атакуващи немско-австрийски сили: 3та армия от Позен (2КК), сила: 6
Отбраняващи се руски сили: 3та армия (4ПК), 6та армия(4ПК), общо сила: 36
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 2КК от 3та австрийска армия, 1ПК от 6та руска армия.

Сражение в Померания
Атакуващи сили: 1ПК от 1ва руска армия, сила: 4
Отбраняващи се сили: 8ма немска армия (4ПК), сила: 18
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: по 1 ПК за всяка страна.

Сражение в Остерсунд
Атакуващи руски сили: 2ПК, 1КК от Намсос, подкрепа от 4ПК от 7ма армия, общо сила: 19,5
Шведски сили: 1ва армия (1ПК), 4ПК и 1КК атакуващи от Сундсвал, общо сила: 11,5
Загуби и резултати: провинцията остава в шведски ръце, загуби:
Русия: 1КК без щаб, 1ПК от 7ма армия
Швеция: 1ПК, 1КК от идващите от Сундсвал

Сражение в Умеа
Атакуващи сили: 5та руска армия (4ПК), сила: 16
Отбраняващи се сили: 4та шведска армия (4ПК), сила: 18
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: по 1 ПК за всяка страна.


Сражения, ход XVII
Сражение в Каринтия / Тирол
Атакуващи немско-австрийски сили: атакуващи: 1КК от 1ва австрийска армия, 5та австрийска армия (5КК), общо сила: 18
Атакуващи османски сили: 2ра армия (3ПК), 5та армия (3КК), 3ПК от 3та армия, общо сила: 33
Загуби и резултати: без изменение на статуквото, загуби: 2 немски КК от 5та армия, 1ПК от 2ра османска армия, 1КК от 5та османска армия.

Сражение в Моравия
Немско-австрийски сили: 2КК от 10та армия, сила: 6
Отбраняващи се сили: 4та руска армия (3ПК), сила: 12
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1КК от 10та немска армия, 1ПК от 4та руска армия.

Сражение в Щирия
Атакуващи немски сили: 11та армия (4КК), общо сила: 12
Отбраняващи се османски сили: 3та армия (3ПК), 1ПК от 4та армия, общо сила: 24
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1КК от немската 11та армия, 1ПК от османската 3та армия.

Сражение в Бохемия
Атакуващи сили: 6та османска армия (3КК), сила: 9
Отбраняващи се сили: 9та немска армия (3 немски ПК, 2 шведски ПК), 1 шведски ПК общо сила: 22,5
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1КК от 6та османска армия и 1 шведски ПК.

Сражение в Силезия
Немско-австрийски сили: 3та армия (3КК), сила: 9
Руски сили: 3та армия (4ПК), 6та армия (5ПК), общо сила: 39
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 немски КК, 1 руски ПК от 6та армия.

Сражение в Померания
Атакуващи сили: 1ПК от 2ра руска армия, сила: 4
Отбраняващи се сили: 8ма немска армия (5ПК), сила: 24
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби - по 1ПК.

Сражение в Лиеж
Атакуващи сили: 2ра френска армия (4ПК), сила: 16
Отбраняващи се сили: 2ра немска армия (3ПК), сила: 18
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: по 1ПК

Сражение в Шампан
Атакуващи немски сили: 2КК от 6та армия, 12та армия (3КК), 3та армия (4ПК), общо сила: 31
Отбраняващи се френски сили: 6та армия (2ПК, 2КК), 1ва армия (1ПК, 2КК), общо сила: 24
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби:
Германия: 1КК от 6та армия, 1КК от 12та армия
Франция: 1ПК и 1КК от 6та армия.

Сражение в Пиемонт
Атакуващи френско-испански сили: 10та френска армия (2ПК), 4та испанска армия (2КК), общо сила: 14
Забележка: тъй като към френският кавалерийски корпус в Оверн има две противоречащи си заповеди (френска и испанска), се изпълнява френската и корпусът се прикача към 9та армия.
Отбраняващи се сили: 4та италианска армия (3ПК), сила: 18
Загуби и резултати: атаката е отбита. Загуби: 1 италиански ПК, 1 френски ПК.

Сражение в Емилия Романя / Рим
Испански сили: 1ва армия (4КК), сила: 8
Италиански сили: 2ра армия (2КК), 1ПК от 1ва армия, 5та армия (2ПК, 1КК), общо сила: 21
Загуби и резултати: Емилия Романя е превзета от италианските сили, испанската армия отстъпва в Абруци, загуби: 1 испански КК, 1 италиански КК от 2ра армия.

Сражение във Венеция
Атакуващи сили: 2 османски ПК от Каринтия, сила: 4
Отбраняващи се сили: 1ПК от 1ва армия, сила: 6
Загуби и резултати: без загуби, статуквото се запазва.

Сражение на Додеканезските острови
Атакуващи сили: 1 османски корпус, правещ десант откъм М07
Отбраняващи се сили: няма
Загуби и резултати: провинцията е превзета.

Сражение в Трондхайм
Руски сили: 1ПК от Намсос, сила: 2
Шведски сили: 2ПК и 1КК от Остерсунд, общо сила: 5.5
Загуби и резултати: руската атака е отбита, Трондхайм остава в шведски ръце. Загуби: няма.

Сражение в Остерсунд
Атакуващи сили: 3ПК от 7ма руска армия, сила: 12
Отбраняващи се сили: 1ва армия (2ПК), сила: 12
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: по 1ПК.

Сражение в Умеа
Атакуващи сили: 1ПК от 5та руска армия, сила: 4
Отбраняващи се сили: 4та шведска армия (3ПК), сила: 12
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: по 1ПК.


Сражения, ход XVI
Насрещно кавалерийско сражение в Каринтия/Тирол
Немско-австрийски сили: атакуващи 2КК от 1ва австрийска армия, 2ПК от същата армия, общо сила: 12
Атакуващи османски сили: 5та османска армия, атакуваща откъм Каринтия (4КК), сила: 12
Загуби и резултати: османската кавалерия побеждава немската, но не успява да влезе в Тирол, загуби: по 1КК от всяка страна.

Сражение в Бохемия
Атакуващи сили: 6та османска армия (4КК), сила: 12
Отбраняващи се сили: 2ра шведска армия (3ПК), 9та немска армия (4ПК), сила: 39
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 османски КК, 1 немски ПК.

Сражение в Щирия
Атакуващи немски сили: 11та армия (5КК), сила: 15
Отбраняващи се османски сили: 1ва армия (2ПК), 2ПК без щаб, общо сила: 12
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 немски КК, 1 османски ПК от 1ва армия.

Сражение в Моравия
Атакуващи сили: 3КК от 10та немска армия, сила: 9
Отбраняващи се сили: 4та руска армия (4ПК), сила: 18
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби - 1 немски КК, един руски ПК.

Сражение в Позен
Руски сили: 1КК от 2ра армия, сила: 3
Немско-австрийски сили: 1ва армия (4ПК), 3та австрийска армия (3КК), 1КК от Померания, общо сила: 28.5
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 руски КК от 2ра армия, 1 немски КК.

Сражение в Шампан
Атакуващи немски сили: 12та армия (5КК), 3та армия (5ПК)
Подкрепящи атаката немски сили: 1ПК от 7ма армия, 4та армия (2ПК)
Общо сила на атакуващата страна: 47
Отбраняващи се френски сили: 1ва армия (1ПК, 1КК), 5та армия (2ПК), 6та армия (1ПК, 1КК)
Френски сили, навлизащи със заповед "атака" от Париж: 2ПК, 2КК без щабове. Общо сила на французите: 35
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са както следва:
Германия: 2КК от 12та армия, 1ПК от 3та армия.
Франция: 1ПК от 1ва армия, 2ПК от 5та армия.

Сражение в Бургундия
Атакуващи немски сили: 1КК от 7ма армия, сила: 3
Френски сили: две армии без заповед, 4та армия (2ПК), 9та армия (2ПК), сила: 12
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са 1 немски КК и 1 френски ПК от 9та армия.

Сражение в Лиеж
Атакуващи френски сили: 2ра армия (5ПК), с подкрепата на 3та армия (5ПК), общо сила: 40
Отбраняващи се сили: 1ПК от 2ра армия със заповед отбрана, 2ПК от 6та армия и 4ПК от 2ра армия без заповед и 2КК без щаб, всичко сила: 25
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са както следва:
Германия: 2ПК от 2ра армия, 1ПК от 6та армия.
Франция: 1ПК от 2ра армия, 2ПК от 3та армия.

Сражение в Пиемонт-Оверн
Атакуващи френско-испански сили: 4та испанска армия (3КК), 8ма френска армия (3ПК), 10та френска армия (2ПК), общо сила: 29
(1 френски КК от Париж има само едно движение (без щаб) и затова само влиза в Оверн)
Атакуващи италиански сили: 2ра армия (3КК)
Отбраняващи се италиански сили: 4та армия (3ПК), общо сила: 27
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 испански КК от 4та армия, 1 френски ПК от 8ма армия, 1 италиански КК от 2ра армия, 1 италиански ПК от 4та армия.

Сражение в Абруци
Атакуващи сили: 1ва испанска армия (4КК), сила: 12
Отбраняващи се сили: няма
Загуби и резултати: провинцията е превзета.

Сражение в Емилия Романя
Атакуващи сили: 1ва испанска армия (4КК), сила: 12
Отбраняващи се сили: няма
Загуби и резултати: провинцията е превзета.

Сражение в Намсос
Атакуващи руски сили: 2ПК без щаб от Лапландия с подкрепата на 2ПК от 7ма армия, общо сила: 12
Шведски сили: 3та армия (1ПК), със заповед за отстъпление, сила: 3
Загуби и резултати: Намсос е превзет от руските сили, загуби: 1 шведски ПК от 3та армия (шведският щаб оцелява и отстъпва в Трондхайм) и 1 руски ПК от атакуващите от Лапландия.

Сражение в Нарвик
Атакуващи сили: 1 руски КК от Лапландия, сила: 1.5
Отбраняващи се сили: 1 шведски КК със заповед атака към Намсос, сила: 0.5
Загуби и резултати: Руският КК превзема Нарвик. Предвид това, че шведския корпус няма къде да отстъпи, е унищожен.

Сражение в Умеа
Атакуващи сили: 1 руски ПК от 5та армия, сила: 4
Отбраняващи се сили: 4та армия (4ПК), общо сила: 20
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: по 1 ПК от всяка страна.


Сражения, ход XV
Сражение в Шампан
Атакуващи немски сили: 12та армия (4КК), 3та армия (5ПК), плюс подкрепящи 1КК от 7ма армия, 2КК от 4та армия и 3ПК от 6та армия, общо сила: 53
Отбраняващи се френски сили: 6та армия (2ПК), 5та армия (3ПК), отбраняващи се от посоките на атаката, 1ва армия (2ПК), атакуваща от Безансон и 2КК без щаб и заповед. Общо сила: 39
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са както следва:
Германкия: 2КК от 4та армия, 1ПК от 6та армия.
Франция: 1ПК от 6та армия, 1ПК от 5та армия и 1ПК от 1ва армия.

Сражение в Моравия
Атакуващи немски сили: 11та армия(5КК), подкрепа от 3КК от 10та армия, общо сила: 24
Отбраняващи се сили: 4та руска армия (5ПК), сила: 24
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1КК от 11та немска армия, 1ПК от 4та руска армия.

Сражение в Каринтия
Атакуващи сили: 3 немски КК от 1ва австрийска армия, сила: 9
Отбраняващи се сили: 2ра османска армия (4ПК), сила: 18
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 немски КК, 1 османски ПК

Сражение в Позен
Атакуващи руски сили: 1КК от 3та армия, сила: 3
Отбраняващи се немски сили: 1ва армия(5ПК), сила: 21
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 руски КК от 3та армия, 1 немски ПК от 1ва армия.

Сражение в Нарвик
Атакуващи сили: 1 шведски КК от Намсос
Отбраняващи се сили: няма
Загуби и резултати: Нарвик е превзет от шведските сили.

Сражение в Кируна
Шведски сили: 3та армия (1ПК, 1КК), сила: 7
Руски сили: 1 ПК от 7ма армия (атакуващ насрещно), сила: 4
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 шведски КК, 1 руски ПК

Сражение в Лулеа
Атакуващи руски сили: 5та армия (5ПК), подкрепа от 3ПК от 7ма армия, общо сила: 32
Отбраняващи се шведски сили: 4та армия (2ПК), отбраняваща се от посоките на атаката, 2ПК атакуващи от Умеа, общо сила: 16
Загуби и резултати: провинцията минава в руски ръце, 4та армия отстъпва в Умеа, загубите са: 1 шведски ПК от навлизащите откъм Умеа, 1 руски ПК от 5та армия.

Сражение в Намсос
Атакуващи руски сили: 1ПК, 1КК от Лапландия, общо сила: 3,5
Отбраняващи се шведски сили: 1ПК от 3та армия, сила: 3
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: по 1ПК от всяка страна.

Сражение в Умеа
Атакуващи руски сили: 1ПК от 7ма армия, сила: 4
Шведски сили: 3ПК атакуващи от Сундсвал, сила: 6
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби - по 1ПК от всяка страна.

Сражение в Пиемонт
Атакуващи френски сили: 8ма армия (4ПК), 10та армия (4ПК)
Атакуващи испански сили: 4та армия (3КК), общо сила: 41
Италиански сили: 4та армия (2ПК), 5та армия (2ПК), 2ра армия (5КК), атакуваща от Тоскана, общо сила: 39
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са както следва: 1ПК от 8ма френска армия, 2ПК от 10та френска армия, 1ПК от 5та италианска армия, 2КК от 2ра италианска армия.

Сражение в Апулия
Атакуващи сили: 1ва испанска армия (4КК)
Отбраняващи се сили: няма.
Загуби и резултати: провинцията е превзета.


Сражения, ход XIV
Сражение в Лулеа
Руски сили: 5та армия (5ПК), атакуваща от Лапландия, подкрепа от 1ПК от 7ма армия, общо сила: 24
Шведски сили: 4та армия(1ПК), 1ПК атакуващ от Умеа с подкрепата на още 4ПК от 1ва армия, общо сила: 21
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 2 шведски ПК от 1ва армия, 2 руски ПК от 5та армия.

Сражение в Намсос
Руски сили: 1ПК, 1КК, атакуващи от Лапландия с подкрепата на 1ПК от 7ма армия, общо сила: 7,5
Шведски сили: 3та армия (2ПК), 3КК, атакуващи от Остерсунд, общо сила: 16,5
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 руски ПК от Лапландия, 1 шведски КК

Сражение в Тирол
Османски сили: 6та армия (4КК), 4ПК от 2ра армия, общо сила: 28
Отбраняващи се сили: 5та австрийска армия (3ПК), сила: 18
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 австрийски ПК, 1 османски ПК от 2ра армия.

Сражение в Щирия
Атакуващи сили: 1ва австрийско-германска армия (3КК), сила: 9
Османски сили: 1ва армия (2ПК, 2КК), 5та армия, отбраняваща се от посоката на атаката, (2КК), общо сила: 12
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 немски КК, 1 османски КК от 5та армия

Сражение в Моравия
Атакуващи сили: 1 руски КК от 6та армия, сила: 3
Отбраняващи се сили: 10та немско-австрийска армия (2ПК, 3КК), отбраняваща се от посоката на атаката с 1ПК и 3КК, общо сила: 15
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са 1КК от 6та руска армия и 1КК от 10та немска армия.

Морско сражение в М07
Сражението започва при приближаването към Атина на десантния османски флот и прикриващата го руско-османска ескадра.
Гръцки флот: 4 броненосеца
Османско-руски флот: 3 османски и 2 руски броненосеца
Фаза 1: двете страни губят по 1 броненосец, силите са равностойни, гръцкият флот не може да излезе в М07;
Фаза 2: двете страни губят по 1 броненосец, силите са равностойни, гръцкият флот не може да излезе в М07;
Фаза 3: двете страни губят по 1 броненосец, съотношението е 2:1 в полза на османско-руския флот, който остава победител в сражението.
Загуби и резултати: Гръцкият флот е победен и не успява да влезе в М07, загубите са както следва: 3 гръцки броненосеца, 1 османски броненосец и 2 руски броненосеца.

Сражение в Атина
Атакуващи сили: 3та османска армия (5ПК), 4та османска армия (5КК), общо сила: 35
Отбраняващи се сили: 1ва гръцка армия (5ПК), сила: 15
Загуби и резултати: градът е превзет, Гърция капитулира, загуби: 1 гръцки ПК, 1 османски ПК. Щабът на гръцката армия и арсеналът са унищожени, 2 ПК отстъпват към Пелопонес, 2 ПК - към Епир.

Сражение в Шампан
Атакуващи немски сили: 2КК от 7ма армия, 1КК и 1ПК от 4та армия, 12та армия (5КК), общо сила: 28
Отбраняващи се френски сили: 6та армия (4ПК), 5та армия, отбраняваща се от посоките на атаката (4ПК), 2КК без щаб, идващи от Париж, общо сила: 37
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби както следва:
Германия: 1КК от 7ма армия, 2КК от 12та армия
Франция: 1ПК от 5та армия, 2ПК от 6та армия

Сражение в Безансон
Атакуващи френски сили: 1ва армия (2ПК), 4та армия (2ПК), 9та армия (3ПК), общо сила: 28
Отбраняващи се немски сили: 2ПК от 7ма армия, 2ПК от 4та армия, общо сила: 24
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1ПК от 4та немска армия, 1ПК от 9та френска армия

Сражение в Пиемонт
Атакуващи сили: 10та френска армия (3ПК), 8ма френска армия (5ПК), 4та испанска армия (4КК), общо сила: 44
Отбраняващи се италиански сили: 4та армия (3ПК), 5та армия (3ПК), общо сила: 36
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 2ПК от 4та италианска армия, 1ПК от 8ма френска армия, 1КК от 4та испанска армия

Сражение в Кампания
Атакуващи сили: 2ра италианска армия (5КК), подкрепа от 3та италианска армия (5ПК), общо сила: 35
Отбраняващи се сили: 5та испанска армия (4ПК), 1 френски ПК, общо сила: 25.5
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1КК от 2ра италианска армия, 1ПК от 5та испанска армия.


Сражения, ход XIII
Рейнска кампания:
Сражение в Безансон
Атакуващи немски сили: 4та армия (4ПК, 1КК), 7ма армия (2ПК, 2КК), сила: 33
Подкрепящи атаката немски сили: 3та армия (5ПК), 12та армия (5КК), сила: 35
Общо сила на атакуващите: 68
Отбраняващи се френски сили: 1ва армия (2ПК), 4та (3ПК), отбраняващи се от посоката на атаката, сила: 30
Загуби и резултати: Безансон е превзет от немските войски. Загуби: 1ПК от 4та френска армия и 1ПК от 4та немска армия. Френските армии отстъпват в Бургундия.

Сражение в Шампан
Атакуващи немски сили: 6та армия (5ПК), сила: 20
Подкрепящи атаката немски сили: 2ПК от 2ра армия, сила: 8
Френски сили: 5та армия (5ПК), 6та армия (5ПК), отбраняваща се от посоката на атаката, общо сила: 45
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са: 2ПК от 6та немска армия, по 1ПК от двете френски армии.

Сражение в Оверн
Атакуващи френски сили: 10та (4ПК), сила: 16
Подкрепящи френско-испански сили: 9та френска армия (3ПК), 4та испанска армия (4КК), сила: 24
Отбраняващи се италиански сили: 4та армия (3ПК), отбраняваща се от посоките на атаката, сила: 18
Загуби и резултати: Оверн е превзет от френско-испанските сили, загубите са: 1 италиански ПК
(италианската армия отстъпва в Пиемонт) и 1 ПК от 10та френска армия.

Австрийска кампания:
Сражение в Щирия
Немско-австрийски сили:
Атакуващи: 10та немска армия (3КК), 1ва австрийска армия (5КК), сила: 24
Подкрепящи атаката: 1 австрийски КК от 11та армия, сила: 3
Османски сили: 1ва армия (2ПК, 2КК), 5та армия (1ПК), 4КК без щаб, атакуващи от Будапеща, общо сила: 26
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са както следва:
2 немски КК от 1ва австрийска армия и 1 австрийски КК от 11та немска армия.
1ПК от 5та османска армия, 2КК от идващите от Будапеща

Сражение в Тирол
Атакуващи османски сили: 6та армия (5КК), сила: 15
Подкрепящи османски сили: 3ПК от 2ра армия, сила: 12
Отбраняващи се сили: 5та армия (4ПК), сила: 24
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са 1ПК от 5та австрийска армия и 1КК от 6та османска армия.

Сражение в Горна Австрия
Руски сили: 6та армия (2ПК, 1КК), сила: 11
Отбраняващи се сили: 11та немска армия (2 австрийски ПК, 1 немски КК), сила: 14
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 руски ПК от 6та армия и 1 немски КК от 11та армия.

Скандинавска кампания:
Сражение в Лулеа
Атакуващи руски сили: 1КК без щаб, сила: 1.5
Подкрепящи атаката руски сили: 1ПК от 5та армия, 2ПК от 7ма армия, сила: 12
Отбраняващи се шведски сили: 4та армия (2ПК), отбраняващи се само откъм Лапландия, сила: 9
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 шведски ПК и 1 руски ПК от 5та армия

Сражение в Кируна
Атакуващи шведски сили: 1ва армия (5ПК), сила: 20
Подкрепящи шведски сили: 2ПК от 3та армия, сила: 8
Отбраняващи се руски сили: 2ПК от 7ма армия, в посока Умеа, сила: 12
Атакуващи в посока Намсос руски сили: 1ПК от 7ма армия, сила: 4
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са 1 руски ПК от 7ма армия, 1 шведски ПК от 3та армия.

Сражение в Намсос
Атакуващи руски сили: 4ПК от 5та армия, сила: 16
Отбраняващи се шведски сили: 2ПК от 3та армия, сила: 12
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са 1 шведски ПК и 1 руски ПК

Други сражения:
Сражение в Сицилия
Атакуващи сили: 1 испански КК
Отбраняващи се сили: няма
Загуби и резултати: провинцията е превзета.

Сражение в Калабрия
Атакуващи сили: 1 испански КК
Отбраняващи се сили: няма
Загуби и резултати: провинцията е превзета.

Сражение в Кампания
Атакуващи испански сили: 5та армия (4ПК, 1КК), 1КК без щаб
Отбраняващи се сили: няма
Загуби и резултати: провинцията е превзета.


Сражения, ход XII
Сражения във Франция:
Сражение в Оверн
Атакуващи сили: 9та френска армия (4ПК), 4та испанска армия (4КК), общо сила: 28
Отбраняващи се сили: 4та италианска армия, отбраняваща се от посоките на атаката, сила: 24
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са 1 италиански ПК и 1 френски ПК

Сражение в Париж
Италиански сили: 2ра армия (3КК), сила: 9
Френски сили: 1ПК в Париж, 3ПК идващи от Пикардия, 1ПК идващ по жп линиите от Аквитания, общо сила: 6,75
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 италиански КК, 1 френски ПК.

Сражение в Пиемонт
Атакуващи сили: 5та италианска армия (4ПК), сила: 16
Отбраняващи се сили: 8ма френска армия (5ПК), отбраняваща се от посоката на атаката с 3ПК, сила: 24
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са по 1ПК от всяка страна.

Сражение в Безансон
Немски сили: 4та армия (4ПК, 1КК), 7ма армии (3ПК, 1КК), 12та армия (5КК), общо сила: 49
Френски сили: 1ва армия (3ПК), 4та армия (4ПК), отбраняващи се от посоките на атаката, общо сила: 42
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са както следва:
Франция: по 1 ПК от 1ва и 4та армия
Германия: 1ПК от 7ма армия, 1КК от 12та армия

Други сражения:
Сражение в Щирия
Руско-османски сили: 1ва (2ПК) и 5та (2ПК) османски армии и 3 османски КК, идващи по жп линиите от Крайова, общо сила: 18.38
Немско-австрийски сили: 10та армия (5КК), подкрепа от 11та армия (2КК), общо сила: 21
Загуби и резултати: Щирия остава в руски ръце, загубите са както следва:
2КК от 10та немска армия
1ПК от 5та османска армия
1КК от идващите по жп линиите османски сили

Сражение в Хусавик
Атакуващи сили: 2ра английска армия (2ПК)
Отбраняващи се сили: няма
Загуби и резултати: провинцията е превзета.

Сражение в Горна Австрия
Руски сили: 6та армия (2КК, 1ПК), сила: 10
Австрийски и германски сили: 1 ПК от 11та немска армия със заповед отбрана и 3та австрийска армия (2ПК), атакуваща от Тирол, общо сила: 14
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са: 1 руски КК и един австрийски ПК от 3та армия

Сражения в Скандинавия:
Сражение в Лулеа
Атакуващи сили: 3ПК без щаб, сила: 6
Отбраняващи се сили: 4та шведска армия (3ПК), сила: 18
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са по 1ПК от всяка страна

Сражение в Кируна
Руски сили: 7ма армия (5ПК), сила: 20
Шведски сили: 1КК, атакуващ от Умеа, сила: 1,5
Загуби и резултати: Кируна остава в руски ръце, загуби: 1 шведски КК

Сражение в Намсос
Атакуващи сили: 3та шведска армия (4ПК), сила: 16
Отбраняващи се сили: 1 руски КК без щаб, сила: 1
Загуби и резултати: Намсос е превзет, загуби: 1 руски КК


Сражения, ход XI
Сражение в Безансон
Немски сили (от Вюртемберг и Елзас): 7ма армия (5ПК), 4та армия (5ПК), сила: 40
Френски сили: 1ва армия (5ПК), 4та армия (5ПК), отбраняващи се от посоките на атаката, сила: 60
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са както следва:
Германия: 2ПК от 7ма армия, 1ПК от 4та армия;
Франция: 2ПК от 1ва армия, 1ПК от 4та армия

Сражение в Щирия
Атакуващи сили: 10та немска армия (5КК), 5та австрийска армия (4ПК)
Подкрепящи атаката сили:11та немска армия (1 немски КК, 1 австрийски КК)
Общо сила: 37
Отбраняващи се сили: 1ва османска армия (3ПК), отбраняваща се от посоките на атаката, 5та османска армия (3ПК) идваща по жп линиите, общо сила: 20,25
Загуби и резултати: Щирия остава в руски ръце, загубите са: 2КК от немската 10та армия, по 1ПК от двете османски армии.

Сражение в Горна Австрия
Атакуващи сили: 6та руска армия (3КК), сила: 9
Отбраняващи се сили: 1ва австрийска армия (2ПК), сила: 12
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби: 1 руски КК, един австрийски ПК

Сражение в Оверн
Италиански сили: 4та армия (4ПК)
Френски сили: няма
Загуби и резултати: провинцията минава в италиански ръце.

Сражение в Букурещ
Атакуващи руски сили: 1ПК и 1КК без щабове, сила: 3,5
Подкрепящи атаката османски сили: 3та армия (5ПК), 4та армия (5КК), 6та армия (5КК), сила: 50
Отбраняващи се сили: 1ва румънска армия (4ПК), сила: 18
Загуби и резултати: Букурещ е превзет, арсеналът и щаба са унищожени. Загуби: 1 румънски ПК, 1 руски КК.

Сражение в Трондхайм
Атакуващи сили: 2КК от 5та руска армия, сила: 6
Отбраняващи се сили: 1 шведски ПК без щаб, със заповед защита, сила: 3
Загуби и резултати: руските войски не влизат в провинцията и тя остава шведска, загубите са: 1 шведски ПК, 1 руски КК.

Сражение в Остерсунд
Атакуващи сили: 1КК, 1ПК от 5та руска армия, сила: 7
Отбраняващи се сили: 3та армия (2ПК), 3ПК идващи по жп линиите от Стокхолм, общо сила: 7,13
Загуби и резултати: провинцията остава в шведски ръце, загубите са по 1ПК от всяка страна.

Сражение в Лулеа
Атакуващи сили: 7ма руска армия (5ПК), сила: 20
Отбраняващи се сили: 4та шведска армия (1ПК), със заповед защита и 3ПК, атакуващи от Умеа, общо сила: 12
Загуби и резултати: по 1ПК, Лулеа остава в шведски ръце.

Сражение в Кируна
Атакуващи сили: 1 руски ПК без щаб, атакуващ от Лапландия, сила: 2
Отбраняващи се сили: 1 шведски КК без щаб, атакуващ от Умеа, сила: 1.5
Загуби и резултати: нито един от корпусите не влиза в провинцията, тя остава в руски ръце. Загуби: няма.

Сражение в Рейкявик
Атакуващи сили: 2ра английска армия (3ПК), сила: 12
Отбраняващи се сили: 1 датски ПК без щаб, сила: 3
Загуби и резултати: Рейкявик е превзет, загуби: по 1 ПК


Сражения, ход X
Сражения в Швеция, практически - едно голямо бойно поле, обхващащо северната част на страната:
Сражение в Лулеа
Атакуващи сили: 2 руски ПК от 7ма армия, сила: 8
Отбраняващи се сили: 4та армия (2ПК), отбраняваща се откъм посоката на атаката, сила: 12
Загуби и резултати: статуквото се запазва, загуби: по 1 ПК от двете страни.

Сражение в Кируна (насрещна атака)
Шведски сили: 4ПК, 2КК без щаб, атакуващи от Умеа, сила: 11
Руски сили: 1КК, прикриващ движението на 5та армия (без конкретна посока за отбрана и бонус), 3ПК от 7ма армия, атакуващи от Лапландия (със заповед единствено да ангажират шведските сили, като след сражението остават в началната провинция). Сила: 13,5
Загуби и резултати: Кируна остава в руски ръце, загуби: 1ПК и 1КК от Швеция, 1ПК и 1КК от Русия. В провинцията не остават войски.

Сражение в Остерсунд
Атакуващи сили: 5та руска армия (4КК), сила: 12
Отбраняващи се сили: 3та шведска армия, имаща заповед за атака към Кируна, сила: 7
Загуби и резултати: Остерсунд остава в шведски ръце, загуби: 1 руски КК и 1 шведски КК.

Сражение в Намсос
Атакуващи сили: 1 шведски ПК без щаб, сила: 2
Отбраняващи се сили: 1 руски ПК без щаб, сила: 3
Загуби и резултати: статуквото се запазва, загуби няма.

Сражения в Австрия и Русия:
Сражение във Варшава
Атакуващи сили: 1ва (4ПК) и 2ра (4ПК) шведски армии, немски армии: 4ПК от 1ва армия, 3ПК от 8ма армия , общо сила: 60
Руски сили: отбраняващи се 2ра армия (5ПК) и 2КК без щаб, 1ПК без щаб, атакуващ от Източна Прусия, общо сила: 36
Загуби и резултати: Варшава остава в руски ръце, а загубите са както следва:
Германия: 1ПК от 1ва армия
Русия: 1ПК от 2ра армия и 1КК
Швеция: 1ПК от 2ра армия

Сражение в Щирия
Атакуващи сили: 3ПК от 5та австрийска армия, 11та немска армия (3 немски и 1 австрийски КК), 10та немска армия (4КК), общо сила: 36
Отбраняващи се сили: 1ва османска армия (4ПК), сила: 24
Загуби и резултати: Щирия остава в руски ръце, загуби: 1 османски ПК, 1 немски КК

Сражение в Букурещ
Атакуващи сили: руски 2КК и 4ПК без щаб, османски: 4та армия (5КК), 5та армия (3ПК), общо сила: 38
Отбраняващи се сили: 1ва армия (5ПК), отбраняваща се срещу Русе, Крайова, Трансилвания и Констанца (но не и срещу Варна), сила: 22,5
Загуби и резултати: Букурещ остава румънски, Румъния губи 1ПК, Русия: 1КК от Трансилвания

Сражение в Пиемонт
Френски сили: 8ма армия (5ПК), сила: 20
Италиански сили: 5та армия (4ПК), отбраняваща се откъм Марсилия, 4та армия (4ПК), атакуваща в посока към провинцията, общо сила: 40
Загуби и резултати: Пиемонт остава в италиански ръце, загубите са по 1 ПК от всяка страна.

Сражение в Кампания
Италиански сили: 1ПК без щаб, атакуващ от Калабрия с подкрепа на 3та армия (2ПК), общо сила: 10
Френски сили: 1ПК без щаб, атакуващ към Абруци, сила: 1.5
Загуби и резултати: Кампания минава в италиански ръце, загубите са по 1ПК.

Сражение в Хьорнафьордур
Атакуващи сили: 2ра английска армия (3ПК, 1КК), сила: 15
Отбраняващи се сили: 2 датски ПК без щаб, сила: 6
Загуби и резултати: провинцията е превзета, загуби: 1 датски ПК, 1 английски КК


Сражения, ход IX
Сражение в Ломбардия
Атакуващи сили: австрийска 3та армия(3ПК), италианска 1ва армия (3ПК), общо сила: 24
Отбраняващи се сили: испанска 3та армия (5ПК), френска 7ма армия (2ПК, 2КК), обкръжение (без заповед и с намалена с 50% ефективност), общо сила: 11,5
Загуби и резултати: 1 австрийски ПК, 1 италиански ПК, френската и испанската армии (обградени и без линия за отстъпление). Ломбардия е превзета от италианските войски.

Сражение в Сардиния
1 френски ПК превзима територията.

Сражение в Кампания
1 френски ПК превзима територията.

Сражение в Лулеа
Руски сили: 2ПК от 7ма армия, с цел приковаване на шведската 4та армия, сила: 8
Шведски сили: 4та армия (3ПК), отбраняваща се откъм посоката на атаката, сила: 18
Загуби и резултати: атаката е отбита, загуби по 1ПК от всяка страна

Сражение в Кируна
Руски сили: 1ПК без щаб, атакуващ от Намсос, 5та армия (5КК), подкрепа от 3ПК от 7ма армия, общо сила: 29
Шведски сили:
В Кируна, в отбрана: 3та армия (2КК) и 1ПК без щаб (сила: 4+3=7)
1ПК атакуващ от Умеа (сила 4/2=2)
придвижващи се по жп линии: 4ПК и 4КК без щабове (сила 2 (ПК: 4*3=12, 12/2=6, 6х0.25=1,5, КК: 4*1=4, 4/2=2, 2х0,25=0,5))
Общо сила: 9
Загуби и резултати: Кируна е превзета от руските сили. Загуби:
Швеция: 1КК от 3та армия, 1ПК от Умеа, 2КК идващи по жп линиите.
Русия: 1ПК от Намсос, 1ПК от 7ма армия

Сражение във Варшава
Атакуващи: 1ва немска армия (5ПК), 8ма немска армия (4ПК), сила: 36
Подкрепящи: 3ПК от 1ва шведска армия, 4ПК от 2ра шведска армия, сила: 28
Общо сила на атакуващата страна: 64
Отбраняващи се: 2ра руска армия (5ПК), 2КК без щаб + 2ПК и 1КК без щаб, атакуващи от Източна Прусия, общо сила: 37.5
Загуби и резултати: Варшава остава в руски ръце. Загубите се разпределят както следва:
Германия: 1ПК от 1ва армия
Русия: 1ПК от 2ра армия, 1ПК и 1КК от идващите от Източна Прусия
Швеция: 1ПК от 1ва армия, 1ПК от 2ра армия

Морско сражение в М12
Италиански сили: 3 броненосеца
Испански сили: 1 броненосец
Загуби и резултати: по 1 броненосец от всяка страна

Сражение в Моравия
Немско-австрийски сили: 11та армия (4 немски КК, 1 австрийски КК) от Горна Австрия, 10та армия (5КК) атакуваща през Бохемия, подкрепа от 1КК от 9та армия, общо сила: 33
Руски сили: 4та армия (4ПК), 6та армия (4КК), отбраняващи се към Моравия и Горна Австрия, общо сила: 32
Загуби и резултати: Моравия остава в руски ръце, загубите са както следва:
Австрия: няма
Германия: 1КК от 10та армия и 1КК от 11та армия
Русия: 1ПК, 1КК

Сражение в Букурещ
Руски сили: 5ПК, 2КК, без щабове, атакуващи от Крайова, Трансилвания и Констанца, сила: 13
Османски сили: 4та армия (5КК), 5та армия (4ПК), сила: 31
общо сила на атакуващата страна: 44
Румънски сили: 1ва армия (5ПК), 1ПК без щаб, отбрана към 4те направления на атаката, общо сила: 33
Загуби и резултати: Букурещ остава в румънски ръце, загубите са както следва:
Османски сили: 1ПК
Руски сили: 1ПК
Румънски сили: 2ПК от 1ва армия


Сражения, ход VIII
Сражение в Горна Австрия
Атакуващи сили: 1ва австрийска армия (2ПК, 1КК), 11та немска армия (5КК), общо сила: 26
Отбраняващи се сили: 1ПК без щаб, 6та армия (4КК), общо сила: 7
Загуби и резултати: 1 руски ПК, 1 немски КК от 11та армия. 6та руска армия отстъпва в Моравия.

Сражение в Бохемия
Руски сили: 4та армия (4ПК, 1КК), атакуваща от Моравия, сила: 19
Немски сили: 9та армия (2ПК), отбраняващи се откъм Моравия; 1КК атакуващ от Бавария, 1ПК атакуващ от Позен, 1ПК от 1ва армия със заповед "подкрепа", сила: 19,5
Загуби и резултати: атаката е отбита, руснаците губят 1КК, немците 1ПК.

Сражение във Варшава
Немски сили: 8ма армия (5ПК), 3ПК от 1ва армия, със заповед "подкрепа", общо сила: 32
Руски сили: 2ра армия (5ПК), 2КК без щаб, 2ПК, идващи от Белорусия, общо сила: 37
Загуби и резултати: атаката е отбита, загубите са както следва:
немски: 1ПК от 8ма армия, 1ПК от 1ва армия
руски: 1ПК от 2ра армия, 1ПК от идващите от Белорусия

Сражение в Пиемонт
Насрещна атака.
Италиански сили: 5та армия (4ПК, 1КК), общо сила: 19
Френски сили: 1ПК, атакуващ от Марсилия, сила: 2
Загуби и резултати: провинцията остава италианска, а тъй като съотношението не е 1:10, загубите са 1ПК за французите и 1КК за италианците.

Сражение в Букурещ
Атакуващи сили и подкрепящи руски сили: 6ПК, 2КК сила: 15
Подкрепящи атаката османски сили: 5та армия (5ПК), сила: 20
Отбраняващи се откъм 3 от направленията румънски сили: 1ва армия (5ПК), 3ПК без щаб. На направленията на очакваните атаки (руските три провинции) остават 2ПК от 1ва армия (сила 12), към новата заплаха отиват 3ПК от 1ва армия (сила 9) и 3ПК без щаб (сила 4.5). Или сила общо: 25.5
Загуби и резултати: Букурещ остава в румънски ръце. Загубите са както следва:
румънски: 1ПК от 1ва армия, 1ПК без щаб.
руски: 1ПК
османски: 1ПК от 5та армия

Сражение в Естремадура
Испански сили: 1ва армия (4ПК, 1КК), 2ра армия (4ПК), 4та армия (5КК), 5та армия (5КК), сила: 65 Португалски сили: 1ва армия (5ПК), 2ПК, 2КК без щабове, сила: 30 (2 от направленията получават бонус отбрана, а 2 - не).
Загуби и резултати: Естремадура е превзета, португалският флот (4 броненосеца) и оцелелите единици преминават в испански ръце, а арсеналът е разрушен. Загубите са както следва:
Португалия: 2ПК, 1КК и щабът на 1ва армия
Испания: 1КК от 4та армия, 1ПК от 1ва армия и 1КК от 5та армия


Статистики от края на ход VII:
Сражения, ход VII
Морско сражение в М44 (Балтика)
Насрещно движещи се флоти:
Френски флот (1ви флот, 5 броненосеца) и испански флот (2 броненосеца), движещи се по маршрут от М43, през М44 и М45 с крайна цел: М46
Немски флот (2 броненосеца), идващ от М45 с цел: Хановер, и шведски флот от 10 броненосеца прикриващ движението на армиите към немски пристанища и след това изтеглящ се в Калмар.
Фаза 1: френско-испански сили от 7 броненосеца срещу шведско-немски сили от 12 броненосеца, загуби: по 1 броненосец от всяка воюваща страна (общо 4).
Фаза 2: френско-испански сили от 5 броненосеца срещу шведско-немски сили от 10 броненосеца, загуби: 1 френски броненосец и 1 шведски броненосец.
Резултат: френско-испанският флот влиза в М44, немските и шведските кораби продължават към пристанищата си.

Морско сражение в М46 (северно Балтийско море)
Немски флот от 4 броненосеца, идващ от М45 (и имащ заповед след очистване на морето да се върне обратно в М45) срещу руски флот от два броненосеца, прикриващ връщане на руските транспорти в Хелзинки и имащ заповед след това да се прибере в Петербург.
Загуби: по 1 броненосец от страна, след това немските 3 се връщат в М45, руският - в Петербург.

Морско сражение в М12 (Адриатика)
Австрийски флот от 4 броненосеца, имащ заповед да се опита да пробие блокадата срещу съюзен флот от 9 броненосеца (5 италиански, 3 османски и 1 испански).
Фаза 1: четирите австрийски броненосеца правят опит да излязат, но не успяват (съотношение 1:2), загуби: 1 австрийски и 1 италиански броненосец.
Фаза 2: трите австрийски броненосеца осъществяват втора атака, пак безуспешна (съотношение 1:2), загуби: 1 австрийски и 1 италиански броненосец.
Фаза 3: двата австрийски броненосеца правят последен опит (съотношение 1:3), загуби: 1 австрийски броненосец и 1 османски броненосец.
Последният австрийски броненосец се връща в Каринтия.

Сражение в Намсос
Руски сили: 3 ПК без щаб, заповед "атака", сила: 6
Шведски сили: 1 ПК без щаб, атакуващ Нарвик, но заради тази атака, отбраняващ се без бонуси, сила: 1.5
Загуби и резултати: по 1 ПК от страна, Намсос е превзет от руските сили.

Сражение в Лулеа
Шведски сили: 4та армия, атакуваща от Кируна, сила: 16
Руски сили: 1 ПК без щаб, отбраняващ се от посока Кируна, сила: 3
Загуби и резултати: по 1 ПК от страна, Лулеа е превзета от шведските сили.

Сражение в Щирия
Насрещна атака.
Австрийски сили, атакуващи от Тирол: 2 КК без щаб, сила: 3
Руско-османски сили, атакуващи от Босна: 1 турски КК, 1 руски ПК, общо сила: 3.5
Загуби и резултати: 1 австрийски КК

Сражение в Каринтия
Османски сили атакуващи от Далмация (1ва армия (5ПК и вра армия (5ПК)), сила: 40
Австрийски сили: 5та армия (4 ПК) със заповед да атакува Щирия и съответно без бонус при отбраната от направленията на Венеция и Далмация, сила: 12
Загуби и резултати: всяка страна губи по 1 ПК, австрийските сили отстъпват в Тирол. Арсеналът в Каринтия е унищожен.
В заповедите на Италия имаше подкрепа от 2ра армия (2ПК), но затова няма средства.

Сражение в Тирол
Италиански сили, атакуващи от Венеция: 1ва армия (3ПК), 3та армия (2ПК), общо сила: 20
Австрийски сили: 1ва армия (4ПК), 3та армия, отстъпваща от Ломбардия (3ПК), общо сила: 33
Загуби и резултати: по 1 ПК от всяка страна., италианската атака е отбита.

Сражение в Ломбардия
Атакуващи коалиционни сили:
- Испански, от Пиемонт, 3та армия (5ПК);
- френско-италиански от Тоскана, 7ма френска армия (2ПК, 2КК, 1 италиански КК);
Подкрепящи:
- 5та италианска армия (4 ПК, 1 КК) от Тоскана;
- 4та армия (4ПК) от Емилия-Романя;
Общо сила: 72
Австрийски сили, напускащи провинцията: 2ра армия (3ПК) остава ангажирана в Ломбардия, 3та (3ПК) се изтегля в Тирол. Сила: 9 Загуби и резултати: австрийската втора армия е унищожена, след хвърляне на зар се падна да бъде унищожен италианският кавалерийски корпус, прикачен към 7ма френска армия.

Сражение в Силезия
Руски сили: 3та армия (3ПК), атакуваща от Западна Галиция, сила: 12
Немски сили, атакуващи Бохемия и имащи заповед да се преместят там: 9та армия (3ПК), общо сила: 9
Загуби и резултати: по 1 ПК от страна, немските сили отстъпват в Бохемия, руските влизат в Силезия. (Немските части отстъпват според заповед, не заради превъзходство).

Сражение в Горна Австрия
Австрийски сили: 1 ПК без щаб, отбраняващ се откъм Моравия, сила: 3
Руски сили, атакуващи от Моравия: 6та армия (5КК), 1 ПК без щаб, общо сила: 17
Загуби и резултати: 1 ПК (Австрия), 1 КК от 6та руска армия, провинцията е превзета.


Сражения, ход VI
Сражение в Кируна
Руски сили: 1 ПК без щаб, заповед "атака", общо сила: 2
Шведски сили: 4та армия, заповед "придвижване", общо сила: 15
Резултати и загуби: тъй като съотношението не е 1:10 и двете страни губят по 1 ПК. Руската атака е отблъсната.

Сражение в Лулеа
Руски сили: 1 ПК без щаб, заповед "атака", общо сила: 2
Шведски сили: няма
Резултати и загуби: няма загуби, Лулеа е превзета от руските сили.

Сражение в Щирия
Австрийски сили (атакуващи от Каринтия): 5та армия (4ПК) със задача да ангажират руската кавалерия там, сила: 16
Руски сили: 1 КК без щаб, идващ от Будапеща, със задача да прикрива движението на 6та руска армия, сила: 1,5. Руската 6та армия (4КК), със заповед движение към Моравия.
Резултати и загуби: австрийските сили остават в Каринтия, съгласно заповедта. Унищожават руския кавалерийски корпус, прикриващ движението на 6та армия.

Сражение в Бохемия
Германски сили: 11та армия (4КК), сила: 12
Руски сили: 6та армия (4КК), 1 КК от Моравия, сила: 13,5
Резултати и загуби: 1КК от 11та армия (Германия) и след хвърляне на зар: 1КК от 6та армия (Русия). Бохемия остава австрийска, нито една от двете армии не влиза вътре.

Сражение във Венеция
Австрийски сили: 1ва армия (5ПК), 3КК, поддръжка от 2ра армия (4ПК), общо сила: 40,5
Италиански сили: 1ва армия (4ПК), 2ра армия (1ПК), 3та армия (2ПК), 1 ПК идващ от Емилия-Романя.
Предвид отбранителния план на Италия и посоките от които идва нападението (Ломбардия, Тирол), силата на отбраняващите се е: 40,5
Резултати и загуби: Предвид равната сила, за изчисляване на загубите аз събирам броя на корпусите и го деля на две (20/2=10 корпуса), съответно загубите ще са по 3 корпуса от страна. За определяне на загубите хвърлям зарове.
Италианците губят: 1ПК от 1ва армия, 1 ПК от 3та армия, 1 ПК, идващ от Емилия-Романя.
Австрийците губят: 1ПК от 2ра армия, 1ПК от 1ва армия, 1КК, атакуващ от Тирол

Сражение в Силезия
Руски сили: 3та армия (4ПК), сила: 16
Немски сили: 9та армия (4ПК, 2 се отбраняват от посоката на атаката), сила: 18
Резутати и загуби: по 1 корпус от всяка страна, провинцията остава в немски ръце.

Сражение в Померания
Руски сили: от Източна Прусия: 1ва армия (5ПК), 2 ПК и 2 КК без щаб; подкрепа от Варшава: 2ра армия (2ПК), 1ПК и 2 КК без щаб. Общо сила: 40
Немски сили: 8ма армия (5ПК), отбраняваща се от направленията, от която е атакувана, сила: 30
Резултати и загуби: 1 ПК от немската 8ма армия и след хвърляне на зар: 1 КК от руските сили в Източна Прусия. Провинцията остава в немски ръце.

Сражение във Варшава
Немски сили: 1ва армия (5ПК), атакуващи от Позен, сила: 20
Руски сили: части от 2ра армия (2ПК със заповед отбрана откъм Позен, 1 ПК без заповед), общо сила: 15
Резултати и загуби: по 1 корпус от всяка страна, провинцията остава в руски ръце.

Морско сражение на границата между М44 и М45 (Балтика)
Руски флот от 1 БР, идващ по маршрут М46=>М45=>М44 с намерение да атакува шведския флот.
Немско-шведски флот от 16 БР, идващ в М44 съответно от Хановер и М43.
Резултати и загуби: руският броненосец е унищожен. Немските 6 броненосеца, съгласно заповедите им, продължават към М45.

Сражение в Крайова
Руски сили: 1 КК от Трансилвания
Румънски сили: няма
Резултати и загуби: Крайова е превзета от руските сили.

Сражение в Скопие
Османски сили: 5та армия (5ПК), сила: 20
Австрийски сили: 1ПК без заповеди и щаб (обграден), сила: 1.5
Резултати и загуби: австрийският ПК е унищожен, Скопие е превзет от османските части.

Сражение на Фарьорските острови
Английски сили: 2ра армия (3ПК, 1КК), общо сила: 15
Датски сили: няма
Резултати и загуби: островите са превзети от Великобритания.


Сражения, ход V
Сражение в Рагуза
Османски сили, атакуващи откъм Нови Сад: 1ва армия (5ПК), 2ра армия (4ПК), общо сила: 36
Австрийски сили: 3 ПК без щаб, заповед отбрана откъм Нови Сад, общо сила: 9
Резултати и загуби: по 1 ПК от всяка страна, османските сили превземат Нови Сад. Оцелелите 2 австрийски ПК няма къде да отстъпят и са пленени (изчезват от картата).

Сражение в Егер
Руски сили: атакуващи сили: 4та армия (5ПК), 1КК, подкрепящи сили: 3ПК от 3та армия, общо сила: 33,5
Австрийски сили: 4та армия (5 ПК), със заповед атака към Будапеща, общо сила: 15
Резултати и загуби: загуби в сражението: по 1 ПК от всяка страна. Егер е превзет от руските сили. Австрийските сили няма накъде да отстъпят - във всички околни провинции има руски войски и са пленени (изчезват от картата).

Сражение в Западна Галиция
Германски сили: 9та армия (5ПК), атакуваща от Силезия, сила: 20
Руски сили: 2 ПК от 3та армия, със заповед "отбрана" откъм Силезия, сила: 12
Резултати и загуби: по 1 ПК от атакуващата и отбраняващата страна. Статуквото се запазва.

Сражение във Венеция
Австрийски сили: атакуващи армии: 2ра (5ПК) и подкрепящи армии: 1ва (5ПК), 3та (4ПК), 5та (5ПК), общо сила: 76
Италиански сили: 2ра армия (2ПК), 3та армия (3ПК), отбраняващи се срещу направленията на австрийските атаки, 1ва армия(5ПК), транспортирана по море (през М12), общо сила: 45
Резултати и загуби: италианските сили удържат Венеция. Загуби: по 3 ПК от всяка страна.

Сражение във Варшава
Германски сили: 1ва армия (5ПК), атакуваща от Позен, сила: 20
Руски сили: 2ра армия (5ПК), от която 1 ПК е с пълна стойност 6, другите 4 - със стойност 3 сила (защитават други направления), както и 2 ПК и 2 КК идващи от Белорусия. Общо сила: 22
Резултати и загуби: по 1 ПК от всяка страна. Статуквото се запазва.

Сражение в Бейра
Португалски сили: 1КК без щаб, атакуващ Бейра, сила: 1.5
Испански сили: 1КК без щаб, отбраняващ се откъм Естремадура, сила: 1
Резултати и загуби: няма загуби, статуквото се запазва.


Сражения, ход IV
Сражение в Лиеж
Германски сили, атакуващи откъм Бреда: 2ра армия (5 ПК), 6та армия (5 ПК), общо сила: 40
Френски сили: 1 ПК без щаб, заповед отбрана откъм Бреда, сила: 3
Резултат и загуби: Лиеж е превзет, французите губят 1 ПК.

Сражение в Ломбардия
Австро-Унгарски сили, атакуващи откъм Тирол: 2ра армия (5 ПК) и 3та армия (5 ПК), общо сила: 40
Италиански сили: 5 ПК и 1 КК без щабове, със заповеди за движение, общо сила: 8
Резултат и загуби: 1 ПК от Австрия, 4 ПК от Италия. Ломбардия е превзета. Останалите италиански сили отстъпват в Тоскана.

Сражение в Нови Пазар
Османски сили: 1ва армия (5 ПК), 2ра армия (5 ПК), общо сила: 40
Австро-Унгарски сили: 4 ПК без щаб със заповед отбрана откъм София, общо сила: 12
Резултат и загуби: по 1 ПК от страна, австрийските сили отстъпват към Рагуза.

Сражение в Източна Галиция
Руски сили, атакуващи от Молдавия: 4та армия (5 ПК), 1 КК, общо сила: 21,5
Австро-Унгарски сили: 1 ПК без щаб и заповед, общо сила: 1,5
Резултат и загуби: австроунгарския ПК е унищожен, Източна Галиция е превзета

Сражение в Западна Галиция
Руски сили: 3та армия (5 ПК), плюс отделни 1 ПК и 2 КК, общо сила: 25
Австро-Унгарски сили: 1 ПК без щаб и заповед, общо сила: 1,5
Резултат и загуби: австроунгарския ПК е унищожен, Западна Галиция е превзета


Сражения, ход III
Сражение във Венеция
Австро-Унгарски сили (Каринтия и Тирол): 1ва армия (5 ПК), 2ра армия (5 ПК), 2 ПК без щаб. Заповед "атака" към Венеция, общо сила: 44
Италиански сили: 2ра армия (3 ПК), 3та армия (3 ПК), заповеди "отбрана", за едната армия към Каринтия, за другата - към Тирол. Общо сила: 36
Загуби и резултати: по 2 ПК от всяка страна, Венеция остава в италиански ръце, а австрийската атака е отбита.

Сражение в София
Османски сили (Русе): 1ва армия (5 ПК), 2ра армия (4 ПК, 1 КК), общо сила: 39
Български сили: 1ва армия (3 ПК), отбрана откъм Русе, сила: 18
Загуби и резултати: по 1 ПК. София преминава в османски ръце, арсеналът е разрушен.

Сражение в Одрин
Български сили (Пловдив и Варна): 4 ПК, без щаб. Общо сила: 8
Османски сили: 1 ПК в Одрин (отбрана откъм Варна), 3 ПК идващи от 3 други провинции. Общо сила: 6.75
Загуби и резултати: двете страни губят по 1 ПК, Одрин остава в османски ръце. България капитулира.

Сражение в Техеран
Османски сили (Табриз и Хамадан): 3та армия (5 ПК), 4та армия (4 ПК, 1 КК), общо сила: 39
Персийски сили: 1ва армия (2 ПК, 1 КК), 1 ПК идващ от Исфахан, общо сила: 15,5
Загуби и резултати: по 1 ПК от всяка страна. Техеран е превзет, арсеналът - разрушен. Персия капитулира.

Сражение във Брюксел
Френски сили от Пикардия и Шампан: 2ра армия (5 ПК), 3та армия (4 ПК), общо сила: 36
Белгийски сили: 1ва армия (3 ПК), общо сила: 18
Загуби и резултати: по 1 ПК от всяка страна. Брюксел е превзет, арсеналът - разрушен, Белгия е превзета от французите.

Сражение във Естремадура
Испански сили: 1ва армия (4 ПК), 2ра армия (5 ПК), общо сила: 36
Португалски сили: 1ва армия (4 ПК, 1 КК), общо сила: 26
Загуби и резултати: по 1 ПК от всяка страна. Статуквото се запазва.

Сражение във Букурещ
Руски сили: 6та армия (5 КК), отделни 3 ПК, 2 КК, общо сила: 24
Румънски сили: 1ва армия (4 ПК), отделни 1 ПК и 1 КК идващи от Крайова, общо сила: 26
Загуби и резултати: 2 КК (руски), 1 КК и 1 ПК (румънски)


Сражения, ход II
Морско сражение в Балтика (М44)
Пояснение: на този ход в М44 се сражават обединена англо-датско-холандска флота. За ход 3 обаче, тъй като Холандия е победена в рамките на ход 2, холандските кораби вече ще са под немско командване.
Фаза 1
Сражаващи се сили:
Неутрален флот: 4 датски броненосеца (БР), идващи от Копенхаген
Германски флот: 5 броненосеца, намиращи се в М44, 2 БР, идващи от Хановер, 3 БР, идващи от Померания
загуби: 2 БР от Дания, 1 БР от Германия
Резултат: датският флот не успява да влезе в М44
През тази фаза 12 английски броненосеца се придвижват от М41 към М43 и 4 холандски броненосеца се придвижват от Амстердам към М41
Фаза 2
Сражаващи се сили:
Неутрални и английски кораби: 2 датски БР, идващи от Копенхаген и английски флот от 12 БР, идващи от М43
Германски флот: 9 броненосеца, намиращи се в М44
загуби: 1 БР от Дания, 2 БР от Великобритания и 3 БР от Германия
Резултат: английският и датският флоти не успяват да влязат в М44
През тази фаза 4 холандски броненосеца се преместват от М41 в М44
Фаза 3
Сражаващи се сили:
Неутрални и английски кораби: 1 датски БР, идващ от Копенхаген, 4 холандски БР, идващи от М43 и английски флот от 10 БР, идващи от М43
Германски флот: 6 БР, намиращи се в М44
загуби: 1 БР от Дания, 1 БР от Холандия, 1 БР от Великобритания и 3 БР от Германия
Резултат: английският и датският флоти не успяват да влязат в М44
Общи загуби:
Датчаните губят 4 от 4 БР и остават с 0 БР в Копенхаген
Англичаните губят 3 от 12 БР и остават с 9 БР в М43
Германците губят 7 от 10 БР и отстъпват в Хановер (3 БР в Хановер). 1ва и 5та армии се връщат съответно в Берлин (1ва) и Хановер (5та)
Холандия губи 1 от 4 БР, останалите 3 БР в рамките на ход 3 ще станат немски.
Съюзниците (Дания и Великобритания) успяват да овладеят М44. Холандският флот влиза в М44, но се отделя от английския, тъй като Амстердам е превзет.

Сражение в Амстердам
Холандски сили:
1ва армия (2 ПК), отбраняващи се откъм Олденбург (общо сила: 12)
1 отделен ПК, идващ от Бреда (сила: 1,5)
Общо сила на отбраняващите се: 13,5
Германски сили: 2ра армия (5 ПК) "атака", 6та армия (5 ПК) "подкрепа" (общо сила: 40)
Резултати: холандските сили губят 1 ПК и щаба си. 2 ПК отстъпват в Бреда. Германските сили губят 1 ПК. Амстердам е окупиран, арсеналът - разрушен. 2 холандски ПК от Бреда на следващия ход стават немски.

Сражение в Осло
Норвежки сили: 1ва армия (1 ПК), 2 отделни корпуса (Берген, Ставангер), общо сила: 9
Шведски сили: 1ва армия (5 ПК), 2ра армия (5 ПК), общо сила: 40
Резултати: Швеция губи 1 ПК, Норвегия губи 2 ПК и щаб. Швеция заема Осло и Норвегия капитулира. Норвежкият корпус от Ставангер се връща на изходни позиции. Арсеналът в Осло е унищожен.

Сражение в Лилехамер
Норвежки сили: 1 ПК, сила: 3
Шведски сили: 3та армия (3 ПК, 2 КК), сила: 18
Норвегия губи 1 ПК, Швеция нищо, Лилехамер е превзет.

Сражение в Намсос
Норвежки сили: 0
Шведски сили: 4та армия (5 ПК)
Намсос е превзет

Сражение в Нарвик
Норвежки сили: 1 ПК без заповеди, 1.5 сила
Руски сили: 2 ПК (Лапландия, 1 "атака", 1 "поддръжка"), 1 ПК от Колски п-в. Сила: 4.5
Намсос е превзет. Норвежкият корпус няма къде да отстъпи (Намсос е превзет) и е унищожен.

Сражение в Естремадура
Португалски сили: 1ва армия (3 ПК, 1 КК), 2 ПК от Алентехо и Бейра. Сила: 23
3 ПК х 6 = 18 сила
1 КК х 2 = 2 сила
2 ПК х 1.5 = 3 сила
Разяснение: португалската армия заема отбрана, но няма значение, дали е към едната или другата провинция, защото атаката е и от двете. Двата корпуса от другите провинции се движат към столицата и не получават бонуси (нито са в щаб, затова са само със стойност 1.5 сила всеки.
Испански сили: 1ва армия (5 ПК), 2ра армия (5 ПК), 1 ПК, 1 КК. Сила: 43,5
10 ПК в армии х4 = 40 сила
1 ПК извън армия х(4/2) = 2 сила
1 КК извън армия х(3/2) = 1.5 сила
Загуби и резултати: съотношението е под 2 (1,89). Двете страни губят по 2 ПК, Естремадура остава в португалски ръце.

Сражение в Табриз
Персийски сили: 1 ПК, 1 КК без заповеди и щаб. Сила: 2
Османски сили: 3та армия (5 ПК): 20 сила
Загуби и резултати: персийските сили са унищожени, Табриз е превзет.

Сражение в Хамадан
Персийски сили: 1 ПК, сила: 1,5
Османски сили: 4та армия (4 ПК, 1 КК): 19 сила
Загуби и резултати: персийските сили са унищожени, Хамадан е превзет.

Сражение в Русе
Български сили: 2 ПК, 2 КК, без заповеди и щаб: 4 сила
Османски сили: 1ва армия (5 ПК), 2ра армия (4 ПК, 1 КК): 39 сила
Загуби и резултати: българските сили са унищожени, Русе е превзет.

Сражение в Констанца
Румънски сили: 2 ПК без заповеди и щаб: 3 сила
Руски сили: 6та армия (5 КК), 1 ПК от Молдавия и 2 ПК, 2 КК от Одеса, сила: 24
Загуби и резултати: румънските сили са унищожени, Констанца е превзета.

Сражение в Белград
Сръбски сили: 1ва армия (3 ПК), 2 ПК, 1 КК, сила: 21.5 сила.
Австро-Унгарски сили: 3та армия (5 ПК), 5та армия (5 ПК), 2 КК от Босна, сила: 43
Загуби и резултати: Сърбия губи 1 ПК, 1 КК, Австро-Унгария губи 2 КК. Белград е превзет. Сърбия губи арсенала си и щаба на 1ва армия.


Сражения, ход I
Няма.