Великобритания - в края на ход 18
Финанси за ход 19: 172 лири
Брой територии: 25
Доход: 133 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 5
Пехотни корпуси: 24
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 28 (произведени 2 нови)
Великобритания - в края на ход 17
Финанси за ход 18: 189 лири
Брой територии: 25
Доход: 133 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 5 (1 нов, 5та армия)
Пехотни корпуси: 24 (произведен 1 нов)
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 26 (произведени 2 нови)
Великобритания - в края на ход 16
Финанси за ход 17: 156 лири
Брой територии: 25
Доход: 133 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 4
Пехотни корпуси: 23 (произведен 1 нов)
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 26 (произведени 2 нови)
Великобритания - в края на ход 15
Финанси за ход 16: 219 лири
Брой територии: 25
Доход: 133 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 4
Пехотни корпуси: 22
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 24 (произведени 3 нови)
Великобритания - в края на ход 14
Финанси за ход 15: 423 лири
Брой територии: 25
Доход: 133 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 4
Пехотни корпуси: 22
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 21
Великобритания - в края на ход 13
Финанси за ход 14: 290 лири
Брой територии: 25
Доход: 133 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 4
Пехотни корпуси: 22
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 21
Великобритания - в края на ход 12
Финанси за ход 13: 157 лири
Брой територии: 25
Доход: 133 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 4 (произведен 1 нов, 4та армия)
Пехотни корпуси: 22 (произведени 4 нови)
Кавалерийски корпуси: 2 (произведен 1 нов)
Броненосци: 21
Великобритания - в края на ход 11
Финанси за ход 12: 153 лири
Брой територии: 24
Доход: 130 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 4 (произведен 1 нов, 4та армия)
Пехотни корпуси: 18 (-1 загубен в сражение, произведен 1 нов)
Кавалерийски корпуси: 1
Броненосци: 21
Великобритания - в края на ход 10
Финанси за ход 11: 143 лири
Брой територии: 23
Доход: 123 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 3
Пехотни корпуси: 18 (произведени 3 нови)
Кавалерийски корпуси: 1 (-1 загубен в сражение)
Броненосци: 21 (произведен 1 нов)
Великобритания - в края на ход 9
Финанси за ход 10: 256 лири
Брой територии: 22
Доход: 121 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 3
Пехотни корпуси: 15
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 20
Великобритания - в края на ход 8
Финанси за ход 9: 135 лири
Брой територии: 22
Доход: 121 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 3
Пехотни корпуси: 15
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 20
Великобритания - в края на ход 7
Финанси за ход 8: 121 лири
Брой територии: 22
Доход: 121 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 3 (произведен 1 нов)
Пехотни корпуси: 15
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 20 (произведен 1 нов)
Дотук Великобритания е увеличила територията си с 5%, а дохода си с 1%. Загубите са: 3 броненосеца.
Великобритания - в края на ход 6
Финанси за ход 7: 160 лири
Брой територии: 22
Доход: 121 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 2
Пехотни корпуси: 15 (произведени 3 нови)
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 19
Великобритания - в края на ход 5
Финанси за ход 6: 161 лири
Брой територии: 21
Доход: 120 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 2
Пехотни корпуси: 12
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 19 (+1 БР нов)
Великобритания - в края на ход 4
Финанси за ход 5: 142 лири
Брой територии: 21
Доход: 120 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 2
Пехотни корпуси: 12 (+2 нови ПК)
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 18
Великобритания - в края на ход 3
Финанси за ход 4: 136 лири
Брой територии: 21
Доход: 120 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 2
Пехотни корпуси: 10
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 18 (+1 нов БР)
Великобритания - в края на ход 2
Финанси за ход 3: 131 лири
Брой територии: 21
Доход: 120 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 2 (1 нов)
Пехотни корпуси: 10
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 17 (3 загубени в сражение)
Великобритания - в края на ход 1
Брой територии: 21
Доход: 120 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 1
Пехотни корпуси: 10
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 20Великобритания - начално състояние
Брой територии: 21
Доход: 120 лири
Арсенали: 4 (Лондон, Ливърпул, Абърдийн, Ълстър)
Армейски щабове: 1
Пехотни корпуси: 10
Кавалерийски корпуси: 2
Броненосци: 20
Карта: