Неутрални държави
Тук са дванадесет държави, всяка с различна сила. Първо са Дания и Норвегия, които са с около 50% по-слаби от малките Веилики сили. Останалите 10 държави са все не особено силни, но с различна по големина територия. Това са: Албания, Белгия, България, Гърция, Персия, Португалия, Румъния, Сърбия, Холандия, Швейцария.
Някои от държавите, като например Дания, разполагат с немалък флот и са добра възможност за манипулация, други имат немалки армии.