Османска Империя - в края на ход 18
Финанси за ход 19: 219 лири
Брой територии: 37
Доход: 202 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 29 ПК (-1 загубен в сражение)
Кавалерийски корпуси: 19 КК (-2 загубени в сражение, 5 нови)
Броненосци: 3

Османска Империя - в края на ход 17
Финанси за ход 18: 218 лири
Брой територии: 37
Доход: 202 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 30 ПК (-2 загубени в сражение, 2 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 16 КК (-2 загубени в сражение, 1 нов)
Броненосци: 3

Османска Империя - в края на ход 16
Финанси за ход 17: 209 лири
Брой територии: 36
Доход: 201 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 30 ПК (-1 загубен в сражение)
Кавалерийски корпуси: 17 КК (-2 загубени в сражение)
Броненосци: 3

Османска Империя - в края на ход 15
Финанси за ход 16: 209 лири
Брой територии: 36
Доход: 201 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 31 ПК (-1 загубен в сражение)
Кавалерийски корпуси: 19 КК
Броненосци: 3

Османска Империя - в края на ход 14
Финанси за ход 15: 205 лири
Брой територии: 36
Доход: 201 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 32 ПК (-2 загубени в сражение, 1 произведен нов, +9 гръцки)
Кавалерийски корпуси: 19 КК (-1 загубен в сражение, +1 гръцки)
Броненосци: 3 (-1 загубен в сражение, +1 гръцки)

Османска Империя - в края на ход 13
Финанси за ход 14: 173 лири
Брой територии: 31
Доход: 172 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 24 ПК (-1 загубен в сражение, 2 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 19 КК (-3 загубени в сражение)
Броненосци: 3

Османска Империя - в края на ход 12
Финанси за ход 13: 172 лири
Брой територии: 31
Доход: 172 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 23 ПК (-1 загубен в сражение)
Кавалерийски корпуси: 22 КК (-1 загубен в сражение)
Броненосци: 3

Османска Империя - в края на ход 11
Финанси за ход 12: 176 лири
Брой територии: 31
Доход: 172 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 24 ПК (-2 загубени в сражение)
Кавалерийски корпуси: 23 КК
Броненосци: 3

Османска Империя - в края на ход 10
Финанси за ход 11: 190 лири
Брой територии: 31
Доход: 172 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 26 ПК (-1 загубен в сражение)
Кавалерийски корпуси: 23 КК (произведени 5 нови)
Броненосци: 3

Османска Империя - в края на ход 9
Финанси за ход 10: 172 лири
Брой територии: 31
Доход: 172 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 6 (+1 нов, 6та армия)
Пехотни корпуси: 27 ПК (-1 загубен в сражение)
Кавалерийски корпуси: 18 КК (произведени 4 нови)
Броненосци: 3

Османска Империя - в края на ход 8
Финанси за ход 9: 198 лири
Брой територии: 31
Доход: 172 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 5
Пехотни корпуси: 28 ПК (-1 загубен в сражение, произведени 3 нови)
Кавалерийски корпуси: 14 КК
Броненосци: 3

Османска Империя - в края на ход 7
Финанси за ход 8: 178 лири
Брой територии: 31
Доход: 172 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 5
Пехотни корпуси: 26 ПК (-1 загубен в сражение)
Кавалерийски корпуси: 14 КК (-1 загубен в сражение, произведени 4 нови)
Броненосци: 3 (-1 един загубен в сражение, 1 пленен австрийски)
Дотук Османската империя е увеличила територията си с 55%, а доходите със 115%. Загубите са 6 пехотни и 1 кавалерийски корпуси, както и 1 броненосец.

Османска Империя - в края на ход 6
Финанси за ход 7: 165 лири
Брой територии: 30
Доход: 164 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 5
Пехотни корпуси: 27 ПК
Кавалерийски корпуси: 11 КК (произведени 4 нови)
Броненосци: 3

Османска Империя - в края на ход 5
Финанси за ход 6: 163 лири
Брой територии: 29
Доход: 160 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 5
Пехотни корпуси: 27 (-1 ПК загубен в сражение)
Кавалерийски корпуси: 7 (+1 КК нов)
Броненосци: 3
Османска Империя - в края на ход 4
Финанси за ход 5: 153 лири
Брой територии: 27
Доход: 151 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 4 (+1 нов щаб)
Пехотни корпуси: 28 (-1 ПК загубен в сражение)
Кавалерийски корпуси: 6
Броненосци: 3
Османска Империя - в края на ход 3
Финанси за ход 4: 132 лири
Брой територии: 25
Доход: 132 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 4
Пехотни корпуси: 29 (-3 ПК загубени в сражение, +7 ПК (2 персийски, 5 български)
Кавалерийски корпуси: 6 (+1 персийски КК)
Броненосци: 3
Османска Империя - в края на ход 2
Финанси за ход 3: 91 лири
Брой територии: 20
Доход: 91 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 4
Пехотни корпуси: 25
Кавалерийски корпуси: 5
Броненосци: 3
Османска Империя - в края на ход 1
Брой територии: 17
Доход: 80 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 4
Пехотни корпуси: 25
Кавалерийски корпуси: 5
Броненосци: 3Османска Империя - начално състояние
Брой територии: 17
Доход: 80 лири
Арсенали: 2 (Истанбул, Дамаск)
Армейски щабове: 4
Пехотни корпуси: 25
Кавалерийски корпуси: 5
Броненосци: 3
Карта: