Русия - в края на ход 18
Финанси за ход 19: 264 лири
Брой територии: 66
Доход: 241 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7
Пехотни корпуси: 48 (-4 ПК загубени в сражение, 3 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 5 (-1 загубен в сражение)
Броненосци: 1

Русия - в края на ход 17
Финанси за ход 18: 242 лири
Брой територии: 66
Доход: 241 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7
Пехотни корпуси: 49 (-5 ПК загубени в сражение, 5 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 6
Броненосци: 1

Русия - в края на ход 16
Финанси за ход 17: 241 лири
Брой територии: 66
Доход: 241 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7
Пехотни корпуси: 49 (-3 ПК загубени в сражение, 5 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 6 (-1 загубен в сражение, 1 произведен нов)
Броненосци: 1

Русия - в края на ход 15
Финанси за ход 16: 243 лири
Брой територии: 64
Доход: 236 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7
Пехотни корпуси: 47 (-5 ПК загубени в сражение, 4 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 6 (-1 загубен в сражение)
Броненосци: 1

Русия - в края на ход 14
Финанси за ход 15: 244 лири
Брой територии: 64
Доход: 235 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7
Пехотни корпуси: 48 (-3 ПК загубени в сражение, 4 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 7 (-1 загубен в сражение)
Броненосци: 1 (-2 загубени в сражение)

Русия - в края на ход 13
Финанси за ход 14: 240 лири
Брой територии: 64
Доход: 235 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7
Пехотни корпуси: 47 (-4 ПК загубени в сражение, 4 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 8
Броненосци: 3

Русия - в края на ход 12
Финанси за ход 13: 243 лири
Брой територии: 64
Доход: 235 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7
Пехотни корпуси: 47 (-1 ПК загубен в сражение, 3 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 8 (-2 КК загубени в сражение)
Броненосци: 3

Русия - в края на ход 11
Финанси за ход 12: 238 лири
Брой територии: 65
Доход: 238 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7
Пехотни корпуси: 45 (-2 ПК загубени в сражение, 3 произведени нови, 3 румънски)
Кавалерийски корпуси: 10 (-3 КК загубени в сражение)
Броненосци: 3

Русия - в края на ход 10
Финанси за ход 11: 236 лири
Брой територии: 65
Доход: 226 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7
Пехотни корпуси: 41 (-3 ПК загубени в сражение, 4 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 13 (-4 КК загубени в сражение)
Броненосци: 3

Русия - в края на ход 9
Финанси за ход 10: 245 лири
Брой територии: 65
Доход: 226 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7
Пехотни корпуси: 40 (-7 ПК загубени в сражение, 4 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 17 (-2 КК загубени в сражение)
Броненосци: 3

Русия - в края на ход 8
Финанси за ход 9: 241 лири
Брой територии: 64
Доход: 223 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7
Пехотни корпуси: 43 (-4 ПК загубени в сражение, 3 произведени нови)
Кавалерийски корпуси: 19 (-1 КК загубен в сражение)
Броненосци: 3

Русия - в края на ход 7
Финанси за ход 8: 258 лири
Брой територии: 65
Доход: 234 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 7 (произведен 1 нов, 7ма армия)
Пехотни корпуси: 44 (-3 ПК загубени в сражение, 1 произведен нов)
Кавалерийски корпуси: 20 (-1 КК загубен в сражение, 1 произведен нов)
Броненосци: 3 (-1 загубен в сражение в Балтика)
Дотук Русия е увеличила територията си с 30%, дохода със 73%. Руските загуби са 9 пехотни и 6 кавалерийски корпуса, както и 2 броненосеца.

Русия - в края на ход 6
Финанси за ход 7: 217 лири
Брой територии: 62
Доход: 215 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 46 (-3 ПК загубени в сражение)
Кавалерийски корпуси: 20 (-3 КК загубени в сражение)
Броненосци: 4 (-1 загубен в сражение в Балтика)

Русия - в края на ход 5
Финанси за ход 6: 212 лири
Брой територии: 60
Доход: 208 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 49 (-3 ПК загубени в сражение, +1 нов ПК)
Кавалерийски корпуси: 23
Броненосци: 5

Русия - в края на ход 4
Финанси за ход 4: 175 лири
Брой територии: 54
Доход: 162 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 51 (+1 нов ПК)
Кавалерийски корпуси: 23
Броненосци: 5
Русия - в края на ход 3
Финанси за ход 4: 157 лири
Брой територии: 50
Доход: 141 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 50
Кавалерийски корпуси: 23 (-2 КК загубени в сражение)
Броненосци: 5
Русия - в края на ход 2
Финанси за ход 3: 145 лири
Брой територии: 50
Доход: 141 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 50
Кавалерийски корпуси: 25
Броненосци: 5
Русия - в края на ход 1
Брой територии: 48
Доход: 135 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 50
Кавалерийски корпуси: 25
Броненосци: 5
Русия - начално състояние
Брой територии: 48
Доход: 135 лири
Арсенали: 3 (Санкт Петербург, Москва, Крим)
Армейски щабове: 6
Пехотни корпуси: 50
Кавалерийски корпуси: 25
Броненосци: 5

Карта: