ход: 4-ти

Игрова преса - "Дипломация IV"

Краят на всеки ход се ознаменува с издаването на официален вестник-бюлетин, който "оповещава" какво се е случило през хода. Отдолу ще намерите списък към излезлите броеве, както и към националните вестници на отделните държави: