Примери около военната система на играта
Принципни положения:
- бонуси за отбрана има само там, където се говори за тях;
- целта на този документ е да разгледа по-неясните и заплетени случаи;
- всички разгледани ситуации са прецеденти, върху които арбитъра ще се основава за решенията си. Но винаги има и други фактори (примерно често променящи се заповеди и т.н., които също могат да повлияят.

1. Една армия може да се отбранява от няколко посоки едновремемно и да получава бонуса си от заповед "отбрана" (+3 за ПК, +1 за КК). Бонусите се получават ако:

1.1. Минимум 1 корпус защитава всяко направление.
1.2. Няма корпус, който да защитава две направления едновременно, тъй като всеки корпус е ограничен до максимум 1 посока.
1.3. Всяка от указаните в заповедта посоки е атакувана. Разпределението на корпусите в този случай няма да го смятам, просто ще приема, че след като атаките идват от очакваните посоки, се изпълнява положението от правилата (цитат):
Тъй като отбранителните сражения са по-сложни, особено когато една провинция се отбранява от атаки от няколко посоки, решенията на водещия ще са в полза на отбраняващата се страна, компенсирайки по този начин малка част от разликите с реалността и симулирайки решенията на генералите на място.

Синята армия 1 се отбранява (провинция В) от две атаки. Армията трябва да има минимум по 1 корпус за всяко направление.

2. Кога схемата от точка 1 не действа? Когато са в сила следните изключения:

2.1. От една от посоките армията не е атакувана. Пример: армия, намираща се в В има заповед да се отбранява от А и С. Обаче противниковата атака идва само откъм провинция А - в този случай бонусите за отбрана ще важат само за корпусите, отбраняващи се откъм А (+3 за ПК и +1 за КК), а корпусите, отбраняващи се откъм С ще са без тях, т.е. с нормалните си стойности (3 за ПК, 1 за КК). Пример:


2.2. Атаката на противника идва от нова посока: както в предишния пример, заповедта обхваща отбрана откъм А и С, но идва и неочаквана атака откъм провинция Е. В този случай имаме две възможни развития на ситуацията:
а. от другите направления се отделят достатъчно корпуси (Арбитъра решава това според наличните сили), които няма да имат бонус отбрана, но въпреки това са достатъчно, за да се опази армията от новата атака, но и от атаките от зададените направления. Един вид - Арбитъра влиза в ролята на командващия групировката генерал и отделя необходимия минимум части, за да прикрие новото направление. Ако е възможно, а ако не е, то отиваме към вариант б.. Да подчертая, за да е ясно: арбитъра ще взима сили от другите направления, за да отбие атаката от новото и неочаквано направление само дотолкова, доколкото е необходимо за отбраната от него. И няма да взима сили, ако това не е възможно (тоест, ако не е възможно да се отбие тази атака, когато се отива на вариант б.).
б. Когато атаката от неочаквано направление е достатъчна, за да бъде пробита отбраната (тоест няма никакъв вариант отбраняващите се да удържат позициите си), тогава армиите на отбраняващата се страна не се престрояват, а само общата им отбрана се редуцира. Това намаление е въхру коефициента, който се добавя със заповедта отбрана и е в размер на 50%. Тоест, ако имаме 4 ПК и 1 КК, които имат сила 13 и с коефициента от заповед "отбрана" получават още 13 сила (достигайки общо 26), то това намаляване ще означава, че този допълнителен коефициент се намалява от 13 на 6.5 и цялата сила на отбраняващите се се редуцира от 26 на 19.5 сила.
Пример:


3. Подкрепа. Този пример го слагам само заради въпросите. Подкрепа при атака могат да оказват само армии, които са съседни на провинцията, която атакувате.
Пример:

Жълтата армия 1 и атакува провинция А, в която се намира армия 1 на сините. Подкрепа може да окаже армия 2, която е в съседна провинция. Армия 3 няма как да окаже подкрепа, защото не се намира в съседна провинция.

4. Две свързани донякъде ситуации: когато армия, която извършва някакво действие, е атакувана от друга армия.
4.1. Синята армия 1 атакува жълтата армия 2, но на свой ред е атакувана от жълтата армия 1. В този случай атаката на сините се прекратява и те се отбраняват от атаката откъм жълтата армия 1. Ситуацията е аналогична, ако синята 1ва армия оказва подкрепа на някоя друга армия при атака. Пример:


4.2. Синята 1ва армия се движи към провинция А, а в същото време жълтата 1ва армия я атакува.

Тук са възможни два варианта:
а. Сините продължават движението си, жълтите заемат провинцията и
б. Завързва се сражение и синята армия прекратява движението си.
Кой от двата варианта ще се случи ще решава Арбитъра, по лична преценка (примерно кога са пристигали заповедите и т.н. подобни фактори, или със зар.

4.3. Сините 1ва и 2ра армии се движат или атакуват към провинция А. Жълтата 1ва армия атакува провинцията, в която те се намират.

Възможните варианти са няколко:
а. Ако една от двете армии е достатъчно силна, тя може да остане за да отбие атаката, а другата да продължи движението/атаката си.
б. Армията, която се движи да продължи, а армията, която атакува, да остане да се сражава. Дали армията, която се движи ще остане в провинцията е по преценка на Арбитъра.
в. И двете армии остават и се сражават.

5. Насрещни атаки в различни варианти:
5.1. Насрещна атака. И към двете армии се добавят бонусите от командата "атака" (+1 за ПК, +2 за КК).


5.2. Насрещна атака, към която се добавя атака от друго направление (2ра армия на жълтите, от провинция Е).

В този случай имаме два варианта:
а. ако допълнителата атака на 2ра армия е с незначителни сили и може да бъде отбита, част от атакуващите сили се отделят (без бонуси) за отблъскването й. Останалите сили на 1ва армия на сините продължават атаката, но след края на сражението, дори и да победят, не преминават в провинция D (целта на атаката им).
б. Ако двете атаки на жълтите 1ва и 2ра армия са достатъчно силни, за да победят армията на сините в провинция В, то армията на сините получава само 50% от бонуса си "атака", след което се изчисляват загубите. Например ако силите на сините са 4 ПК и 1 КК, то този бонус нормално е 6, а намален с 50% е 3 сила.

5.3. Две нарещни атаки.

Пак има две възможности: а. Ако силите на атакуващите от двете направления (B-D и B-E) са с приблизително еднакви сили, или силите на сините надвишават тези на жълтите, ситуацията се развива като тази от точка 5.1.
б. Ако обаче силата на някоя от жълтите армии е по-голяма от тази на противостоящата й синя, се стига до варианта от точка 5.2.

5.4. Към насрещната атака се прибавя и отбраняваща се синя армия (2ра)

Имаме следните варианти:
а. ако силата на 1ва армия на сините е достатъчна, за да победи самостоятелно 1ва армия на жълтите, 1ва армия си преминава в провинция D, а втора остава на място. Сражението се смята само между двете армии.
б. Ако жълтата армия и синята 1ва армия са с горе-долу еднакви възможности, сражението се смята само между тях, както в точка а.
в. Ако жълтата 1ва армия е по-силна от 1ва армия на сините, тогава и само тогава, в сражението се включва и силата на 2ра армия на сините, с нейнтие бонуси в отбрана.

5.5.


5.6.