Състояние и еволюция на съветските бронирани и механизирани части за 1941 г.


Към 22.06.1941 г.:
    МК     МД     ТД    ТБР/МБР   ТП(о)    МцП    ТБ(о)   БрВл д-н 
действаща армия  20 20 40 0 0 20 0 1
резерв на ГК  5 5 10 0 0 5 0 0
военни окръзи и
недействащи фронтове 
4 6 11 1 0 4 1 7
общо: 29 31 61 1 0 29 1 8

Очевидно са изпуснати 3 моторизирани дивизии (от които едната е 22ра, на НКВД). Също е изпуснат единият отделен танков батальон (152ри). Бригадата е: 9та мотобригада, от състава на ЗабВО, а съставът й не ми е известен. Максималната танкова част в нея няма как да е повече от батальон, освен ако не е танков полк с номер 149 или 150.
Освен това, едина от танковите дивизии (1ва), реално не е в състава на механизиран корпус, макар и да се води в него, а е на подчинение на 14та армия от ЛВО.Към 01.07.1941 г.:
    МК     МД     ТД    ТБР/МБР   ТП(о)    МцП    ТБ(о)   БрВл д-н 
действаща армия  18 20 37 0 0 9 0 0
резерв на ГК  5 6 11 0 0 5 0 2
военни окръзи и
недействащи фронтове 
4 4 10 1 0 4 0 7
общо: 27 30 58 1 0 18 0 9Към 10.07.1941 г.:
    МК     МД     ТД    ТБР/МБР   ТП(о)    МцП    ТБ(о)   БрВл д-н 
действаща армия  20 21 39 0 1 9 2 3
резерв на ГК  2 3 6 0 0 3 0 0
военни окръзи и
недействащи фронтове 
3 3 8 1 0 3 0 7
общо: 25 27 53 1 1 14 2 10

Голяма част от танковите и моторизираните дивизии към периода 10-15 юли са с твърде редуциран състав, реално са с числеността на батальони или роти. Това се отнася за тези, които са в състава на механизираните корпуси, намиращи се в западните военни окръзи (1ви, 3ти, 4ти, 6ти, 8ми, 9ти, 10ти, 11ти, 12ти, 13ти, 14ти, 15ти, 16ти, 17ти, 19ти, 20ти, 22ри, 24ти). 2ри и 18ти, които са в състава на ЮФ, също са в тежко състояние, а някои от идващите от вътрешността на страната и водещи се в резерва на ГК, като например 5ти и 7ми, също не са в добро състояние. Например 5ти МК, който влиза в бой горе-долу в този период, губи около 80% от танковете си и след 15.07 има по-малко от 270 машини (от около 1300 преди началото на боевете).Към 01.08.1941 г.:
    МК     МД     ТД    ТБР/МБР   ТП(о)    МцП    ТБ(о)   БрВл д-н 
действаща армия  16 16 46 0 7 5 2 2
резерв на ГК  0 0 0 0 0 0 0 0
военни окръзи и
недействащи фронтове 
0 2 5 1 0 2 3 6
общо: 16 18 51 1 7 7 5 8Към 01.09.1941 г.:
    МК     МД     ТД    ТБР/МБР   ТП(о)    МцП    ТБ(о)   БрВл д-н 
действаща армия  2 5 21 10 5 6 38 2
резерв на ГК  0 0 0 0 0 0 0 0
военни окръзи и
недействащи фронтове 
0 0 10 12 3 6 14 7
общо: 2 5 31 22 8 12 52 9Към 01.10.1941 г.:
    МК     МД     ТД    ТБР/МБР   ТП(о)    МцП    ТБ(о)   БрВл д-н 
действаща армия  0 2 5 37 2 4 42 2
резерв на ГК  0 0 0 2 0 0 0 0
военни окръзи и
недействащи фронтове 
0 0 7 20 1 5 25 7
общо: 0 2 12 59 3 9 67 9Към 01.11.1941 г.:
    МК     МД     ТД    ТБР/МБР   ТП(о)    МцП    ТБ(о)   БрВл д-н 
действаща армия  0 1 6 44 2 6 22 3
резерв на ГК  0 0 1 2 0 0 0 0
военни окръзи и
недействащи фронтове 
0 0 4 24 1 4 26 3
общо: 0 1 11 70 3 10 48 6Към 01.12.1941 г.:
    МК     МД     ТД    ТБР/МБР   ТП(о)    МцП    ТБ(о)   БрВл д-н 
действаща армия  0 1 5 47 3 6 27 4
резерв на ГК  0 0 0 1 0 0 0 0
военни окръзи и
недействащи фронтове 
0 0 4 20 0 7 10 14
общо: 0 1 9 68 3 13 37 18
Съкращения, първата част значи:
Т - танков
М - моторизиран/механизиран
Мц - мотоциклетен
БрВл - бронирани влакове
Съкращения, втората част значи:
К - корпус
Д - дивизия
БР - бригада
П - полк
Б - батальон
д-н - дивизион
(о) - отделни, отнася се само за полковете и батальоните
други съкращения:
ГК или РГК: резерв на Главното командване
Източник: "БОЕВОЙ СОСТАВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ", издателство на Генералния щаб.