Флоти на държавите към септември, 1939 г.


Държави: Англия Германия Италия САЩ СССР Франция Япония
Кораби: към
началото
въве
дени
към
началото
въве
дени
към
началото
въве
дени
към
началото
въве
дени
към
началото
въве
дени
към
началото
въве
дени
към
началото
въве
дени
СН 6 14 0 1 0 0 7 29 0 0 1 0 10 15
СН-Е 1 2 0 0 1 6 4 118 0 0 0 0 7 0
ЛК 15 4 4 2 6 2 16 9 3 1 7 2 10 2
КР 64 28 11 1 21 9 37 48 7 3 19 0 36 6
ЕМ 168 229 52 32 129 32 187 1022 52 30 71 8 133 43
ПД 59 177 57 1118 111 33 103 185 218 62 78 6 63 126


Обяснения:
СН - самолетоносачи
СН-Е - ескортни самолетоносачи
ЛК - линейни кораби
КР - крайцери (всички класове)
ЕМ - есминец (ескадрени миноносци и лидери)
ПД - подводници (всички класове без свръхмалки)
"към началото" - съществуващ към септември'39 г.
"въведени" - въведени по време на войната
Предадените от една на друга страна кораби се броят само при държавата - производител


По материали от книгата "Боевые корабли Второй мировой войны"