ВВС на РККА


1. Организация на ВВС на РККА.
Основен орган - Главно управление на ВВС на РККА към НКО.
Подструктури (4+1):
1.1. Фронтова авиация.
1.2. Армейска авиация.
1.3. Войскова авиация.
1.4. Авиация на ГК (ДБА).
1.5. ГУ на ПВО на страната.

2. Единици - структура на подразделенията, частите и т.н.. звено - до ноември 1942ра се състои от три самолета, след това първо в изтребителната авиация се минава към звено, състоящо се от две двойки, или 4 самолета, а към края на 1943та това е въведено и в щурмовата авиация.
авиоотряд - различен състав, според вида авиация, нормално за изтребителната авиация се е състояло от 3 звена (9 самолета).
ескадрила - 2-3 отряда, като често в състава е имало и запасни самолети.
авиополк - създаден като организация от 1938 г. Близкобомбардировъчният полк се е състоял от 5 ескадрили и 2 самолета в управлението на полка (62 бойни самолета), а далекобомбардировъчнят се е състоял от 3-4 ескадрили и 2 самолета в управлението на полка (38-42 бойни машини). Изтребителният полк е включвал 4-5 ескадрили плюс двата самолета в управлението на полка (63-77 бойни самолета). Щурмовият полк се е състоял от 5 ескадрили и е имал 61 бойни, 5 тренировъчни и 1 свързочен самолет.
авиобригада - основно тактическо подразделение до 1938-1940та г. Към началото на войната са останали само 5 авиобригади, вероятно във флота. Авиобригадите на ВМФ са се състояло от по 2 авиополка.
авиогрупа - временно обединение под единно командване, използвано най-вече в периода от лятото на 1941ва, до лятото на 1942ра.
авиодивизия - образувани през втората половина на 1940та година. Стават основно тактическо съединение на ВВС на РККА. От 3-4, до 5-6 полка, до 350 самолета. След лятото на 1941ва, дивизиите основно са от два полка, макар да има и изключения.
авиокорпус - формирането им започва още през 1933та, когато с обединението на 2-4 бригади се е създавал 1 корпус на ДБА.
армия - в периода 1936-1937ма години са създадени три армии, но след войната с Финландия са разпуснати. Въздушни армии започват да се създават отново чак през 1942ра година.

3. Количествени показатели.
3.1. Фронтова авиация.
58 авиодивизии: 19 ИАД, 11 БАД, 28 САД
5 авиобригади: 5 САБр
16 авиополка: 2 ИАП, 1 БАП, 2 САП, 11 разузнавателни авиополка.
3.2. Армейска авиация.
Към 22.06. в нея има само 3 САД, всичките на територията на Ленинградски ВО.
3.3. Войскова авиация. Към 22.06 тя е в процес на формиране, има 95 отделни ескадрили, но не се знае колко от тях са реално съществуващи.
3.4. Авиация на ГК (ДБА). 6 авиокорпуса (1ви (ЛВО), 2ри (Харковски ВО), 3ти (ЗОВО), 4ти (ОдВО), 5ти (ДВФ, в процес на формиране) и 18ти (КОВО)) и две авиодивизии (26та БАД (ЗакВО) и 30та БАД (ЗабВО))
Всеки корпус се е състоял от щаб, 2 бомбардировъчни и 1 изтребителна дивизии). Всичко в ДБА има:
13 БАД (44 БАП)
5 ИАД (4 от които в процес на формиране)
3.5. ГУ на ПВО на страната.
...
3.6. Общо количество на части, съединения и машини към 22.06.1941ва г.
79 авиодивизии и 5 авиобригади, в които има 355 авиополка.
От тях - 218 авиополка са попълнени с машини и обучен персонал до 100%, 50 авиополка са попълнени с машини до 100%, но персоналът не е завършил изцяло обучението си, а всички останали са в процес или на обучение, или на попълване или на сформиране.
20 662 самолета, от които 15 559 бойни.

Съкращения:

ДБА (дальнебомбардировочная авиация) - бомбардировъчна авиация за далчено действие или с не особено елегантен превод, но със запазване на абревиатурата: Далекобомбардировъчна авиация.

ГК - главно командуване.

ГУ - главно управление.

НКО - народен комисариат на отбраната.

ПВО - противовъздушна отбрана.

Въздушни единици:
дивизии:
ИАД - изтребителна
БАД - бомбардировъчна
САД - смесена
бригади:
ИАБр - изтребителна
БАБр - бомбардировъчна
САБр - смесена
полкове:
ИАП - изтребителен
БАП- бомбардировъчен
САП - смесен
ШАП (щурмови, от руското штурмовые) - щурмови, към 22.06 е имало само 7 такива.