Артилерия на РГК


Тук съм събрал данните за артилерията на РГК, от вече три различни източника. Добавката (третата част) е от 15.03.2010 г. Съдържание:
Първа част, данни по Д. Гланц.
Втора част, данни по История второй мировой войны 1939-1945. Т.3.
Трета част, данни по "Артиллерия СССР во Второй мировой войне", А. Иванов.
Съкращения.

1. Източник: Д. Гланц, "Colossus Reborn: The Red Army at War, 1941-1943" David M. Glantz

Артилерия на РГК *
тип количество персонал трактори камиони въоръжение / количество
артилерийски полк 13 2565 112 308 48 х 122 мм
арт. полк ГМ ** 1 2598 104 287 24 х 152 мм
гаубичен полк 29 2318 108 202 48 х 152 мм
гаубичен полк ГМ 31 2304 112 252 24 х 203 мм
гаубичен полк ОГМ *** 1 2304 112 252 24 х 305 мм
арт. батальон ОГМ 11 740-912 0-95 32-86 210 мм арт. / 203-305 мм гауб.

* Данните са за щатния състав на полковете / батальоните.
** ГМ - с голяма мощност (БМ / большой мощности)
*** ОГМ - с особено голяма мощност (ОМ / особой мощности)2. История второй мировой войны 1939-1945. Т.3, 4; Артиллерия в оборонительных операциях Великой Отечественной войны. - Кн. I; Артиллерия в наступательных операциях Великой Отечественной войны. - Кн. I; Истребительно-противотанковая артиллерия в Великой Отечественной войне.


птабр: 10 (предполагам, по 2 полка всяка), общо: 20 полка
ап и тап: 14
ап(?) с ГМ: 2 (реално явно са батальони, двата се броят за 1 полк)
гап и гап с ГМ: 60
гап с ОГМ: 13
забележка: не всички са полкове явно, тъй като в сборните данни полковете са дадени като 64
минометни дивизиони/батальони: 11

противотанкови: 20 полка
артилерийски: 15 полка
гаубични: 64 полка
минометни: 11 дивизиона/батальона

3. "Артиллерия СССР во Второй мировой войне", А. Иванов. Състав на артилерията на РГК.
                    дата: 
 част/съединение 
 01.09.1939 г.   01.05.1940 г.   01.06.1941 г.   01.05.1942 г.   01.11.1942 г.   01.07.1943 г.   01.06.1944 г.   01.05.1945 г. 
 корпуси           5 6 10
 дивизии           81 96 105
 бригади     10 1 10 55 147 154
 полкове 96 106 168 560 960 802 654 561
 дивизиони
 (отделни)
9 55 63 62 230 143 156 122
Забележка. Сведенията за 168 полка и 63 дивизиона на РГК (към 01.06.1941 г.) си противоречат с данните от част две, където максималното количество е дадено като: 99 полка и 11 дивизиона. Разликата в данните е над 60%.
Разликата би трябвало да идва от следното: в РККА към 22.06.1941 г. би трябвало да има 74 артилерийски полка на РГК и 94 корпусни артилерийски полкове. Ако корпусните и тези от РГК се обединят, се получава търсеното количество от 168 артилерийски полка. Данните за полковете на РГК са от документа "СПРАВКА О РАЗВЕРТЫВАНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ НА ЗАПАДЕ", с дата: 13.06.1941 г.


съкращения:
птабр: противотанкови артилерийски бригади
ап - артилерийски полк
тап - тежък артилерийски полк
гап - гаубичен артилерийски полк
РГК - резерв на Главното командване.