Авиация на РККА, статистика по машини.


Количество и типове самолети в РККА и ВМФ на СССР към 01.06.1941 г.

   армия   флот 
 вид самолет / име   изправни   неизправни   всичко   боеготови 
екипажи
 изправни   неизправни   всичко   боеготови 
екипажи
   бомбардировачи и торпедоносци 
 Ар-2 112 34 146 18 21 3 24 -
 ДБ-3 785 102 887 460 175 37 212 115
 ДБ-3а 64 53 117 51 - - - -
 ДБ-3ф 779 173 952 803 29 6 35 -
 ДБ-А 5 - 5 - - - - -
 Дъглас 1 - 1 - - - - -
 Пе-2 275 10 285 76 4 - 4 -
 СБ 3 037 339 3 376 3 435 307 31 338 96
 ТБ-1 2 3 5 2 4 2 6 -
 ТБ-3 185 154 339 269 9 16 25 2
 ТБ-7 5 4 9 - - - - -
 Як-2 77 8 85 41 - - - -
 Як-4 36 - 36 47 - - - -
 сбор: 5 363 880
(14.0 %)
6 243 5 202 549 95 644
(14.8 %)
213
 всичко, бомбардировачи и торпедоносци:     изправни: 5 919,  всички: 6 887,  екипажи: 5 415 (4 898)
   изтребители 
 Глостър 2 - 2 - - - - -
 ДИ-6 31 40 71 27 - - - -
 И-153 2 340 290 2 630 2 030 254 9 263 139
 И-15 537 96 633 286 61 13 74 29
 И-15бис 280 26 306 183 193 25 218 51
 И-16 3 144 499 3 643 2 826 563 56 619 222
 И-5 - - - - 36 - 36 -
 ЛаГГ-3 36 2 38 44 - - - -
 Майлс ? - 1 1 - - - - -
 МиГ-1 55 22 77 196 6 - 6 -
 МиГ-3 864 138 1 002 494 25 2 27 -
 Як-1 183 51 234 58 1 - 1 -
 сбор: 7 472 1 165
(13.5 %)
8 637 6 144 1 139 105 1 244
(8.4 %)
441
 всичко, изтребители:     изправни: 8 611,  всички: 9 881,  екипажи: 6 585 (6 436)
 вид самолет / име   изправни   неизправни   всичко   боеготови 
екипажи
 изправни   неизправни   всичко   боеготови 
екипажи
   Щурмови (пикиращи) бомбардировачи 
 Ил-2 57 - 57 - - - - -
 всичко, щурмови:     изправни: 57,  всички: 57,  екипажи: 0 (0)
   Разузнавателни 
 Р-6 1 - 1 - 14 7 21 -
 Р-Зет 202 90 292 234 - - - -
 С-2 19 1 20 - 19 - 19 -
 Кор-1 1 2 3 - 12 1 13 4
 Кор-2 - 3 3 - - - - -
 МБР-2 3 2 5 - 617 139 756 238
 Р-10 80 18 98 78 17 4 21 -
 Р-5 136 55 191 236 10 12 22 -
 ССС 48 56 104 157 - - - -
 СУ-2 268 64 332 257 - - - -
 Че-2 - - - - 11 - 11 -
 Кр-1 - - - - - 4 4 -
 ГСТ - - - - 14 4 18 7
 всичко, разузнавателни:     изправни: 1 472,  всички: 1 934,  екипажи: 1 211 (970)
 Други машини 
 вид самолет / име   изправни   неизправни   всичко   боеготови 
екипажи
 изправни   неизправни   всичко   боеготови 
екипажи
   Пътнически 
 ПС-84 1 - 1 - 5 1 6 -
   Транспортни 
 няма указан тип - - - - 101 - 101 3
   Учебно-тренировъчни 
 няма указан тип - - - - 316 - 316 22
   Учебни 
 Авро - 1 1 - - - - -
 У-2 11 1 12 - 170 42 212 -
 УСБ 161 18 179 - - - - -
 УТ-1 - - - - 75 18 93 -
 УТ-2 - - - - 47 5 52 -
 УТИ-4 - - - - 59 15 74 -
   Други - разни 
 Амбо-41 12 - 12 - - - - -
 Амбо-51 9 - 9 5 - - - -
 Буйкер-брамс 1 - 1 - - - - -
 Драгон 1 - 1 - - - - -
 ДС 1 - 1 - - - - -
 ПОН 3 - 3 - - - - -
 ПТО 2 - 2 - - - - -
 ПТО-4 3 - 3 - - - - -
 СВ-5 7 3 10 - - - - -
 Флит 2 - 2 - - - - -
 Халкерхарт 5 2 7 - - - - -
 Хеншел 4 1 5 - - - - -
 Юнг-майстер 1 - 1 - - - - -
 Ип-16 - - - - 30 2 32 -
 МДР-6 - - - - 6 2 8 -
 МП, МП-1 - - - - 11 - 11 -
   Самолети на Висшите военни училища на ЧА 
 няма указан тип 3 934 640 4 574 - - - - -
 Всички самолети, сборни данни 
 вид самолет / име   изправни   неизправни   всичко   боеготови 
екипажи
 изправни   неизправни   всичко   боеготови 
екипажи
 сбор отделно за:  армия   флот 
  17 808 3 002
(14.4 %)
20 810 12 313 3 222 456
(12.4 %)
3 678 2 139
 всички самолети,
 армия+флот:
 изправни 
21 030
 неизправни 
3 458 (14.1 %)
 всичко 
24 488
 боег. екипажи
14 452

Коментари:
- Няма обяснение на термина "боеготови". Освен това, на места има големи несъвпадения на подготвените екипажи и реалният брой машини (което се вижда и по окръзите в други документи). Съдейки по други подобни статистики, предполагам, но няма как да съм съвсем сигурен, "боеготови" би трябвало да включва всички категории летци, които са в състояние да летят на съответния тип самолет, независимо от уменията и опита им. В тази категория най-вероятно не са включени: най=вероятно тези, които са в период на обучение и преобучение за новите типове самолети. Ако се съди по данните от граничните военни окръзи, където боеготовите екипажи са:
ЛОВО: 64% от всички (1296);
ПрибОВО: 90% от всички (787);
ЗОВО: 57% от всички (1702);
КОВО: 73% от всички (1682);
ОдОВО: 58% от всички (827);
АДД: 84% (928);
Така че, излиза, че е много трудно да се установи цялото количество екипажи, тоест, към боеготовите, да се прибавят и тези, които са все още в процес на обучение и формиране.

- В обобщенията след всеки раздел, след сбора на боеготовите екипажи имаме две числа. Първото е общия сбор на боеготовите екипажи. Второто, което е в скоби, е броят на боеготовите екипажи, за които има изправни машини.

- Наименованията на самолетите съм ги оставил така, както са в оригинала. "Глостър", най-вероятно е "Глостър Гладиатор". Тези самолети или са закупени от чужбина (като немските машини), или, изцяло само мое предположение, са попаднали в РККА от армиите на прибалтийските страни. В полза на това предположение мога да приведа и наличието на танкове като Викерс, Рено-ФТ17 и Фиат-3000 в 12ти МК, който е разположен в Прибалтика. В армиите на Литва и Латвия е имало самолети Глостър Гладиатор (или поне са им били продадени).

- Като щурмови самолети в тази таблица са дадени само Ил-2 и е отбелязано, че за тях няма пилоти. Обаче в РККА има 12 щурмови авиополка (61ви, 62ри, 65ти, 74ти, 76ти, 77ми, 78ми, 106ти, 190ти, 215ти, 241ви и 299ти) и тъй като не е възможно всичките те да са непопълнени, безспорно част от тях са имали на въоръжение и други машини, не само Ил-2. Това най-вероятно са самолети като И-15бис (в 65ти ЩАП има 74 такива машини), И-153 (61ви и 74ти ЩАП, в който освен тях има и Ил-2), както и И-15 (62ри ЩАП) и т.н.
Източник на таблицата: rkka.ruОбратно