5та армия, Югозападен фронт


Състав:


Диспозиция:

   На схемата липсват: 1ва птбр (вероятна локация: Дубно или Ровно), армейските артилерийски полкове, инженерния полк, от 14та САД: 253ти иап и 138ми бап.
   


Обратно