Списък на съкращенията:


А
абр - авиобригада
автб - автотранспортен батальон
АДД - авиация с далечно действие, виж ДБА
АК - авиокорпус
амп - артилерийско-минометен полк
ап - артилерийски полк
артд - артилерийски дивизион
АрхВО - Архангелски военен окръг

Б
БАД - бомбардировъчна авиодивизия
БАК - бомбардировъчен авиокорпус
бап - бомбардировъчен авиополк
бте - бронетанков ескадрон, най-често се намира в състава на кавалерийските полкове

В
вдбр - въздушно-десантна бригада

Г
гап - гаубичен артилерийски полк
ГСД - виж ПСД

Д
ДВФ, ДИФ - Далекоизточен фронт (Дальневосточный фронт)
ДБА - Далеко бомбардировъчна авиация, виж АДД
ДБАК - корпус от Далеко бомбардировъчната авиация, виж ДБА и АДД
дбап - далекобомбардировъчен авиационен полк

Е

З
ЗабВО - Забайкалски (отвъдбайкалски) военен окръг
зад - зенитно-артилерийски дивизион
ЗакВО - Закавказски (отвъдкавказски) военен окръг
ЗапОВО - Западен специален военен окръг
ЗФ - Западен фронт
зп - зенитен артилерийски полк

И
ИАД - изтребителна авиодивизия
ИАК - изтребителен авиокорпус
иап - изтребителен авиополк
инжб - инженерен батальон
инжбр - инженерна бригада
инжп - инженерен полк
иптд - изтребително-противотанков дивизион

К
кад - кавалерийски артилерийски дивизион
кае - коректировъчна авиоескадрила
кап - корпусен артилерийски полк
КД - кавалерийска дивизия
КК - кавалерийски корпус
КОВО - Киевски специален военен окръг

Л
лап - лек артилерийски полк
ЛВО - Ленинградски военен окръг

М
мбр - моторизирана (механизирана) бригада
МВО - Московски военен окръг
МД - моторизирана (механизирана) дивизия
медб - санитарно-медицински батальон
МК - механизиран корпус
мпбр - бригада на морската пехота
МСД - мотострелкова (моторизирана) дивизия, виж МД
мсп - мотострелкови полк
мцп - мотоциклетен полк

Н
Нарком - народен комисариат (министерство)
НКВД - ("Народный комиссариат внутренних дел") Народен комисариат на вътрешните работи, разполага със собствени въоръжени сили, включително полкове на НКВД за охрана на границата (има ги посочени в състава на някои армии) и други части и съединения (като 8ма и 22ра мотострелкови дивизии на НКВД)

О
ОдВО - Одески военен окръг
ОрВО - Орелски военен окръг

П
пвбр - противовъздушна бригада
ПКД - планинска кавалерийска дивизия
ПрибОВО - Прибалтийски специален военен окръг
ПриВО - Приволжски военен окръг
пмб - понтонно-мостови батальон
прб - пътно-ремонтен батальон
псбр - планинска стрелкова бригада
ПСД (ГСД) - планинска стрелкова дивизия (горно-стрелковая дивизия)
птбр - противотанкова бригада
птп - противотанков артилерийски полк

Р
рабр - разузнавателна авиобригада
разе - разузнавателен ескадрон в кавалерийските дивизии
рвб - ремонтно-възстановителен батальон, най-често, е в състава на танковите и моторизираните дивизии
РГК - резерв на главното командване
разб - разузнавателен батальон
РККА - "Рабоче-Крестьянская Красная Армия" Работническо-селска червена армия, по време на войната се преминава към друга абревиатура, СА (Съветска армия).

С
сабр - смесена авиобригада
САВО - Средно-Азиатски военен окръг
САД - смесена авиодивизия
сад - самоходен артилерийски дивизион
САК - смесен авиокорпус
сане - санитарен ескадрон в кавалерийските дивизии
сапб - сапьорен батальон
сбап - скоростен бомбардировъчен авиополк (обикновено въоръжен с бомбардировачи СБ)
сбр - стрелкова (пехотна) бригада
свб - свързочен батальон
све - свързочен ескадрон в кавалерийските дивизии
СД - стрелкова (пехотна) дивизия
СЗФ - Северозападен фронт
СибВО - Сибирски военен окръг
СК - стрелкови (пехотен) корпус
СКВО - Северно-Кавказски военен окръг
сп - стрелкови (пехотен) полк
СФ - Северен фронт

Т
тап - тежък артилерийски полк
тб - танков батальон
тгап - тежък гаубичен артилерийски полк
ТД - танкова дивизия
тбап - тежък бомбардировъчен авиационен полк

У
УрВО - Уралски военен окръг

Ф
Ф - фронт - обединение от няколко армии

Х
ХВО - Харковски военен окръг

Ц

Ш
шап - виж щап

Щ
щап (шап) - щурмови (штурмовой) авиополк

Ю
ЮФ - Южен фронт
ЮЗФ - Югозападен фронт

Обратно