Състояние на артилерийския парк на РККА към 01.06.1941 г.


1. Количество и типове.
Състояние на артилерийския парк на РККА към 01.06.1941 г.
2. Процентни показатели.
- артилерийски и противотанкови оръдия:
45 мм: 14 100 (12.36%)
76 мм: 15 248 (13.36%)
107 мм: 990 (0.87%)
122 мм: 10 000 (8.76%)
152 мм: 7 130 (6.25%)
203+ мм: 969 (0.85%) (всички системи от 203 мм и нагоре)
- зенитни оръдия:
37 мм: 1 382 (1.21%)
76 мм: 5 934 (5.20%)
85 мм: 2 630 (2.30%)
- миномети:
50 мм: 36 300 (31.81%)
82 мм: 14 500 (12.71%)
107 мм: 1 309 (1.15%)
120 мм: 3 617 (3.17%)

3. Структури и организация.
В РККА, към 22.06.1941 г., съществуват 751 артилерийски полка. 20 от тях са организирани в 10 противотанкови артилерийски бригади, останалите са разпределени между резервите на РГК, армиите, корпусите и дивизиите на РККА. Разпределението по видове е следното:
артилерийски полкове: 49 (главно в моторизираните дивизии)
артилерийско-минометни полкове: 3 (в 8ма, 24та и 32ра КД)
гаубични полкове: 285 (от тях - 61 в танковите дивизии, със собствена номерация)
зенитни полкове: 63 (главно на ниво армии и военни окръзи)
корпусни полкове: 95 (артилерийски полкове, които са на корпусно, армейско и фронтово подчинение)
леки артилерийски полкове: 197 (в пехотните и планинските дивизии)
противотанкови артилерийски полкове: 20 (в 10те противотанкови артилерийски бригади)
тежки артилерийски и гаубични полкове: 39 (резерв на Главното командване)Обратно

Източник: "Артиллерия СССР во Второй мировой войне", А. Иванов.