Кавалерийски дивизии


Кавалерийски, планински кавалерийски и гвардейски кавалерийски дивизии:

Легенда:
кавп - кавалерийски полк
бте - бронетанков ескадрон/дивизион
амп - артилерийско-минометен полк
гв. амп - гвардейско артилерийско-минометен полк (реактивни снаряди/катюши)
кад - кав. артилерийски дивизион
све - свързочен ескадрон
разе - разузнавателен ескадрон
сане - санитарен ескадрон
Цветовете на номерата на дивизиите означават:
създадена след 22.06.1941
преформирана в ...
разформирана
номерът не е бил използван


Пояснения към таблицата: тук са включени всички кавалерийски дивизии, които са съществували към 22.06.1941 г., както и тези, които са сформирани след това. Има и малко информация за кавалерийските дивизии, които са били разформирани преди началото на войната.

Списък на преформираните кавалерийски дивизии:
4 КД => МД
7 КД => 2 ТД
10 КД => 52 ТД
11 КД => 7 ТД и 4 мцп
12 КД => 56 ТД
15 КД => 57 ТД
16 КД => 6 ТД, 15 ТД и 3 мцп
19 ПКД => 221 МД
22 ПКД => 61 ТД
25 КД => 1 ТД и 5 мцп
34 КД => 12 ТД и 2 мцп

Отляво е кавалерийската или планинската кавалерийска дивизия, а отдясно - за създаване на кои номера дивизии или полкове е използвана.

В списъка "второ формиране" са дадени номерата на дивизиите, които са формирани отново, след 22.06.1941 г. Списъкът им не е съвсем пълен, а завършва само с номерата на съществувалите до 22.06.1941 г.


Обратно