Бронирани машини на РККАЛеки бронирани коли.


Д-8

Лека бронирана кола Д-8
Лека бронирана кола Д-8
Лека бронирана кола Д-8

   Лека бронирана кола Д-8 (Дыренков-8).
Тегло: 2 т. (1.58 т. без гориво, въоръжение и беоприпаси).
Екипаж: двама души
Въоръжение: една 7.62 мм картечница, в корпуса на машината, с 4 възможни места за разположение.
Брониране: противокуршумно, листове с дебелина 3 и 7 мм (чело и отстрани: 7 мм, отзад: 6 мм и отгоре: 3 мм).
Максимална скорост: 85 км/ч по шосе и до 30 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 40 к.с. Форд-А
Запас на гориво при движение по шосе: 225 км, 120-180 км по черен път.
Размери:
дължина: 3 540 мм
ширина: 1 705 мм
височина: 1 680 мм
клирънс: 224 мм
   Година на разработка: 1931. Производство: 25 машини в периода 1932-1934 г. Средно натоварване върху повърхността: 2.84 кг/см2 (2.27 без гориво, боеприпаси и въоръжение).
Д-12

Лека бронирана кола Д-12
Лека бронирана кола Д-12
Лека бронирана кола Д-12

   Лека бронирана кола Д-12 (Дыренков-12).
Тегло: 2.28 т. (1.65 т. без гориво, боеприпаси и въоръжение)
Екипаж: двама души
Въоръжение: две 7.62 мм картечници, в корпуса на машината и в куличка (поради което може да стреля и по въздушни цели).
Брониране: противокуршумно, листове с дебелина 3 и 7 мм (чело и отстрани: 7 мм, отзад: 6 мм и отгоре: 3 мм).
Максимална скорост: 85 км/ч по шосе и до 30 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 40 к.с. Форд-А
Запас на гориво при движение по шосе: 225 км, 120-180 км по черен път.
Размери:
дължина: 3 540 мм
ширина: 1 705 мм
височина: 2 015 мм
клирънс: 224 мм
   Година на разработка: 1931. Производство: 25 машини в периода 1932-1934 г. Средно натоварване върху повърхността: 3.14 кг/см2 (2.27 без гориво, боеприпаси и въоръжение).
ФАИ

Лека бронирана кола ФАИ
Лека бронирана кола ФАИ

   Лека бронирана кола ФАИ.
Тегло: 2.28 т.
Екипаж: двама души
Въоръжение: една 7.62 мм картечница ДТ в кулата.
Брониране: противокуршумно, листове с дебелина 3, 4 и 6 мм (чело, бордове и кула: 6 мм, отзад: 4 мм, отгоре: 5 мм, дъно: 3мм)
Максимална скорост: 80 км/ч по шосе, 23.6 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 40-42 к.с. Форд-А, ГАЗ-А
Запас на гориво при движение по шосе: 200 км, около 170 км по черни пътища.
Размери:
дължина: 3 750 мм
ширина: 1 680 мм
височина: 2 240 мм
клирънс: 224 мм
   Година на разработка: 1932. Производство: 676 машини в периода 1933-1936 г. Средно натоварване върху повърхността: 2.3 кг/см2.


ФАИ-ж.д.

Лека бронирана кола ФАИ-ж.д.
Лека бронирана кола ФАИ-ж.д.

   Лека бронирана кола ФАИ, модификация с цел машината да се движи по релси. Причината е, че така ще бъдат преодолявани по-лесно големите разстояния в СССР, където няма пътища.
Тегло: 2.3 т. (около 2.0 т. без гориво, боеприпаси и въоръжение)
Екипаж: двама души
Въоръжение: една 7.62 мм картечница в кула.
Брониране: противокуршумно (чело, бордове и кула: 6 мм, отзад: 4 мм, отгоре: 5 мм, дъно: 3мм)
Максимална скорост: 80 км/ч по шосе, 86 км по жп линии, 30 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 40 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 200 км, 170 км по черен път.
Размери:
дължина: 4 310 мм
ширина: 1 750 мм
височина: 2 240 мм
клирънс: 224 мм
   Година на разработка: 1933-1934 за различните модели. Производство: няма данни, предполага се, че са включени в общите за ФАИ данни. Средно натоварване върху повърхността: 2.5 кг/см2.


ФАИ-М

Брониран автомобил ФАИ-М
Лека бронирана кола ФАИ-М.

   Лека бронирана кола ФАИ-М.
Тегло: 2.3 т.
Екипаж: двама души
Въоръжение: една 7.62 мм картечница ДТ в кула.
Брониране: противокуршумно (чело, бордове и кула: 6 мм, отзад: 4 мм, отгоре: 5 мм, дъно: 3мм)
Максимална скорост: 90 км/ч по шосе, 35 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 50 к.с. ГАЗ-М1
Запас на гориво при движение по шосе: 315 км, 250 км по черен път.
Размери:
дължина: 4 310 мм
ширина: 1 750 мм
височина: 2 240 мм
клирънс: 230 мм
   Година на разработка: 1938. Производство: няма данни, предполага се, че са включени в общите за ФАИ данни. Средно натоварване върху повърхността: 2.5 кг/см2.
БА-20

Брониран автомобил БА-20
Лека бронирана кола БА-20

   Лека бронирана кола БА-20.
Тегло: 2.34 т.
Екипаж: двама души
Въоръжение: една 7.62 мм картечница ДТ в кула.
Брониране: противокуршумно (листове с дебелина 4 и 6 мм)
Максимална скорост: 90 км/ч по шосе, 35 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 50 к.с. ГАЗ-М1
Запас на гориво при движение по шосе: 350 км, 270 км по черен път.
Размери (БА-20, БА-20 ж.д., БА-20М):
дължина: 4 100 мм, 4 811 мм, 4 310 мм
ширина:   1 800 мм, 1 740 мм, 1 750 мм
височина: 2 300 мм, 2 300 мм, 2 130 мм
клирънс: 230 мм, само за БА-20М е 235 мм
   Година на разработка: 1936. Производство: 2013 машини, от тях - 1574 са били произведени до началото на войната с Германия. Движението по неасфалтиран път е било с максимална скорост до 35 км/ч. Средно натоварване върху повърхността: 2.7 кг/см2, като показателя се покачва до 2.9 кг/см2 при БА-20М.
   Други модификации са БА-20 ж.д., пригоден да се движи по шосе и БА-20М, който има и запасна картечница (в бойното отделение) и БА-20М-ж.д. БА-20М е с по-усилено брониране и конична кула.

БА-20М:
Брониран автомобил БА-20М
БА-20М:
Брониран автомобил БА-20М
БА-20 ж.д.:
Брониран автомобил БА-20 ж.д.
БА-20М ж.д.:
Брониран автомобил БА-20М ж.д.БАД-1

Брониран автомобил БАД-1

   "Бойна автодрезина" - от там идва името на бронираната кола.
Тегло: 3.27 т.
Екипаж: четирима души
Въоръжение: три 7.62 мм картечница (плюс две резервни).
Брониране: противокуршумно (листове с дебелина 4, 6 и 10 мм, ходовата част е екранирана с бронирани листове)
Максимална скорост: 50 км/ч по шосе, 100 км/ч по жп линия.
Мощност на двигателя: 40 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 200 км.
Размери:
дължина: 5 000 мм
ширина: 2 100 мм
височина: 2 000 мм
клирънс: 224 мм
   Година на разработка: 1931. Автомобилът е бил пригоден за носене на бойни отровни вещества (имал е място за два резервоара по 7.5 л., отвън, в кърмовата част на машината). Също така, БАД-1 е имал устройство за разрушаване на жп линията, пак сложено на кърмата на машината, за да бъдат разрушавани жп линиите, след преминаването на машината.
   Опитен образец. Предаден в частите на НКВД, в частите за охрана на границите в Ленинградски ВО и останал там.
ГАЗ-ТК

Брониран автомобил ГАЗ-ТК

   Лека бронирана кола ГАЗ-ТК.
Тегло: 2.62 т.
Екипаж: трима души
Въоръжение: една 7.62 мм картечница в кула.
Брониране: противокуршумно (листове с дебелина 3 и 6 мм)
Максимална скорост: 63.2 км/ч по шосе.
Мощност на двигателя: 40 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 230 км.
Размери:
дължина: 4 600 мм
ширина: 1 730 мм
височина: 2 210 мм
клирънс: 225 мм
   Година на разработка: 1935. Имал е монтирана радиостанция 71-ТК-1. Средно натоварване върху повърхността: 1.8 кг/см2 - заради това, че е с 6 колела, за разлика от повечето останали леки бронирани коли, които са с по 4 и при които този показател е с около 50% по-висок.
   Опитен образец.
БА-21

Брониран автомобил БА-21
Брониран автомобил БА-21

    Лека бронирана кола БА-21.
Тегло: 3.24 т.
Екипаж: трима души
Въоръжение: две 7.62 мм картечници ДТ.
Брониране: противокуршумно (листове с дебелина 4, 6 и 10 (11) мм)
Максимална скорост: 52.5 км/ч по шосе, 30 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 50 к.с. ГАЗ-М1
Запас на гориво при движение по шосе: 407 км, 341 км по черен път.
Размери:
дължина: 4 226 мм
ширина: 1 778 мм
височина: 2 263 мм
клирънс: 195 мм
   Година на разработка: 1937-8. Според някои данни - и 1939. Данните за производството не са ясни, може би става дума най-вече или за няколко опитни машини, или за кратки серии. Въпреки шестте си колела, машината има по-висок коефициент за налягане върху почвата (2.53 кг/см2), заради увеличената броня, особено на челните листове - на някоя/и от машините дебелината там стига до 11 мм. На бронирания автомобил е монтирана и радиостанция 71-ТК-1. Средно натоварване върху повърхността: 2.53 кг/см2 (разчетно, без боеприпаси).
   Опитен образец/образци (?).
ЛБ-23 (НАТИ)

Брониран автомобил ЛБ-23
Брониран автомобил ЛБ-23

   Лек брониран автомобил ЛБ-23.
Тегло: 3.5 т.
Екипаж: двама души
Въоръжение, в два варианта за кулата:
а. сдвоени 12.7 мм и 7.62 мм картечници.
б. една 7.62 мм картечница
и една 7.62 мм картечница в корпуса на машината.
Брониране: противокуршумно (листове с дебелина 4, 6, 9, 10 и 11 мм, кулата - 9-11 мм
Максимална скорост: 70 км/ч по шосе, 19.7 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 72 к.с. ГАЗ-11
Запас на гориво при движение по шосе: 200 км, 138 км по черен път.
Размери:
дължина: 4 226 мм
ширина: 1 778 мм
височина: 2 263 мм
клирънс: 185 мм
(данните съвпадат с тези на БА-21, но така са посочени в източниците, с които разполагам)
   Година на разработка: 1938-9. Съкращението идва от използвания за база шаси на камион ГАЗ-23 (НАТИ). Средно натоварване върху повърхността: 2.21 кг/см2.
   Опитен образец.
БА-64

Брониран автомобил БА-64

   Лек брониран автомобил БА-64.
Тегло: 2.4 т.
Екипаж: двама души
Въоръжение: 1 х 7.62 мм ДТ
Брониране: противокуршумно, листове с дебелина: чело, бордове и кула: 12 мм, отзад: 6-11, отгоре: 6 мм, дъно: 4мм
Максимална скорост: 80 км/ч по шосе, 20 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 50 к.с. (ГАЗ-64/ГАЗ-ММ)
Запас на гориво при движение по шосе: 500-600 км и около 450 км по черни пътища.
Размери:
дължина: 3 660 мм
ширина: 1 530 мм
височина: 1 900 мм
клирънс: 210-245 мм
   Година на разработка: 1941-1942. Производство: в периода 1942-1943 г., общо са произведени 3901 машини, от тях - 1352 са оборудвани с радиостанции. Средното натоварване върху повърхността не е дадено, но би трябвало да е под 1.8 кг/см2. Вероятно е било около 1.4-1.6 кг/см2, предвид дебелината на гумите и теглото на машината.
БА-64Б

Брониран автомобил БА-64Б

   Лек брониран автомобил БА-64Б.
Тегло: 2.43 т.
Екипаж: двама души
Въоръжение: 1 х 7.62 мм
Брониране: противокуршумно (листове с дебелина 6, 9, 12 и 15 мм, кулата - 9 мм, стоманата е обаче с подобрено качество.
Максимална скорост: 80 км/ч по шосе, 20 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 54 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 450 км.
Размери:
дължина: 3 660 мм
ширина: 1 700 мм
височина: 1 900 мм
база: 2 100 мм
   Година на разработка: 1942. Производство: в периода 1943-1946 г., общо до края на войната са произведени 4273 машини, от тях - 2038 са оборудвани с радиостанции. Около 15 машини са били преоборудвани в друга модификация, БА-64Б-ж.д., с възможност за движение по жп линии.
Средни бронирани коли.

Остин-Кегрес

Брониран автомобил
Брониран автомобил

    Полугъсенична бронирана кола Остин-Кегрес.
Тегло: 5.3 - 5.8 т. за различните модификации
Екипаж: пет души
Въоръжение: 2 х 7.62 картечници в отделни кули.
Брониране: противокуршумно
1 скорост: 25 км/ч
Мощност на двигателя: 50 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 100 км.
Размери:
дължина: 4 900 мм
ширина: 1 900 мм
височина: 2 400 мм
клирънс: 250 мм
   Година на разработка: 1919-20. Произведен е в две серии по 6 машини, а към 1.март.1931 г. в РККА все още е имало 4 действащи машини от този модел.
БА-27

БА-27 на шаси АМО-Ф15:
Брониран автомобил БА-27 на шаси АМО-Ф15
БА-27 на шаси Форд-АА:
Брониран автомобил БА-27 на шаси Форд-АА
БА-27M:
Брониран автомобил БА-27М

    Средна бронирана кола БА-27.
Тегло: 4.4 т. (4.1 т. при шаси Форд-АА)
Екипаж: четирима души (трима при шаси Форд-АА)
Въоръжение: 1 х 37 мм оръдие Хочкис, 1 х 7.62 мм картечница ДТ, разделно разположени в кулата.
Брониране: противокуршумно, 4,5,7 и 8 мм.
Максимална скорост: 30 км/ч при шаси АМО-Ф15 и 50 км/ч при шаси Форд-АА. Съответно скоростта по черен път е 16 км/ч за единия и 20 км/ч за другия модел.
Мощност на двигателя: 35 к.с. при шаси АМО-Ф15 и 40 к.с. при шаси Форд-АА.
Запас на гориво при движение по шосе: 150 км.
Размери (шаси АМО / шаси Форд):
дължина: 4 617 / 4 830 мм
ширина: 1 710 / 1 930 мм
височина: 2 520 / 2 540 мм
клирънс: 250 / 220 мм
   Година на разработка: 1927. Производство: 1928-1931, сглобени са 195 машини. БА-27 се използва при конфликите на КВЖД, а негова модификация, БА-27М участва в боевете при Халхин-Гол / Номонхан. Кулата на машината е шестостенна, унифицирана с лекия танк МС-1. Средно натоварване върху повърхността: 3.4 кг/см2 за шаси АМО-Ф15 и 3.2 кг/см2 за шаси Форд-АА. През 1931 г. се разработва и възможността на БА-27 да се придвижва по жп линии, или да се прикача след последния вагон и да бъде теглена. Скоростта при движение по жп релси достига 50 км/ч.
   Модифициран модел БА-27М.
Тегло: 4.5 т.
Екипаж: четирима души
Въоръжение: 1 х 37 мм оръдие Хочкис, 1 х 7.62 мм картечница ДТ, разделно разположени в кулата.
Брониране: противокуршумно, 4,5,7 и 8 мм, като на всички основни (предполагам, челни) листове дебелината е увеличена на 8мм.
Максимална скорост: 48 км/ч при шаси АМО-Ф15 и 50 км/ч при шаси Форд-АА и около 22 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 40 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 415 км, по черен път - 150 км.
Данните за широчина, височина и т.н. са същите, като тези на БА-27 с шаси на Форд.
клирънс: 240 мм
   Година на разработка: 1931. Шасито е модел Форд-Тимкен. Данни за произведеното количество липсват, но по метода на изключването може да се предположи, че са около 65 машини (от общите данни за БАИ (90 машини), БА-27 (195 машини) и посоченото като общо произведени 350 машини БАИ, плюс БА-27 и БА-27М). Средно натоварване върху повърхността: 2.9 кг/см2.
Д-13

Брониран автомобил Д-13

    Средна бронирана кола Д-13.
Тегло: 4.14 т.
Екипаж: трима души
Въоръжение: 1 х 37 мм оръдие Хочкис, 3 х 7.62 (ДТ и Максим, единият е с възможност да стреля по въздушни цели)
Брониране: противокуршумно, листове с дебелина 4-8 милиметра.
Максимална скорост: 55 км/ч, 20 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 40 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 130 км, 95 км при движение по черни пътища.
Размери:
дължина: 4 945 мм
ширина: 1 960 мм
височина: 2 500 мм
клирънс: 240 мм
   Година на разработка: 1931. Общо са произведени 15 машини, част от тях - през 1932 г., когато за бронираната кола е било пригодена всъдеходна верига (предполагам, за задните две колела, но нямам снимка с тази модификация) и е било подобрено шасито. Средно натоварване върху повърхността: 2.5 кг/см2.
БАИ

Брониран автомобил БАИ
Брониран автомобил БАИ

    Средна бронирана кола БАИ.
Тегло: 5 т.
Екипаж: трима души
Въоръжение: 1 х 37 мм, 2 х 7.62 мм
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 4-8 мм
Максимална скорост: 63 км/ч, 20 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 40 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 150 км.
Размери:
дължина: 4 770 мм
ширина: 2 010 мм
височина: 2 350 мм
клирънс: 254 мм
   Година на разработка: 1932. Производство: 90 машини в периода: 1932-1933 г. Представлява развитие на предшестващия го модел Д-13. В процеса на производство са използвани две различни шасита - Форд-Тимкен и ГАЗ-ААА. Бронираният автомобил е участвал в бойни действия в Гражданската война в Испания. През 1932 г. за автомобила е била разработена всъдеходна верига за задните две колела. През 1933 г. оръдието е заменено с безоткатно 37 мм, разработка на Л. Курчевски и кулата е снабдена с телескопичен танков прицел. Далекобойността на това оръдие е била 2 км. Средно натоварване върху повърхността: 2.8 кг/см2.
БА-3

Брониран автомобил БА-3
Брониран автомобил БА-3

    Средна бронирана кола БА-3.
Тегло: 5.28 т.
Екипаж: четирима души
Въоръжение: 1 х 45 мм, 2 х 7.62 мм
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 4-8 мм
Максимална скорост: 60 км/ч, 20 км/ч при движение по черен път.
Мощност на двигателя: 40 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 248 км, 145 км при движение по черен път.
Размери:
дължина: 4 825 мм
ширина: 1 960 мм
височина: 2 494 мм
клирънс: 240 мм
   Година на разработка: 1934. Производство: 168 машини, през периода: 1934-1935 г. Кулата е унифицирана с лекия танк Т-26. Едната картечница е сдвоена с оръдието, а втората е разположена в десния челен лист. През 1936 г. е произведен опитен образец с 12.7 мм картечница, заменяща оръдието в кулата (на втората снимка). Средно натоварване върху повърхността: 3.2 кг/см2.
БА-6

Брониран автомобил БА-6
Брониран автомобил БА-6М
Брониран автомобил БА-6 ж.д.

    Средна бронирана кола БА-6.
Тегло: 5.12 т.
Екипаж: четирима души
Въоръжение: 1 х 45 мм, 2 х 7.62 мм
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 3, 6 и 8 мм.
Максимална скорост: 43 км/ч, 20 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 40 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 265 км.
Размери:
дължина: 4 900 мм
ширина: 2 070 мм
височина: 2 360 мм
клирънс: 240 мм
   Година на разработка: 1935. Производство: 386 машини през периода: 1935-1938 г. (от всички модификации). Между 55 и 60 машини от серията са били с монтирани радиостанции. Създадена е и модификация за движение по жп линии (на третата картинка). Бронираният автомобил е развитие на БА-3, след отстраняване на недостатъци (като недостатъчно доброто закрепване на броневия корпус към шасито и др.). Средно натоварване върху повърхността: 3 кг/см2.
Модификация БА-6М (на втората картинка):
Тегло: 4.8 т.
Екипаж: четирима души
Въоръжение: 1 х 45 мм, 2 х 7.62 мм
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 4, 8 и 10 мм. Разликата с предишния модел е, че всички важни участъци са вече с 10 мм броня.
Максимална скорост: 52 км/ч, 20 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 50 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 250 км.
Размери:
дължина: 4 655 мм
ширина: 2 300 мм
височина: 2 150 мм
клирънс: 235 мм
Променена е и кулата и стените й вече са конични. И двете модификации на бронирания автомобил се използват в боеве - в Испания, във Финландия и след това през Втората световна война, минимум до 1942 г. Във всеки случай, има снимка с БА-10 и БА-6 пред Москва, през зимата на 1941ва, в зимен камуфлаж (напръскана бяла боя върху зелената основна).
БА-9

Брониран автомобил БА-9

    Средна бронирана кола БА-9.
Тегло: 4.5 т.
Екипаж: четирима души
Въоръжение: 1 х 12.7 мм, 1 х 7.62 мм
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 3, 6, 8 и 10 мм. Кулата е конична, с дебелина на листовете 8 мм.
Максимална скорост: 55 км/ч, 20 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 50 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 230 км.
Размери:
дължина: 4 760 мм
ширина: 1 970 мм
височина: 2 090 мм
база: 240 мм
   Година на разработка: 1936. Няма данни за количеството произведени машини, но машината все пак е била произвеждана серийно. Средно натоварване върху повърхността: 2.5 кг/см2.
БА-10

Брониран автомобил БА-10

    Средна бронирана кола БА-10.
Тегло: 5.1 т.
Екипаж: четирима души
Въоръжение: 1 х 45 мм, 2 х 7.62 мм
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 10 мм
Максимална скорост: 53 км/ч по шосе, 20 км/ч по черни пътища; данни за движение по пресечена местност отсъстват.
Мощност на двигателя: 50 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 260 км.
Размери:
дължина: 4 850 мм
ширина: 2 070 мм
височина: 2 210 мм
клирънс: 225 мм
   Година на разработка: 1938. Производство: 3291 бр., от които 2980 до 22.06.1941 г. Оръдието е усъвършенствата версия, в сравнение с предишните машини от категорията, танково, а също от там е взет и телескопичният прицел. Както и повечето съветски бронирани коли и тази има вариант за движение по жп линии. През 1939 г. е извършена модификация и част от машините получават повишено брониране, най-вече на двигателя и ново обозначение: БА-10М. Движението по неасфалтиран път е било с максимална скорост до 20 км/ч. Средно натоварване върху повърхността: 3.15 кг/см2 за БА-10 и 5.3 кг/см2 за БА-10М.
БА-30

Брониран автомобил БА-30
Брониран автомобил БА-30

   Полугъсеничен брониран автомобил БА-30. Разработен през 1937, произведени няколко (?) машини, участвали във Финландската война.
Тегло: 4.6 т.
Екипаж: двама души
Въоръжение; една 7.62 мм картечница
Брониране: противокуршумно (листове с дебелина 4, 5 и 6 мм
Максимална скорост: 36.6 км/ч, 16.9 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 50 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 165 - 253 км, в зависимост от терена.
Размери:
дължина: 4 940 мм
ширина: 2 125 мм
височина: 2 213 мм
клирънс: 190 мм
   Година на разработка: 1937. Бил е използван най-често като артилерийски влекач през Финландската война. На автомобила е била инсталирана радиостанция 71-ТК-1. Средно натоварване върху повърхността: 0.2 кг/см2.
Д-9

Брониран автомобил Д-9

    Средна бронирана кола Д-9.
Тегло: 7 т.
Екипаж: трима души
Въоръжение: 1 х 37 мм, 2 х 7.62 мм
Брониране: 4-8 мм
Максимална скорост: н.д.
Мощност на двигателя: н.д.
Запас на гориво при движение по шосе: н.д.
   Година на разработка: 1931. Има вероятност снимката в ляво да не е на тази конкретна машина. Шасито, за разлика от останалите руски машини, е на фирма Мореланд или по техен лиценз. Бронираният автомобил е бил бавен и неповратлив, поради което си остава само прототип.
   Опитен образец.
Д-37

Брониран автомобил Д-37

    Средна бронирана кола Д-37, обозначена и като "Автобронедрезина Д-37".
Тегло: н.д.
Екипаж: души
Въоръжение: 1 х 76.2 мм късоцевно оръдие, 1 х сдвоена 7.62 мм картечница и 1 х 7.62 мм картечница в задната част на машината. Вариантът без кула има само една картечница и е отворен отгоре.
Брониране: противокуршумно.
Максимална скорост: н.д.
Мощност на двигателя: н.д.
Запас на гориво при движение по шосе: н.д.
   Година на разработка: 1932. Изработени са поне два екземпляра, един с кула и един без нея.
   Опитен образец.
ЛБ-НАТИ

Брониран автомобил ЛБ-НАТИ

    Брониран автомобил ЛБ-НАТИ.
Тегло: 4.58 т.
Екипаж: трима души
Въоръжение: в кулата - една 12.7 мм, сдвоена с още една 7.62 мм картечници; 1 х 7.62 мм картечница в корпуса.
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 6-10 мм, кулата е унифицирана с лекият танк Т-40.
Максимална скорост: 57 км/ч, 18.2 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 72 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 288 км, 102 км по черен път.
Размери:
дължина: 4 387 мм
ширина: 2 125 мм
височина: 2 213 мм
клирънс: 190 мм
   Година на разработка: 1937-1939. Средно натоварване върху повърхността: 3.4 кг/см2.
   Опитен образец.
ЛБ-62

Брониран автомобил ЛБ-62

    Брониран автомобил ЛБ-62.
Тегло: 5.15 т.
Екипаж: трима души
Въоръжение: в кулата - една 12.7 мм, сдвоена с още една 7.62 мм картечници; 1 х 7.62 мм картечница в корпуса.
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 4, 6, 10 и 13 мм. Кулата е унифицирана с лекият танк Т-40.
Максимална скорост: 70 км/ч, 19.6 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 85 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 500 км, 360 км по черен път.
Размери:
дължина: 4 436 мм
ширина: 2 000 мм
височина: 2 240 мм
клирънс: 250 мм
   Година на разработка: 1940.
   Опитен образец.
Тежки бронирани коли.

БА-11

Брониран автомобил БА-11
Брониран автомобил БА-11Д

    Брониран автомобил БА-11 / БА-11Д
Пред чертата "/" са дадени данните за БА-11, а след нея - за БА-11Д.
Тегло: 8.13 т. / 8.65 т.
Екипаж: четирима души
Въоръжение: 1 х 45 мм, 2 х 7.62 мм
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 10-13 мм, само дъното и върха на кулата са с 4-8 мм
Максимална скорост: 64 км/ч / 48 км/ч, 13.9 км/ч по неасфалтиран път и за двата модела.
Мощност на двигателя: 90 к.с. / 98 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 316 км / 420 км.
Размери:
дължина: 5 295 мм
ширина: 2 490 мм
височина: 2 390 мм
клирънс: 265 мм
   Година на разработка: 1938. Произвеждан до 1941 г., с началото на войната производството е спряно. Общо са били сглобени 16 машини. Главната разлика между двата модела е, че вторият, БА-11Д е първият съветски брониран автомобил с дизелов двигател. Движението по неасфалтиран път е било със скорост 13.9 км/ч. Средно натоварване върху повърхността: 3.15 кг/см2 / 3.33 кг/см2.
БА-5

Брониран автомобил БА-5

    Брониран автомобил БА-5
Тегло: 8 т.
Екипаж: петима души
Въоръжение: 1 х 45 мм в кула от Т-26, 3 х 7.62 мм
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 4-9 мм
Максимална скорост: 50 км/ч, около 20 км/ч по черен път.
Мощност на двигателя: 73 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 260 км.
Размери:
дължина: 5 300 мм
ширина: 2 400 мм
височина: 2 500 мм
база: 265 мм
   Година на разработка: 1934. Средно натоварване върху повърхността: няма данни (- кг/см2).
   Опитен образец.
Други бронирани коли.

БАД-2

Брониран автомобил БАД-2

    Брониран автомобил БАД-2.
Тегло: 4.6 т.
Екипаж: четирима души
Въоръжение: 1 х 37 мм в предната кула, 2 х 7.62 мм (едната е в задната кула, другата в корпуса отпред), две запасни 7.62 мм картечници
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 4-6 мм
Максимална скорост: 70 км/ч по шосе, 90 км/ч по жп линии, 6 км/ч по вода.
Мощност на двигателя: 40 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 120 км.
Размери:
дължина: 5 850 мм
ширина: 2 050 мм
височина: 2 150 мм
клирънс: 240 мм
   Година на разработка: 1931-1932. Освен възможностите за движение по път, жп линии и вода, машината има възможност на задните две колела да бъде закачана верига, за повишаване на проходимостта. Има инсталирана и апаратура за поставяне на димна завеса. Няма данни с каква скорост се е движила машината извън пътища. Средното натоварване върху повърхността не е дадено, вместо него е указано, че машината е плуваща. Което е странно, тъй като в калта или размекнатата почва няма как да се плува.
   Опитен образец.
ПБ-4

Брониран автомобил ПБ-4

    Брониран автомобил ПБ-4.
Тегло: 5.28 т.
Екипаж: четирима души
Въоръжение: 1 х 45 мм, 2 х 7.62 мм. Оръдието и едната картечница за заедно в купола, другата картечница е на предния броневи лист.
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 4-7 мм
Максимална скорост: 50 км/ч по шосе, 4 км/ч по вода.
Мощност на двигателя: 40 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 197 км.
Размери:
дължина (вкл. въоръжението): мм
ширина: мм
височина: мм
база: мм
   Година на разработка: 1933 г.
   Опитен образец.
ПБ-7

Брониран автомобил ПБ-7

    Брониран автомобил ПБ-7.
Тегло: 4.5 т.
Екипаж: трима души
Въоръжение: 1 х 7.6 мм
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 4, 6 и 8 мм
Максимална скорост: 60 км/ч по шосе, 5 км/ч по вода.
Мощност на двигателя: 50 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 120 км.
Размери:
дължина (вкл. въоръжението): мм
ширина: мм
височина: мм
база: мм
   Година на разработка: 1936.
   Опитен образец.
БА-22

Брониран автомобил БА-22

    Санитарен брониран автомобил БА-22.
Тегло: 5.24 т.
Екипаж: двама плюс десет души
Въоръжение: няма
Брониране: противокуршумно, бронирани листа с дебелина 6 мм
Максимална скорост: 45 км/ч по шосе
Мощност на двигателя: 32 к.с.
Запас на гориво при движение по шосе: 250 км.
Размери:
дължина (вкл. въоръжението): мм
ширина: мм
височина: мм
база: мм
   Година на разработка: 1937-1938.
   Опитен образец.
Други бронирани автомобили, чиито изображения не намерих:
Д-39 - химически брониран автомобил, година на разработка: 1932. Инсталирано е специално пригоденото за химически БОВ оборудване КС-18.
БХМ-1 - през 1934-1935 година са изработени два опитни образеца, след което, през 1936 г., машината е произведена в серия от 52 бройки. Масата на машината е била 3.2 т., бронирането - 6-8 мм, въоръжението се е състояло от 1 х 7.62 мм картечница и оборудване за разпръскване на БОВ - апарат КС-18.
БА-23 - изготвен е като модел през 1937 г., но не е сглобяван. Въоръжението е трябвало да се състои от една 7.62 мм картечница и КС-18.
Статистика


В източниците има значително разминаване в данните. Имам две таблици с един и същи източник ("Отечественные бронированные машины", т.1), които дават две различни таблици, с различни данни, които ще приведа по-долу.

Таблица 1
Наличност на бронирани автомобили в РККА, към първи януари всяка година (1929-1941 г.):
(в таблицата, в наличност към 01.01.1941 не са включени над 300 машини, водени като остарели (БАИ, БА-27 и т.н.), които са водени като учебни машини; вероятно тежките и специалните бронирани коли са в онези 46 машини, които не излизат, когато броят на средните и леките се сумира)
     1929       1930       1931       1932       1933       1934       1935       1936       1937       1938       1939       1940       1941   
 Леки:   4   8   30   50   60   60   162   663   713   967   1 268   1 552   1 533 
 Средни:   88   144   165   163   184   266   302   370   715   834   1 326   2 482   2 812 
 Общо:   92   152   195   213   244   326   464   1 033   1 428   1 801   2 594   4 034   4 397 


Таблица 2
Наличност на бронираните коли в РККА, към 01.04.1941 г.
 Леки бронирани коли 
 Д-8 и Д-12     46   
 ФАИ     416   
 БА-20 радиофицирана     837   
 БА-20     438   
 Средни бронирани коли 
 БА-27     195   
 Д-13     9   
 БАИ     83   
 БА-3     144   
 БА-6 радиофицирана     58   
 БА-6     190   
 БА-10 радиофицирана     1 148   
 БА-10     1 288   
 Тежки бронирани коли 
 БА-11     15   
 Всичко: 4 867 машини 

Според таблица 2 излиза, че броят на бронираните коли на въоръжение на РККА е нараснал от 01.01.1941 до 01.04.1941 г. с 470 машини. Не знам доколко това е вероятно, но е възможно част от тях да са преминали ремонт и/или модернизация, която да е завършила през зимата, за да могат тези 470 бронирани коли да влязат в строя преди април, 1941 г. Обяснение за увеличението с над 10% на общото число машини за тези 3 месеца не е дадено. По-интересна е разликата в бройките по типове между двете таблици.
Таблица 3: сравнение на разликите в бройките на леките и средните бронирани коли в таблици 1 и 2.
 тип машини   Таблица 1
 01.януари.1941 г. 
 Таблица 2
 01.април.1941 г. 
 разлика 
 леки бронирани коли   1 533   1 737   +204 
 средни бронирани коли   2 818   3 115   +303 

През разглеждания период са произвеждани основно един вид леки бронирани коли (БА-20) и два вида средни бронирани коли (БА-10 и някакво малко количество БА-30). Вероятно разликите идват от тези машини, макар че общото количество между двете таблици не съвпада. Разликата между таблици 1 и 2 е 501 машини, а разликата в крайните количества - 507 машини.


Таблица 4: наличност на бронираните коли в РККА, към 01.06.1941 г.
В тази таблица въвеждам последните данни, които намерих. В тях бронираните машини са разпределени по категории, както е с танковете. Източникът на таблицата е: ЦАМО. ф. 38, оп. 11353, д. 924. Тук таблицата е дадена в съкратен вид, а пълната й версия е в отделна статия, също както са данните за танковете. Проблемът с тази таблица е, че в определени категории бронирани коли има значителни несъответствия, ако сравним с наличността към 01.04.1941 г. Например, данните за БА-27 доста точно кореспондират с производството, което е странно. Затова пък - няма никакви данни за БА-27М. Освен ако данните за двете бронирани коли не са дадени заедно. Други странности са, че бронирани коли, чието производство е отдавна спряно, са увеличили количеството си за двата месеца (април и май). Например: количеството на Д-13 се е увеличило с 1 бр., а на ФАИ - с 12 бр. Излезли от ремонт машини не могат да обяснят тези разлики, тъй като в данните от април съвсем явно са включени и неизправните машини.

Какво значат категориите:
I - нови, още невлязли в експлоатация машини;
II - изправни, намиращи се в експлоатация машини;
III - машини, за които е необходим ремонт в окръжните работилници (среден ремонт);
IV - машини, които трябва да се ремонтират в централните или заводските работилници (капитален ремонт).
 категория: 
тип БА:
     I          II        III       IV      всичко  
Д-8, Д-12 0 26 10 9 45
ФАИ 4 297 51 76 428
БА-20 радиофицирана 318 574 65 11 968
БА-20 38 325 60 33 456
БА-27 0 128 33 32 193
Д-13 0 4 6 0 10
БАИ 5 67 0 7 79
БА-3 7 122 5 9 143
БА-6 радиофицирана 0 54 3 0 57
БА-6 10 143 14 19 186
БА-9 радиофицирана 0 2 0 0 2
БА-10 радиофицирана 328 813 49 13 1 203
БА-10 580 817 44 32 1 473
БА-11 0 13 0 2 15
ПБ-2 и ПБ-4 0 2 0 0 2
всичко: 1 290 3 387 340 243 5 260

Категория I: 1 290 машини (24.5%)
Категория II: 3 387 машини (64.4%)
Категория III: 340 машини (6.5%)
Категория IV: 243 машини (4.6%)
Общ брой: 5 260 машини (реалният брой трябва да е над 5 300, тъй като тук не са включени специалните бронирани коли, като например БХМ-1 (54 машини)).
Леки БК: 1 897
Средни БК: 3 346
Тежки БК: 15
Други/специални БК: 2 (трябва да са над 50 машини)

Предполагам, че по-големият процент изправни машини се е дължал от една страна на по-малкото използване на колесните машини, а от друга - поддръжката им вероятно е по-проста, отколкото на танковете. В списъка липсват обаче специалните бронирани автомобили, чийто брой трябва да е над 50 машини.Таблица 5
Бронирани коли, произвеждани серийно:
Леки:
Машина: произведена, бр. година на създаване производство, години въоръжение
Д-8 25 1931 1932-1934 1 х 7.62 мм
Д-12 25 1931 1932-1934 2 х 7.62 мм
ФАИ, ФАИ-ж.д., ФАИ-М 676 1932-1934 1933-1938 ? 1 х 7.62 мм
БА-20 2013* 1936 1936-? 1 х 7.62 мм
БА-64 3901 1941-1942 1942-1943 1 х 7.62 мм
БА-64Б 4273 1942 1943-1946 1 х 7.62 мм
Средни:
Остин-Кегрес 12 1919-1920 1919-1920 2 х 7.62 мм
БА-27 195 1927 1928-1931 1 х 37мм, 1 х 7.62 мм
БА-27М 65 1931 1931-? 1 х 37мм, 1 х 7.62 мм
Д-13 15 1931 1931-1932 1 х 37 мм, 3 х 7.62 мм
БАИ 90 1932 1932-1933 1 х 37 мм, 2 х 7.62 мм
БА-3 168 1934 1934-1935 1 х 45 мм, 2 х 7.62 мм
БА-6 386 1935 1935-1938 1 х 45 мм, 2 х 7.62 мм
БА-9 ? ** 1936 1936 1 х 12.7 мм, 1 х 7.62 мм
БА-10 3291 *** 1938 1938-1941 1 х 45 мм, 2 х 7.62 мм
БА-30 ? **** 1937 1937-? 1 х 7.62 мм
Тежки:
БА-11 16 1938 1938-1941 1 х 45 мм, 2 х 7.62 мм
Други
БХМ-1 54 1934-1935 1934-1936 1 х 7.62 мм, БОВ


Произведените до 22.06.1941 г. бронирани автомобили са над 6 269. От тях:
леки: 2 300
средни: 3 899
тежки: 16
специални: 54
Тук са включени само тези, произвеждани от 1927 година нататък (включително и 1927 г.). Не са включени машините, които са произвеждани в отделни опитни образци, както и малките серии, за които нямам данни.
Предвид количеството бронирани автомобили на отчет в РККА (4 397 към 01.01.1941),
* Произведени 2013 машини, от тях - 1574 до 22.06.1941 г.
** Произвеждана е серийно, но няма данни за количествата.
*** 2980 броя до 22.06.1941 г.
**** Произведени са "няколко" машини, които са участвали във Финландската война.