Бронирани машини на РККАТежки танкове.


Т-35

Тежък танк Т-35
Тежък танк Т-35
Т-35, предна и задна проекции
Тежък танк Т-35 (1938 г.)
Т-35, образец от 1938 г., с конични кули

   Тежък танк Т-35.
Тегло: 50 т.
Екипаж: единадесет души
Въоръжение:
до 1936 г.: 1 х 76.2 мм оръдие КТ, обр. 1927-1932 г. (L/??)
от 1936 г.: 1 х 76.2 мм оръдие КТ-28 (L/16.5)
2 х 45 мм оръдия обр.1932 (L/46)
Картечници (общо 6):
1 х 7.62 мм в главната кула;
2 х 7.62 мм (всяка сдвоена с 45 мм оръдие в допълнителните оръдейни кули);
2 х 7.62 мм в малките кули
от 1937 г.: допълнителна зенитна установка П-40 със 7.62 мм ДТ
Брониране: противоснарядно, листове с дебелина в мм:
корпус - чело: 20, 30 и 50 мм; борд, кърма и главна кула: 20 мм, отгоре: 10 мм, дъно: 10-20 мм
Максимална скорост: 30 км/ч по шосе и 20 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 500 к.с. (М-17)
Запас на гориво при движение по шосе: 150 км, 100-120 км по черен път.
Размери:
дължина: 9 720 мм
ширина: 3 200 мм
височина: 3 430 мм
клирънс: 530 мм
   Година на разработка: 1933 в ОКМО, в завод номер 174 ("Ворошилов"), под ръководството на Н. Бариков. Приет е на въоръжение на 11.VIII.1933 г. и се проивзежда в Харковският локомотивен завод "Коминтерн" (номер 183). Производство: 61 машини в периода 1933-1939 г., или поне това е достоверната цифра, до която стигат в почти всички източници. Към 22.06.1941 г. всичките машини от този вид са съсредоточени в 34та ТД, влизаща в състава на 8ми МК. По това време в строя са останали 58 или 59 машини от този вид. По принцип има разминаване в бройките, например сайта rkka.ru дава две бройки (41 и 51) изправни танка, без да дава обяснения, но същевременно броят тежки танкове в корпуса, пак според същия сайт (КВ-1, КВ-2 и Т-35) излиза само, ако в строя са 59 танка Т-35. По спомените на комисаря на 8ми МК, Николай Попел, в 34та танкова дивизия (командир: полковник Иван Васильевич Васильев) е имало 59 изправни машини Т-35, разпределени в тежки танкови батальони.
Средно натоварване върху повърхността: 0.78 кг/см2.
КВ-1

Тежък танк КВ-1
Тежък танк КВ-1
КВ-1 с оръдие Ф32

   Тежък танк КВ-1.
Тегло: 47 т.
Екипаж: петима души
Въоръжение: 1 х 76.2 мм оръдие Л11 (L/30.5), 4 х 7.62 мм ДТ (1 от които е зенитна, в установка П-40). От януари 1941 г., вместо Л11, на танковете от този тип се монтира оръдие марка Ф-32 (76.2 мм, L/31).
Брониране: противоснарядно, корпус-чело: 60 мм/65° и 75 мм/30°, борд, кърма и кула: 75 мм, отгоре: 40 мм, дъно: 30-40 мм
Максимална скорост: 34 км/ч по шосе и 16 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 500 (600?) к.с. В-2К (в различните източници е даден с различна мощност, приемам, че тя е някъде в района между 500 и 600 к.с.)
Запас на гориво при движение по шосе: 150-225 км, 90-180 км по черен път.
Размери:
дължина: 6 675 мм
ширина: 3 320 мм
височина: 2 710 мм
клирънс: 450 мм
   Година на разработка: 1939, в ЛКЗ (Ленинградски Кировски завод), в СКБ-2 с ръководител Ж. Котин (водещ инженер: Л. Духов) и е приет на въоръжение на 19.XII.1939 г. Производство: около 4 737 машини от всички модели "КВ", в периода 1940-1943 г., като от тях - 424 танка КВ-1 и 213 танка КВ-2 са произведени до 22.06.1941 г. Производството се осъществява само в два завода, ЛКЗ и ЧТЗ (Челябински тракторен). Средно натоварване върху повърхността: 0.77 кг/см2.
КВ-2

Тежък танк КВ-2/1940
КВ-2, модел 1 (1940)
Тежък танк КВ-2/1941
Тежък танк КВ-2/1941
КВ-2, модел 2 (1941)

   Тежък танк КВ-2. По-надолу давам данните за два модела КВ-2, от 1940 и от 1941 г.
КВ-2 (1940) / КВ-2 (1941):
Тегло: 54 т. / 52 т.
Екипаж: шестима души
Въоръжение, модел 1: само 1 х 152.4 мм гаубица М-10 (впоследствие е добавена една 7.62 мм зенитна картечница, в установка П-40).
Въоръжение, модел 2: 1 х 152.4 мм гаубица М-10, 4 х 7.62 мм ДТ (1 от които е зенитна, в установка П-40).
Брониране: противоснарядно, корпус-чело: 60 мм/65° и 75 мм/30°, борд, кърма и кула: 75 мм, отгоре: 40 мм, дъно: 30-40 мм
Максимална скорост: 32-34 км/ч по шосе и 14-16 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 500-600 к.с. В-2К
Запас на гориво при движение по шосе: 150-225 км, 90-180 км по черен път.
Размери:
дължина: 6 760 мм / 6 675 мм
ширина: 3 320 мм
височина: 3 450 мм / 3 240 мм
клирънс: 430 мм
   Година на разработка: 1940 в ЛКЗ, в СКБ-2, под ръководството на Ж. Котин. Водещ инженер е пак Л. Духов. Производство: около 4 737 машини от всички модели "КВ", в периода 1940-1943 г., като от тях - 424 танка КВ-1 и 213 танка КВ-2 са произведени до 22.06.1941 г. Производството се осъществява само в два завода, ЛКЗ и ЧТЗ (Челябински тракторен). Средно натоварване върху повърхността: 0.88 кг/см2 / 0.85 кг/см2. Основната разлика между двата модела КВ-2 е, че този от 1941 г. е с намалена височина на кулата и от там и намалено тегло.
Забележка: относно количеството на произведените танкове от серията "КВ" - както вече писах по-горе, производството им се осъществява основно в два завода: Ленинградски Кировски и Челябински тракторен. Обаче има една неяснота. Ако до края на юни, 1941ва всичко е ясно - произведени са 637 машини, то за периода след това (от 01.VII.1941- до края на 1943 г.) има разминаване в данните за производството:
ЛКЗ: 444 машини до края на 1941 г., а след това няма данни.
ЧТЗ: 3 656 машини за периода от 01.VII.1941- до края на 1943 г.
Има данни, че въпреки блокадата, в Ленинград (ЛКЗ), танкове от серията КВ все пак са произвеждани, но данни за количествата им просто няма. Вероятно са малки, но поне засега не мога да ги открия.