Бронирани машини на РККАСредни танкове.


Т-12

Среден танк Т-12

   Среден танк Т-12.
Тегло: 19.6 т.
Екипаж: четирима души
Въоръжение: 1 х 45 мм (обр. 1930 г.), 3 х 6.5 мм (Фьодоров)
Брониране: противокуршумно, листове с дебелина 12-22 мм (чело, борд, кърма и кула: 22 мм, дъно и отгоре: 12 мм)
Максимална скорост: 26 км/ч по шосе и 15 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 200 к.с. М-6
Запас на гориво при движение по шосе: 80 км, 100 км по черен път.
Размери:
дължина: 6 560 мм
ширина: 2 810 мм
височина: 2 950 мм
клирънс: 500 мм
   Година на разработка: 1928, Москва, ГКБ ОАТ, под ръководството на С. Шукалов и В. Заславски. Опитен екземпляр е произведен през 1929 г. в ХЛЗ. Производство: няма, машината си остава пробен екземпрляр, тест за последващите средни танкове (Т-24). Средно натоварване върху повърхността: 0.45 кг/см2.
Т-24

Среден танк Т-24
Среден танк Т-24

   Среден танк Т-24.
Тегло: 18.5 т.
Екипаж: петима души
Въоръжение: 1 х 45 мм (обр. 1930 г.), 4 х 7.62 мм (ДТ)
Брониране: противокуршумно, листове с дебелина 8.5-20 мм (чело, борд и кърма: 20мм, кула: 15 мм, дъно и отгоре: 8.5 мм)
Максимална скорост: 25.4 км/ч по шосе и 15 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 250 к.с. М-6 (форсиран)
Запас на гориво при движение по шосе: 100 км, 120 км по черен път.
Размери:
дължина: 6 500 мм
ширина: 2 810 мм
височина: 3 040 мм
клирънс: 500 мм
   Година на разработка: 1930, в ГКБ ОАТ, в Москва, на базата на Т-12. Ръководител на проекта и главен конструктор съответно са: С. Шукалов, И. Алексеенко.Производство: 25 машини в периода 1930-1931 г., в Харковския локомотивен завод. Средно натоварване върху повърхността: 0.51 кг/см2.
Т-28

Среден танк Т-28
Среден танк Т-28
Среден танк Т-28
дотук - Т-28 1933/1935
Среден танк Т-28Е
Т-28Е

   Среден танк Т-28. По-надолу ще дам данните за три модификации, които са били серийни, Т-28 (1933), Т-28 (1935), Т-28Е (1939)
Тегло: 21.5 т. / 25.2 т. / 32 т.
Екипаж: шест души
Въоръжение: 1 х 76.2 мм (КТ-28), 4 х 7.62 мм
Брониране: листове с дебелина 8-80 мм
Т-28 (1933-35): чело: 30 мм, борд, кърма и кула: 20 мм, дъно и отгоре: 10 мм
Т-28Е (1939): чело: 50 мм, борд и кърма: 40 мм, кула: 80 мм, дъно и отгоре: 8 мм
Максимална скорост: 44 / 40 / 35 км/ч по шосе и 20 / 20 / 18 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 450-500 к.с. (М-17Л / М-17Л / М-17Ф). За М-17Л е сигурно, че е бил 450 к.с., вероятно 500 к.с. е достигал само форсираният модел на Т-28Е.
Запас на гориво при движение по шосе: 180 / 180 / 150 км, 140 / 140 / 110 км по черен път.
Размери:
дължина: 7 370 мм / 7 360 мм / 7 360 мм
ширина: 2 920 мм / 2 870 мм / 2 870 мм
височина: 2 590 мм / 2 620 мм / 2 620 мм
клирънс: 535 мм / 506 мм / 506 мм
   Година на разработка: 1932, в Ленинград, в ОКМО (опитен коснтрукторско-механичен отдел) в завод "Ворошилов" от екип с ръководител Н. Бариков и гл. инж. О. Иванов. Приет е на въоръжение на 11.VIII.1933 г. Производство: 523 машини в периода 1933-1940 г., в Ленинградски кировски завод и в Ижорския завод (корпусите и кулите). От тях 126 са модификацията Т-28Е, които са с поставени допълнителни броневи екрани. Средно натоварване върху повърхността: 0.51 кг/см2 / 0.61 кг/см2 / 0.72 кг/см2.
Първоначално в главната кула е било монитрано 76.2 мм оръдие, модел КТ-28 (L/16.5), с начална скорост на снаряда 381 м/с. От 1938 г. на част от новопроизведените танкове се поставя оръдие модел Л-10 (L/26) с начална скорост на снаряда 555 м/с (вероятно само за модификацията Т-28Е). В главната кула са се намирали трима членове на екипажа: командир (изпълняващ и функцията на картечар), артилерист-мерач и радист (зареждащ и оръдието). Първата картечница е вдясно от оръдието (7.62 мм, ДТ). Втората е на тилната страна на главния купол (7.62 мм, ДТ) - но за съжаление такова нещо не се вижда на снимките от първите модели, там купола е "чист" (вероятно това са само машините от модел Т-28 (1933)). Вероятно не всичките танкове са имали еднакво устройство. Третата и четвъртата картечница са в малки кули отпред (7.62 мм, ДТ). На последните модели (?) Т-28 се е поставяла още една допълнителна картечница ДТ, зенитна, в установка П-40.
Самият Т-28 има много модификации (вкл. инженерен ИТ-28 и за разчистване на мини, както и един вариант от 1932 г., с 45 мм оръдие), а също така служи и като база за създаването на други машини: самоходни мортири (152.4 мм), СУ-8 (76.2 мм), Су-14 (152.4-203 мм), МВБ 1-2 (моторен броневи вагон, 3 х 76.2 и 8 х 7.62)
Т-29

Среден танк Т-29
Среден танк Т-29
Горните два са от "серийния" вариант Т-29.
Среден танк Т-29-4
Опитен вариант Т-29-4.
Среден танк Т-29-5
Опитен вариант Т-29-5.

   Среден танк Т-29. Данните по-долу ги давам по модификации на машината Т-29-4 / Т-29-5 / Т-29
Тегло: 16 т. / 24 т. / 28.5 т.
Екипаж: петима души
Въоръжение: 1 х 76.2 (КТ-27, ПС-3), 4 х 7.62, 1 х 7.62 зенитна в установка П-40
Брониране: листове с дебелина 8-30 мм:
Т-29-4: чело: 20 мм, борд, кърма и кула: 15 мм, дъно и отгоре: 8 мм
Т-29-5: чело и кърма: 30 мм, борд и кула: 20 мм, дъно и отгоре: 8/6 мм
Т-29: чело и кърма: 30 мм, борд и кула: 20 мм, дъно и отгоре: 10 мм
Максимална скорост: км/ч по шосе (вериги/колела) и км/ч по черни пътища:
Т-29-4: 60 / 72 / 25 км/ч
Т-29-5: 54 / 81 / 35 км/ч
Т-29: 56 / 57 / 22 км/ч
Мощност на двигателя: 500 к.с. (М-17Ф)
Запас на гориво при движение по шосе: 150-200 км, 100-150 км по черен път.
Размери:
дължина: 6 800 мм / 6 530 мм / 7 324 мм
ширина: 3 000 мм / 3 055 мм / 3 220 мм
височина: 2 400 мм / 2 850 мм / 2 820 мм
клирънс: 450-475 мм / 450-475 мм / 500-525 мм
   Година на разработка: 1934 под ръководството на Н. Астров и с гл. инж. В. Цайц. Мястото на разработка предстои да бъде уточнено (АТБ? в ЕКУ? на ОГПУ). Танкът е бил предназначен да замени Т-28, приет е на въоръжение през февруари 1936 г. Това е единственият съветски среден танк, който е колесно-верижен. Производство: 3-5 машини в периода 1936-1937 г., но предвид сложността на производството му, концепцията е изоставена. Средно натоварване върху повърхността: 0.5 кг/см2 / 0.59 кг/см2 / 0.76 кг/см2.
Моите впечатления от тази машина са, че тя е нещо като междинно звено в прехода от серията леки танкове БТ и средния танк Т-28 към средният танк Т-34.
Т-34

Среден танк Т-34, образец 1940 г.
Среден танк Т-34, образец 1940 г.
Среден танк Т-34, образец 1940 г.
Т-34/1940 с оръдие Л-11, 3 проекции.
Среден танк Т-34, образец 1940 г.
Т-34/1940 с оръдие Ф-34.

   Среден танк Т-34, образец 1940 г.
Тегло: 25.6 т. - 26.8 т. (Т-34/1940) / 28.12 т. (Т-34/1941) / 25.5 т. (Т-34М)
Екипаж: четирима души
Въоръжение: 453 танка от този модел: 1 х 76.2 оръдие Л11 (L/30.5), 2 х 7.62 картечници
неизвестно количество: 1 х 45 оръдие ?? (L/46 ??), 2 х 7.62 картечници
неизвестно количество: 1 х 76.2 оръдие Ф-34 (L/41.5), 2 х 7.62 картечници
От края на лятото на всички танкове от този модел са слагани оръдия Ф-34. Картечниците са ДТ, като едната е сдвоена с оръдието, другата е в челния броневи лист.
Брониране: противоснарядно, в мм:
Т-34/1940: чело: 45 мм/60°, борд и кърма: 40 мм/40°-47.5° и 45 мм/0°, дъно: 13-16 мм, отгоре: 16 мм, кула: 45 мм/30°
Т-34/1941: чело: 45 мм/60°, борд и кърма: 40 мм/45° и 45 мм/0°, дъно: 16 мм, отгоре: 16 мм, кула: 45 мм (52 мм?)/30°
Т-34М: чело: 45 мм/60°, борд и кърма: 40 мм/40°-45° и 45 мм/0°, дъно и отгоре: 16-20 мм, кула: 45 мм/30°
Максимална скорост: 54/55/60 км/ч по шосе и 25/??/35 км/ч по черни пътища.
Мощност на двигателя: 500 к.с. (В-2). Заради проблеми с бройката и поради евакуация на заводи, на част от машините, произведени по-късно се е поставял двигател М-17.
Запас на гориво при движение по шосе: 292-330 км, 227-250 км по черен път.
Размери:
Т-34/1940 / Т-34/1941 / Т-34М
дължина: 5 950 мм / 5 920 мм / 6 135 мм
ширина: 3 000 мм / 3 000 мм / 2 890 мм
височина: 2 400 мм / 2 400 мм / 2 500 мм
клирънс: 365-400 мм / 400 мм / 450 мм
   Година на разработка: 1939, в КБ-24, в завод номер 183, в Харков. Разработен е от екип, начело с М. Кошкин, приет е на въоръжение през 19.XII.1939 г., а производството започва през лятото на 1940 г. в завод 183 в Харков и през есента на същата година - в СТЗ (Сталинградски тракторен завод). Производство: 1225 машини до 01.VII.1941 г., в тези два завода. Всичко произведени от този модел: 35 312, от които 1 170 са огнеметни.
(в 6 завода: завод № 183 в Харков / Нижни Тагил, Сталинградски тракторен завод, "Красное Сормово", "Уралмаш", завод № 174 в Омск, Челябински Кировски завод)
Средно натоварване върху повърхността: Т-34/1940 0.62 кг/см2 / Т-34/1941 0.72 кг/см2 / Т-34М 0.60 кг/см2. На танка е монтирана и радиостанция (различни марки - ТПУ-2 / 3 и 71-ТК-3.
Всичките модификации на Т-34 (Т-34/45, Т-34-76 и Т-34/85, без Т-44) са произвеждани общо в 7 завода за цялата война. до 01.07.1941 са произведени 1 225 танка, а от 01.07.1941 до 01.06.1945 г. са произведени още 50 985 танка, довеждайки общия брой произведени Т-34ки до 52 210 машини.