СТАТИСТИКА
Танкове, произвеждани серийно:
Леки:
Машина: произведена, бр. година на създаване производство, години въоръжение
Т-27 3 2971 1931 г. 1931-1934 г. 1 х 7.62 мм
Т-18 (МС-1) 9622 1927 г. 1927-1932+1938 г. 1 х 37 мм3, 2 х 6.5 мм
Т-26, всички модификации над 11 214 1931 г. 1931-1940 г. има около 53 модификации4
Т-37 2 624 1933 г. 1933-1936 г. 1 х 7.62 мм
Т-38 1 382 1935 г. 1936-1937+1939 г. 1 х 7.62 мм
Т-40 304 или 709 1939 г. 1940-1941 г. сдвоени 1 х 12.7 мм и 1 х 7.62 мм
БТ-2 620 1931 г. 1932-1933 г. 1 х 37 мм, 1 х 7.62 мм
БТ-5 2 108 1932 1933-1934(1935) 1 х 45 мм, 1 х 7.62 мм
БТ-7 5 556 1933-1934 г. 1934-1940 г. предимно 1 х 45 мм, 1-2 х 7.62 мм5
Т-50 75 1940 г. 1941-1942 г. 1 х 45 мм, 2 х 7.62
Средни:
Т-24 25 1930 г. 1930-1931 г. 1 х 45 мм, 4 х 7.62 мм
Т-28 523 1932 г. 1933-1940 г. 1 х 76.2 мм, 4 х 7.62 мм
Т-34 52 210 1929 г. 1940-1945 г. 1 х 76.2(45 мм)6, 2 х 7.62
Тежки:
T-35 61 1933 г. 1933-1939 г. 1 х 76.2мм
2 х 45 мм
5 х 7.62 мм
1 х 7.62 зен. от 1937 г.
КВ-1 4 737
(всички модели КВ)
1939 г. 1940-1943 г. 1 х 76.2 мм
3 х 7.62 мм
1 х 7.62 мм зен.
КВ-2 2137 1940 г. 1940-1941 г. 1 х 152.4 мм
1 Към 22.06.1941 г. от тях са оцелели 2 486 машини (2272 "линейни", 32 огнеметни, 182 са преоборудвани във влекачи).
2 Произведени 962 машини, от тях - 700 са модернизирани през 1938 г. и участват в началния период на войната.
3 След модернизацията вместо 37 мм оръдия са монтирани 45 мм.
4 За повече информация виж бележката след края на статиите за Т-26.
5 БТ-7 има няколко различни модификации, с различно въоръжение.
6 Заради липсата на достатъчмо количество от 76.2 мм оръдие модел Л11, на танка са били поставяни и 76.2 мм оръдия модел Ф32 и 45 мм оръдия. От март, 1941 г., на всички танкове Т-34 се поставят 76.2 мм оръдия модел Ф34.
7 213 броя до 22.06.1941 г. (102 през 1940 г. и 111 до 22.06.).Танкове, произвеждани в единични бройки:
Леки:
Машина: произведена, бр. година на създаване производство, години въоръжение
Средни:
Т-12 1 1928 г. 1929 г. 1 х 45 мм, 3 х 6.5 мм