Танковете в РККА

Колко и какви танкове има в РККА към месец юни, 1941 г.

И така, за танковете. Заради многото дискусии и изнесените множество некоректни данни, реших да направя тази страничка. Ще сложа тук нещата от две последователни таблици и коментара към тях, една е била за готовността по категории към 01.06.1941 г., а другата - за наличността към същата дата. Трябва само да се има предвид, че данните от първата таблица са непълни. Тъй като се знае, колко е приблизителното производство на танкове и колко са прехвърлени във войските, може да се стигне до доста точна цифра. Освен това има и друго, което трябва да се вземе предвид, ако ще и да е незначителен фактор, но показва начин на мислене: в данните за танковете (както и за самолетите, хората и т.н.) никъде не са посочени включените в състава на съветската армия бойна техника и персонал от окупираните Балтийски държави. Само тук-там по механизираните корпуси може да се види тяхна бойна техника, но без обяснения откъде е дошла.

И така, първо за готовността:
В съответствие с "Наставлением по учету и отчетности в Красной Армии", влязло в действие от 01.04.1940 г., танковете се делят на пет категории:
I - танкове, които все още не са били в експлоатация, но отговарят на всички изисквания и са изправни;
II - към тази категория спадат всички машини, които са в експлоатация или такива, изискващи "войскови" ремонт (тоест, дребни поправки в повечето случаи);
III - към тази категория отиват машините, изискващи среден ремонт в окръжните военни работилници;
IV - тук влизат танковете, изискващи капитален ремонт в централните работилници или заводите;
V - това са танковете, които са негодни за използване по прякото си предназначение и в тази категория освен изцяло излезлите от строя машини вероятно влизат и тези, които се придават на укрепените райони за неподвижни огневи точки. Този род танкове не се числят във ведомостите на РККА.
Какво е положението тук:

 Военен окръг   Всичко танкове   Боеготови   Искащи ремонт 
 I   II   всичко   процент   III   IV   всичко   процент 
Западни военни окръзи
 ЛенВО 1 857 7 1 536 1 543 83.1% 210 104 314 16.9%
 ПрибОВО 1 549 378 896 1 274 82.2% 203 72 275 17.8%
 ЗапОВО 2 900 470 1 722 2 192 75.6% 385 323 708 24.4%
 КОВО 5 465 1 124 3 664 4 788 87.6% 298 379 677 12.4%
 ОдВО 1 011 178 565 743 73.5% 151 117 268 26.5%
 Всичко, западни ВО 12 782 2 157 8 383 10 540 82.5% 1 247 995 2 242 17.5%
Южни военни окръзи
 ЗакВО 877 6 711 717 81.8% 122 38 160 18.2%
 САВО 363 0 288 288 79.3% 44 31 75 20.7%
 Всичко, южни ВО 1 240 6 999 1 005 81% 166 69 235 19%
Далекоизточни военни окръзи
 ДВФ 3 201 191 2 772 2 963 92.6% 134 104 238 7.4%
 ЗабВО 2 496 131 1 943 2 074 83.1% 232 190 422 16.9%
 Всичко, далекоизточни ВО 5 697 322 4 715 5 037 88.4% 366 294 660 11.6%
Вътрешни военни окръзи
 АрхВО 26 9 16 25 96.2% 0 1 1 3.8%
 МВО 1 173 29 920 949 80.9% 150 74 224 19.1%
 ПриВО 443 28 307 335 75.6% 86 22 108 24.4%
 ОрВО 321 23 176 199 62% 78 44 122 38%
 ХВО 305 27 193 220 72.1% 35 50 85 27.9%
 СКВО 157 0 133 133 84.7% 14 10 24 15.3%
 УрВО 53 0 48 48 90.6% 3 2 5 9.4%
 СибВО 216 10 189 199 92.1% 5 12 17 7.9%
 Всичко, вътрешни ВО 2 694 126 1 982 2108 78.2% 371 215 586 21.8%
 Всичко, сбор: 22 413 2 611 16 079 18 690 83.4% 2 150 1 573 3 723 16.6%
Забележки:
1. Процентите и данните са както са в таблицата, не съм ги преизчислявал. Тук-там има неточности в изчислението на процентите, които може да са резултат от различни фактори, ако остане време, ще проверявам.
2. Прави впечатление високия брой боеготови машини в Далекоизточният военен окръг. Това не е случайно - този окръг е в постоянна бойна готовност и поддържа танковия си парк в значително по-добро състояние. За разлика от западните военни окръзи, в Далечния изток бойната готовност се измерва с часове - заради честите стълкновения с японците.

Както може да се види от горната таблица, реалното количество боеспособни машини не е 6 000 (според Кривошеев), а на 18 000, тоест - три пъти по-високо. Въобще, ако в страната бяха боеспособни малко над 25% от танковете, щеше да има не скандал, а масови разстрели. Нека не забравяме, че има твърде много натрупани изкривявания от съветско време, а хората, които са ги правили са си все още на служба. Затова към всякакви данни, които обясняват, че РККА е била "само с остаряла" техника, която е била "в неработещо състояния", трябва да се подхожда крайно внимателно.

Сега ще разгледам вторият въпрос, за наличността на танковете в РККА към 22.06.1941 г. Тук слагам междинни данни, проверката им още не е приключила, а и няма да приключи в близките няколко месеца.

 Количество танкове във военните окръзи към 01.06.1941 г. 
 Военен окръг   Танкове, модел   Всичко 
 T-35   КВ   Т-28   T-34   БТ   T-26   T-37/38/40 
 ЛенВО - 6 89 8 897 691 179 1 870
 ПрибОВО - 59 57 50 691 538 146 1 541
 ЗапОВО - 116 63 228 651 1 357 462 2 877
 КОВО 51 278 215 514 1 813 2 023 651 5 545
 ОдВО - 10 - 50 591 241 225 1 117
 ЗакВО - - - - 35 768 74 877
 САВО - - - - 72 216 17 305
 ДВФ - - - - 446 2 426 449 3 321
 ЗабВО - - - - 1 304 736 606 2 646
 АрхВО - - - - - - 26 26
 МВО 2 4 2 5 600 455 143 1 211
 ПриВО 6 19 10 4 114 84 149 386
 ОрВО - 8 - 16 94 29 90 237
 ХВО - 4 - 16 4 130 101 255
 СКВО - - - - 84 5 66 155
 УрВО - - - - 37 38 57 132
 СибВО - - - - - 55 146 201
 Всичко: 59 504 436 891 7 433 9 792 3 587 22 702
Забележки:
1. В таблицата очевидно има неточности, например танковете Т-35 са съсредоточени по това време в 8ми МК. Те са произведени в 61 бр., по това време вече 2 са явно негодни, а останалите 59 са били в 34та танкова дивизия.
2. Към тази таблица следва да се добавят тези 306 машини, отправени от заводите към армията в периода: 31.05.1941 г. - 21.06.1941 г.:
КВ - 41 бр.
Т-34 - 238 бр.
Т-40 - 27 бр.
С тях бройката достига до 23 008 танка в РККА към 22.06.1941 г.
Източник: Данните са от книгата "Отечественные бронированные машины".