лого на сайта
Хегемония 1915

ход 15.0.0

"Хегемония 1915"

Игрови Новини

Промени в военноморската секция и завършване на първата държавна секция - Германия

Днес (16.11.2007) нанесох едно допълнение към морските правила, засягащо десантните операции и качих изцяло първата държаван секция, тази на Германия.

Промени в политическата секция

Днес (08.11.2007) нанесох няколко промени в политическите правила, както и завърших оформянето им в съответствие с останалите роли.

Правилата за военни действия по море са завършени

Днес (07.11.2007) е качена секцията с правилата за провеждане на морски кампании.

Последни промени по правилата.

Днес (05.11.2007) допълних секцията за сухопътни кампании. Промените засягат точка 3,6 ЛОгистика. Добавена е точка 5. Авиация и са допълнени две точки към секция 4. - 4.2.1.5 Оперативно разузнаване и 4.2.1.6 Рейд.

Последни промени по правилата.

Днес (24.10.2007) вече са завършени и качени всички граждански роли (както и общите правила), започна да работи секцията за въпроси и отговори; обновена е информацията за игровите роли според последните промени. До края на седмицата се очаква да бъдат качени и останалите две секции с правилата, а от понеделник до края на идната седмица ще бъдат завършени и качени страниците на всички държави.
След това (ориентировъчно от 05.11.2007 г. ще започне предварителната част на играта, т.е. всички играчи ще получат файловете за ролите си и ще имат възможност да ги разгледат и съответно да поставят въпроси около тях. Щом има се уверя, че всеки е наясно с техническата част, ще започне първия административен ход на играта, информацията за него така или иначе ще е в тези файлове.

Заваръшена е дипломатическата секция

Днес (27.09.2007) е завършена и качена диполматическата секция и са направени малки промени в политическата секция (образование).

Последни обновявания по правилата

Днес (21.09.2007) са завършени и качени секциите с игровите правила, географската секция и секциите за икономическата и политическата роли. Можете да ги разгледате от препартките в лявата част на тази страница. Очаквам до края на идната седмица да завърша и кача описанията на останалите три роли и да запълня старничките с информация за игровите и неоигрови държави. Това означава, че от първи октомври официално ще се препотвърди записването на играчи, както и ще приемам въпроси по игровата система. Самата игра ще започне на 15-ти октомври.


Накратко за играта

"Хегемония 1915" е симулативна псевдоисторическа ролева игра. Симулативна, защото се опитва да възпроизведе в процеса на игра определени исторически контекст; псевдоиторическа, защото е построена върху представата за определен исторически контекст (символизиран от годината в името на играта), но без да се стреми към дословно пресъздаване на реалностите, характерни за 1915 г. (макар и да се опитва да "улови" някои от същностните особености на периода); ролева, защото играчите участват в нея с посредничеството на ясно дефинирани роли. Играта се провежда върху измислена географска карта, която има само най-обща прилика с реалната. В нея участват девет игрови и осем неигрови държави, всяка от тях, както и всички географски области носят реални имена, причината за това не е в търсенето на връзка с реалността, а е направено от гледна точка на удобството, за да не ми се налага да измислям огромен брой различни имена.
Всяка държава се управлява чрез пет предварително дефинирани роли (политик, дипломат, икономист, генералисимус и адмирал - названията са само обозначение на функция, а не на личност) като те не представляват исторически персонажи (или конкретни действащи лица, което е характерно за ролевите игри), а по-скоро конкретен неперсонифициран аспект от управлението на държавата. В този смисъл играчите, които ги изпълняват не трябва да се опитват да се вживеят в "кожата" на определен политик или фунционер, а по-скоро да се почувстват като "дух зад сцената", който дърпа конците и управлява няколко институции с всичките хора, участващи в тях. Изказванията в играта могат да се правят от името на всеки персонаж, влизащ в сътветната институция, разбира се.
Всяка игрова държава се управлява от екип от двама (може при желание на отбора да се допусне и трети) участници, които си разпределят петте достъпни роли по свое желание.

Играта е походова, като всеки ход се дели на няколко фази и определено трае седмица или повече реално време. Играта се води от отделен човек (аз :) ), който се занимава с обработката на информацията и задвижването на симулацията, в играта той се нарича "посредник".
Играта има проста и ясна цел, към постигането на която следва да се стремят играчите - това е хегемония на нацияа, която водят над всички останали. Затова и тя е разположена контекстуално и времево в периода на най-голям разцвет на националната идеология. Играта приключва когато даден екип постигне тази цел или когато изтече определено време (пет игрови години).

По-подробна информация за играта можете да намерите, следвайки препратките от тази страница. За контакти с посредника използвайте histwrkshp@abv.bg .


За контакти по въпроси, свързани с "Хегемония 1915": histwrkshp@abv.bg
За контакти с екипа на Историческа работилница: istoricheska_rabotilnitsa@abv.bg

Последно обновяване: 16.11.2007
"Историческа работилница" © 2007 г.