Игра "Дипломатическа криза"
стадий: бетатест

   Ходове на играта:
   Ход I    

   Описание на играта:
   Общи правила и карти.

   Държави:
   Австро-Унгария.
   Великобритания
   Германия
   Италия
   Османска империя
   Русия
   Франиця