ход: 4-ти

Хроника на "Дипломация IV"

Тук ще намерите описание на играта от гледна точка на посредника-водещ и на отделните играчи (котио решат да си правят този труд). Страницата ще има съдържание щом играта приключи.