ход: 4-ти

Участници в "Дипломация IV"

Списък на игровите държави и хората, котио ги управляват. Всички са назовани с форумните им имена (във форума "Бойна Слава").