ход: 4-ти

Игрови държави

Всички държави, които се "играят", т.е. управляват от един или повече хора-играчи. Изберете от списъка, за да разгледате данните за държавата.


Неигрови държави

Неигровите държави са малки държави, които се управляват от посредника. С тях не може да се прави дипломация, те не водят никаква външна политика и не водят агресивни военни действия (но ще отговорят на опит да бъдат завладени). Предназначението им е да бъдат разменна монета в дипломацията и да позволят на играчите да разширят стартегическата база на своята държава. Очаква се в хода на играта повечето от тях да загубят независимостта си.