ход: 4-ти

Швеция в началото на играта

Начално състояние на държавата:

Към края на ход 1


Към края на ход 2


Към края на ход 4

текущо състояние: неутрална