ход: 4-ти

Австро-Унгарската империя в началото на играта

Начално състояние на държавата:


Към края на ход 2


В края на ход 4

текущо състояние: във война с Италия, Османската империя и Руската империя