ход: 4-ти

Британската империя в началото на играта

Начално състояние на държавата:


Към края на ход 2


Към края на ход 4

текущо състояние: във война с Швеция и Германия